Marki własne detalistów w Polsce 2015

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2015-2020

Raport pozwala na analizę porównawczą wybranych produktów marek własnych oferowanych przez wiodących detalistów, a także prezentuje dane na temat sprzedaży i analizę ważnych trendów, które będą kształtować ten rynek w prognozowanym okresie do roku 2020.

 

Analizy rynku na temat…

 • Głównych kanałów dystrybucji, przez które marki własne są rozprowadzane do wszystkich regionów Polski
 • Asortyment popularnych produktów marek własnych różnych detalistów i producentów
 • Perspektywy rozwoju na polskim rynku marek własnych
 • Oczekiwane nowości wśród produktów marek własnych dostępnych w Polsce
 • Obecna struktura i wartość rynku marek własnych oferowanych przez detalistów spożywczych w Polsce.

 

Znajdź odpowiedzi na pytania dotyczące handlu detalicznego markami własnymi w Polsce…

 • Jakie są prognozy rozwoju w polskim sektorze detalicznym marek własnych do 2019 roku?
 • Które trendy przyczynią się do wzrostu lub spadku na tym rynku?
 • Którzy detaliści planują poszerzyć swój asortyment marek własnych o nowe kategorie?
 • Jaki odsetek całkowitej sprzedaży detalicznej na polskim rynku pochodzi ze sprzedaży marek własnych?

 

Czy wiesz, że...

 • Udział marek własnych jest najwyższy w kategoriach produktów mało zaawanasowanych technologicznie oraz żywności nisko przetworzonej, w przypadku których marka nie ma większego znaczenia, a same produkty nie różnią się zbytnio między sobą.
 • Największym kanałem dystrybucji marek własnych jest segment dyskontów, w których marki własne stanowią ponad 50% sprzedaży. Udział dyskontów zaczyna się jednak zmniejszać na skutek malejącej dynamiki wzrostu kanału, do czego przyczynia się rosnący popyt np. na produkty świeże w dyskontach, a także wprowadzanie do oferty produktów marek producenckich.
 • Większość respondentów znających pojęcie produktów marek własnych deklaruje, że kupuje takie produkty (83%).
 • Respondenci najczęściej decydują się na zakup marek własnych w przypadku produktów toaletowych – papieru (42%) oraz mydła do rąk (37%).
 • Sprzedaż marek własnych rośnie najszybciej w kanale małych sklepów, na skutek wprowadzania nowych marek i produktów na sklepowe półki w rosnących sieciach franczyzowych. 

 

Przejrzyj bazę danych produktów marek własnych…

 • Porównaj produkty dziesięciu wiodących detalistów w Polsce
 • Ceny podane są w złotych oraz w euro
 • Znajdź poszczególnych detalistów poprzez ich produkty marek własnych
 • Porównaj produkty według wagi i wielkości opakowania.

 

Skorzystaj z tego kluczowego źródła informacji gdy…

 • Działalność z zakresu produkcji i sprzedaży marek własnych na polskim rynku detalicznym
 • Przygotowanie nowego przedsięwzięcia detalicznego związanego z produktami marek własnych
 • Planowanie strategii rozwoju sprzedaży oraz/lub produkcji
 • Ocena potencjału zarobkowego sprzedaży marek własnych w Polsce
 • Porównanie detalistów marek własnych i konkretnych produktów dostępnych na polskim rynku.

 

Extract from this report

 • Niekwestionowanym liderem rynku marek własnych jest dyskontowa sieć Biedronka ze sprzedażą szacowaną na 18,4 mld zł w 2015 r.
 • Wzrost rynku w kolejnych latach będzie efektem dalszego ilościowego rozwoju oferty rynkowej, ale przede wszystkim większego popytu na produkty lepszej jakości, a więc nieco droższe, również te premium oraz zdrową żywność (eko/bio).
 • Najwyższa dynamika  wzrostu ma miejsce w supermarketach i sklepach małego formatu, również dlatego, że są to kanały które intensywnie się rozwijają, organicznie i poprzez franczyzę.
 • Najniższa dynamika wzrostu obserwowana jest obecnie w kanale hipermarketów, które tracą klientów na rzecz dyskontów oraz sklepów, do których konsumenci mają bliżej i tracą mniej czasu na zakupach. W kolejnych latach sprzedaż w hipermarketach powinna rosnąć nieco szybciej na skutek powrotu części klientów do dużych placówek, lecz ich udział w rynku będzie się zmniejszał. 

Market commentary by expert

 

"Rynek marek własnych w Polsce jest rynkiem rozwijającym się i nadal perspektywicznym, chociaż jego dynamika wzrostu zaczyna stopniowo się zmniejszać.

Wolniejszy wzrost rynku jest pochodną niższych wzrostów sprzedaży marek własnych w dyskontach, odpowiadających obecnie za 66% jego wartości. Dotyczy to zwłaszcza lidera rynku, Biedronki, w której udział marek własnych w obrotach jest z każdym rokiem niższy (aktualnie wynosi ok. 50%, podczas gdy jeszcze w 2009 r. udział ten wynosił 58%). Podobny trend zaobserwować można na przykładnie Lidla, który również w ostatnim czasie mocno poszerzył ofertę produktów markowych.

Ponadto, należy zauważyć, iż wszystkie największe sieci handlowe już oferują marki własne w najszybciej rotujących kategoriach, więc kolejne wprowadzane produkty nie będą przynosiły już tak spektakularnych wzrostów na obszarze całego rynku. Rozwój oferty ilościowej będzie hamowany chociażby przez powierzchnię sklepów handlowych. Tak więc wzrost rynku w kolejnych latach będzie przede wszystkim efektem większego popytu na produkty marek własnych, które z roku na rok cieszą się większym zaufaniem, w drugiej kolejności – rozwoju oferty ilościowej.

Nie oznacza to jednak, że liczba marek własnych w sieciach nie będzie rosnąć. Kolejni detaliści i hurtownicy wprowadzają do oferty produkty marek własnych, a sieci, które już posiadają taki asortyment, rozszerzają go o kolejne marki, kategorie i produkty, a także weryfikują dotychczas oferowane, poprawiając ich jakość. "

 

Paulina Walewska,

 

Analityk rynku handlu detalicznego, PMR

 

 

Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji. Member of the Board of Directors, Yves Rocher
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości General Manager, Royal Ahold
Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach. European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji. Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Ogólna sytuacja ekonomiczna Polski
  • Ocena sytuacji w 2014 r.
  • Szacunek za 2015 r.
  • Perspektywa średniookresowa: 2016-2020
 • Badanie ankietowe na temat zwyczajów zakupowych dotyczących produktów marek własnych
  • Metodologia badania
   • Organizacja badania
   • Struktura badania
   • Przedmiot badania
   • Uwagi dotyczące interpretacji tabel i wykresów
  • Streszczenie
  • Charakterystyka demograficzna respondentów objętych badaniem
  • Znajomość marek własnych
  • Powody kupowania i niekupowania marek własnych
  • Wizerunek marek własnych
 • Charakterystyka rynku
  • Wartość i rozwój rynku
  • Kategorie produktowe
  • Kanały dystrybucji
   • Dyskonty
   • Supermarkety
   • Sklepy małego formatu
   • Hipermarkety
  • Wiodący gracze
 • Profile wybranych detalistów
  • Jeronimo Martins
  • Lidl
  • Tesco
  • Carrefour
  • Intermarche
  • Kaufland
  • Polomarket
  • Auchan
  • Netto
  • E.Leclerc
  • Stokrotka
  • Alma
 • Analiza bazy marek własnych
  • Porównanie wartości koszyka produktów podstawowych
  • Porównanie udziału poszczególnych kategorii w ofercie produktów pod marką własną
 • Baza marek własnych w Polsce 2015

Graphs

 • Podział respondentów w Polsce ze względu na płeć (%), III kw. 2015
 • Podział respondentów w Polsce ze względu na poziom wykształcenia (%), III kw. 2015
 • Podział respondentów w Polsce ze względu na kategorie wiekowe (%), III kw. 2015
 • Podział respondentów w Polsce ze względu na wielkość miejsca zamieszkania (%), III kw. 2015
 • Podział respondentów w Polsce ze względu na dochód netto przypadający na jedną osobę (%), III kw. 2015
 • Nazwy sklepów, w których respondenci najczęściej robią zakupy w Polsce (%), III kw. 2015
 • Definicje marek własnych w opinii respondentów w Polsce (%), III kw. 2015
 • Odsetek respondentów kupujących produkty marek własnych w Polsce (%), III kw. 2015
 • Czynniki wyboru marek własnych w Polsce (%), III kw. 2015
 • Powody niekupowania produktów marek własnych w Polsce (%), III kw. 2015
 • Ocena jakości produktów marek własnych w Polsce (%), III kw. 2015
 • Skłonność do kupowania nieznanych marek w Polsce (%), III kw. 2015
 • Kupowanie produktów marek własnych w Polsce w sytuacji, gdy cena produktu jest taka sama jak produktu markowego (%), III kw. 2014
 • Kupowanie produktów marek własnych w Polsce w sytuacji, gdy cena produktu jest taka sama jak produktu markowego (%), III kw. 2015
 • Powody zainteresowania markami własnymi w Polsce w sytuacji, gdy cena produktu jest taka sama jak produktu markowego (%), III kw. 2015
 • Powody braku zainteresowania markami własnymi w Polsce w sytuacji, gdy cena produktu jest taka sama jak produktu markowego (%), III kw. 2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) rynku marek własnych w Polsce, 2011-2020
 • Ilościowy i wartościowy udział marek własnych na rynku w wybranych krajach europejskich (%), 2014
 • Ilościowy i wartościowy udział marek własnych w kategoriach spożywczych i chemicznych w Polsce (%), 2013-2014
 • Rynek marek własnych w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2011-2020
 • Dynamika sprzedaży marek własnych w poszczególnych kanałach dystrybucji w Polsce (%), 2011-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) sprzedaży marek własnych w dyskontach w Polsce, 2011-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) sprzedaży marek własnych w supermarketach w Polsce, 2011-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) sprzedaży marek własnych w sklepach małego formatu w Polsce, 2011-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%) sprzedaży marek własnych w hipermarketach w Polsce, 2011-2020

Tables

 • Wybrane statystyki dotyczące rynku marek własnych w Polsce, 2011-2015
 • Wskaźniki makroekonomiczne Polski, według ustalonego średniorocznego z 2014 r. kursu walutowego €/zł dla lat 2015-2020, 2011-2020
 • Deklarowana znajomość marek własnych według cech demograficznych w Polsce (%), III kw. 2015
 • Znajomość marek własnych produktów spożywczych w Polsce (%), III kw. 2015
 • Częstość kupowania produktów marek własnych w porównaniu do produktów markowych w Polsce (%), III kw. 2015
 • Skłonność do zakupu produktów z wybranych kategorii marek własnych w Polsce (%), III kw. 2015
 • Przegląd sytuacji na rynku marek własnych w Polsce, 2011-2020
 • Czynniki wpływające na dynamikę rynku marek własnych w Polsce, 2014-2020
 • Przykłady marek własnych wprowadzonych w sklepach spożywczych w Polsce, 2012-2015
 • 20 kategorii o największym wartościowym udziale marek własnych w Polsce (%), 2014
 • 10 kategorii, w których marki własne najszybciej zyskują wartościowe udziały w Polsce (%), 2014
 • Rynek marek własnych w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (mld zł), 2011-2020
 • Udział marek własnych w całkowitej sprzedaży poszczególnych kanałów dystrybucji w Polsce (%), 2011-2015
 • Marki własne w sieciach dyskontów w Polsce, wrzesień 2015
 • Marki własne w wybranych sieciach supermarketów w Polsce, lipiec 2012, listopad 2013, wrzesień 2014, wrzesień 2015
 • Wybrane linie marek własnych w sieciach handlu małoformatowego w Polsce, lipiec 2012, listopad 2013, wrzesień 2014, wrzesień 2015
 • Marki własne dystrybutorów hurtowych w Polsce, listopad 2013, wrzesień 2014, wrzesień 2015
 • Marki własne w sieciach hipermarketów w Polsce, lipiec 2012, listopad 2013, wrzesień 2014, wrzesień 2015
 • Wiodący detaliści pod względem szacowanej sprzedaży marek własnych w Polsce (mln zł), 2015
 • Wiodący detaliści pod względem szacowanego udziału w rynku marek własnych w Polsce (%), 2011-2015
 • Wiodący detaliści pod względem szacowanej sprzedaży marek własnych w Polsce (mln zł), 2011-2015
 • Wiodący detaliści pod względem szacowanej dynamiki sprzedaży marek własnych w Polsce (%), 2011-2015
 • Przychody ze sprzedaży, wartość sprzedaży marek własnych (mln zł) i liczba dyskontów Biedronka w Polsce, 2011-2015
 • Przychody ze sprzedaży, wartość sprzedaży marek własnych (mln zł) i liczba dyskontów Lidl w Polsce, 2011-2015
 • Przychody ze sprzedaży, wartość sprzedaży marek własnych (mln zł) i liczba sklepów Tesco w Polsce, 2011-2015
 • Marki własne sieci Tesco w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, lipiec 2012, listopad 2013, wrzesień 2014, wrzesień 2015
 • Przychody ze sprzedaży, wartość sprzedaży marek własnych (mln zł) i liczba sklepów sieci Carrefour w Polsce, 2011-2015
 • Marki własne sieci Carrefour w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, lipiec 2012, listopad 2013, wrzesień 2014, wrzesień 2015
 • Przychody ze sprzedaży, wartość sprzedaży marek własnych (mln zł) i liczba sklepów sieci Intermarche w Polsce, 2011-2015
 • Marki własne sieci Intermarche w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, lipiec 2012, listopad 2013, wrzesień 2014, wrzesień 2015
 • Przychody ze sprzedaży, wartość sprzedaży marek własnych (mln zł) i liczba hipermarketów Kaufland w Polsce, 2011-2015
 • Przychody ze sprzedaży, wartość sprzedaży marek własnych (mln zł) i liczba sklepów sieci Polomarket w Polsce, 2011-2015
 • Marki własne sieci Polomarket w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, lipiec 2012, listopad 2013, wrzesień 2014, wrzesień 2015
 • Przychody ze sprzedaży, wartość sprzedaży marek własnych (mln zł) i liczba hipermarketów Auchan w Polsce, 2011-2015
 • Marki własne sieci Auchan w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, lipiec 2012, listopad 2013, wrzesień 2014, wrzesień 2015
 • Przychody ze sprzedaży, wartość sprzedaży marek własnych (mln zł) i liczba dyskontów Netto w Polsce, 2011-2015
 • Przychody ze sprzedaży, wartość sprzedaży marek własnych (mln zł) i liczba sklepów E.Leclerc w Polsce, 2011-2015
 • Marki własne sieci E.Leclerc w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, lipiec 2012, listopad 2013, wrzesień 2014, wrzesień 2015
 • Przychody ze sprzedaży, wartość sprzedaży marek własnych (mln zł) i liczba sklepów sieci Stokrotka w Polsce, 2011-2015
 • Marki własne sieci Stokrotka w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, lipiec 2012, listopad 2013, wrzesień 2014, wrzesień 2015
 • Przychody ze sprzedaży, wartość sprzedaży marek własnych (mln zł) i liczba sklepów Alma w Polsce, 2011-2015
 • Marki własne sieci Alma w Polsce: rok wprowadzenia, typ marki, liczba pozycji, lipiec 2012, listopad 2013, wrzesień 2014, wrzesień 2015
 • Porównanie wartości koszyka podstawowych produktów FMCG w sieciach handlowych w Polsce (zł), sierpień 2015
 • Udział poszczególnych kategorii produktowych w ofercie marek własnych sieci handlowych w Polsce, sierpień 2015