Handel internetowy w Polsce 2012

Analiza i prognoza rozwoju rynku e-commerce 2012-2014

Raport zawiera kompleksową analizę rynku handlu internetowego w Polsce w latach 2008–2011 wraz z prognozami rozwoju na lata 2012-2014, uwzględniającą wartość, kanały dystrybucji i charakterystykę rynku w każdym z jego pięciu segmentów:

 • sklepy spożywcze
 • RTV, AGD i sprzęt elektroniczny
 • DIY, meble i wyposażenie wnętrz
 • odzież i obuwie
 • kosmetyki.

Dodatkowo, w raporcie zostały scharakteryzowane najważniejsze trendy na rynku oraz czynniki mające wpływ na jego rozwój. W publikacji zostały też zaprezentowane profile największych sklepów internetowych we wspomnianych segmentach.

Dodatkowo opracowanie zawiera wyniki badania ankietowego wśród konsumentów na temat zakupów w internecie.

 

Najważniejsze zagadnienia przedstawione w raporcie

 • Wartość i analiza rynku internetowego handlu detalicznego 
 • Wartość i analiza segmentów: sklepy spożywcze; RTV, AGD i sprzęt elektroniczny; DIY, meble i wyposażenie wnętrz; odzież i obuwie; kosmetyki
 • Opis najważniejszych trendów rynkowych
 • Charakterystyka najważniejszych kanałów dystrybucji rynku w każdym z pięciu segmentów
 • Charakterystyka sprzedaży portalu Allegro
 • Profile największych sklepów internetowych w poszczególnych pięciu segmentach
 • Wyniki badania konsumenckiego dotyczącego charakterystyki zakupów w Polskim internecie
 • Charakterystyka sytuacji ekonomicznej Polski – obecnej i prognozowanej.

 

Działający w branży pytają

 • Jaka jest wartość rynku e-commerce oraz jego pięciu segmentów w Polsce?
 • Z jaką dynamiką rozwijał się będzie handel internetowy w najbliższych latach?
 • Jak rozwijają się podstawowe segmenty tego rynku (sklepy spożywcze; RTV, AGD i sprzęt elektroniczny; DIY, meble i wyposażenie wnętrz; odzież i obuwie; kosmetyki)?
 • Które segmenty mają największe perspektywy wzrostu?
 • Jacy są najwięksi gracze na rynku?
 • Jak wygląda konkurencja w poszczególnych segmentach rynku ?
 • Jakie trendy można zaobserwować na tym rynku?
 • Jaki jest podział rynku i jego głównych segmentów pomiędzy sklepy internetowe i platformy handlowe?
 • Jakie są różnice w sprzedaży produktów pomiędzy Allegro a rynkiem detalicznym?
 • Co wpływa na rozwój rynku?
 • Jakie są preferencje i zachowania polskich konsumentów w zakresie RTV, AGD i sprzętu elektronicznego?

W raporcie przedstawiamy odpowiedzi.

 

Najciekawsze wydarzenia z rynku e-commerce w Polsce

 • Pomimo kryzysu na rynku, handel internetowy wciąż bardzo dobrze się rozwija.
 • W związku ze zmianami w dostępności do internetu i jego powszechności, a także zwiększeniem skłonności do zakupów przez internet, ten rynek ma bardzo dobre prognozy rozwoju na przyszłe lata.
 • Liczba sklepów internetowych należących do największych sieci detalicznych z roku na rok rośnie, co wraz z przyrostem indywidualnych sklepów on-line powoduje coraz większy udział tego kanału na rynku.
 • Najmocniej skoncentrowanym segmentem z omawianych jest RTV, AGD i sprzętu elektronicznego. Mimo to nawet ten segment ma przed sobą bardzo dobre perspektywy rozwoju. Jest to spowodowane tym, że liczba użytkowników komputerów i telefonów z dostępem do internetu z roku na rok rośnie, a także wzrasta liczba konsumentów, dla których zakupy internetowe są już znane i lubiane. Co więcej sklepy internetowe wciąż mają przewagę cenową nad sklepami stacjonarnymi.

 

Atuty raportu

 • Trendy na rynku e-commerce i jego głównych segmentach oraz ich nasycenie
 • Aktualne prognozy rozwoju rynku
 • Badanie konsumenckie
 • Profile największych graczy z uwzględnieniem ich przychodów
 • Podział segmentów na dwa kanały: sklepy internetowe i platformy handlowe (serwisy aukcyjne).

 

Sytuacje biznesowe, w których ten raport będzie rzetelnym źródłem informacji rynkowych

 • Plany wejścia na rynek internetowy
 • Analiza konkurencji na rynku
 • Analiza potencjału rynkowego
 • Oszacowanie popytu na oferowane produkty
 • Analiza nasycenia rynku
 • Opracowanie strategii rozwoju firmy.

 

Raport szczególnie rekomendujemy

 • Kadra kierownicza, managerowie, działy marketingu firm obecnych na Polskim rynku e-commerce lub planujących wejść na ten rynek
 • Firmy konsultingowe, badawcze i analityczne
 • Instytucje rządowe
 • Izby handlowe, organizacje branżowe
 • Instytucje finansowe.

 

Market commentary by expert

Handel internetowy w Polsce ma coraz większe znaczenie we wszystkich segmentach rynku, a w większości segmentów stanowi już od kilku do nawet kilkudziesięciu procent przypadający na cały handel. Polacy także coraz częściej korzystają z tej formy zakupów, a wraz z rozwojem społeczeństwa, jego informatyzacją, ta forma zakupów ma coraz większy udział. Co więcej, z roku na rok rośnie skłonność do zakupu produktów, które niebyły traktowane przez wielu konsumentów za „internetowe” jak np. produkty spożywcze. Warto też zwrócić uwagę, że  na dotychczasowy rozwój e-commerce w Polsce nie miał większego wpływu kryzys finansowy.

Jarosław Frontczak, Analityk rynku handlu detalicznego

 

Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości General Manager, Royal Ahold
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji. Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach. European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji. Member of the Board of Directors, Yves Rocher

 1. Metodologia p. 9

 2. Streszczenie menedżerskie p. 15

 3. Ogólna sytuacja ekonomiczna Polski p. 23

  • PKB p. 23
  • Rynek pracy p. 26
  • Poziom płac p. 27
  • Inflacja p. 28
  • Dochody i wydatki gospodarstw domowych p. 29
   • Dochody p. 30
   • Wydatki p. 31
  • Demografia p. 33
 4. Wyniki badania konsumenckiego dotyczącego zakupów za pośrednictwem internetu p. 37

  • Wprowadzenie p. 37
  • Streszczenie p. 41
  • Struktura demograficzna respondentów p. 42
  • Wykorzystanie technologii informatycznych przez konsumentów usług e-commerce p. 46
  • Zakupy e-commerce p. 48
   • Odzież i obuwie p. 50
   • RTV, AGD i sprzęt elektroniczny p. 54
   • Kosmetyki p. 60
   • DIY i meble p. 65
   • Produkty spożywcze p. 70
  • Zakupy w internecie a zakupy tradycyjne p. 72
  • Motywacje towarzyszące zakupom w sieci p. 74
  • Porównywarki cenowe i platformy aukcyjne p. 77
  • Wzorcowy sklep internetowy p. 79
 5. Internetowa sprzedaż detaliczna p. 83

  • Wielkość internetowego rynku detalicznego p. 83
  • Największe sklepy internetowe p. 86
  • Czynniki i bariery rozwoju rynku p. 87
   • Czynniki rozwoju p. 88
   • Bariery rozwoju p. 90
 6. Handel detaliczny artykułami spożywczymi w internecie p. 93

  • Internetowy rynek spożywczy p. 93
   • Sklepy internetowe p. 96
   • Platformy handlowe p. 102
   • Profile wybranych graczy p. 105
 7. Internetowa sprzedaż detaliczna artykułów niespożywczych p. 113

  • Przegląd internetowego rynku niespożywczego p. 113
  • Internetowy rynek RTV, AGD i sprzętu elektronicznego p. 115
   • Sklepy internetowe p. 118
   • Platformy handlowe p. 124
   • Profile wybranych graczy p. 131
  • Internetowy rynek DIY, mebli i wyposażenia wnętrz p. 136
   • Sklepy internetowe p. 139
   • Platformy handlowe p. 143
   • Profile wybranych graczy p. 147
  • Internetowy rynek odzieży i obuwia p. 152
   • Sklepy internetowe p. 155
   • Platformy handlowe p. 159
   • Profile wybranych graczy p. 163
  • Internetowy rynek kosmetyków p. 168
   • Sklepy internetowe p. 171
   • Platformy handlowe p. 176
   • Profile wybranych graczy p. 180
 8. Spis wykresów p. 187

 9. Spis tabel p. 193

 10. Informacja o PMR p. 197

 11. Dane kontaktowe p. 198

Spis wykresów

 1. Wartość (mld zł) i dynamika (%) internetowej sprzedaży detalicznej w Polsce, 2008-2014      16
 2. Internetowa sprzedaż detaliczna w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (mld zł), 2008-2014      16
 3. Dynamika realna PKB w Polsce (%, r/r), 2008-2014      24
 4. PKB per capita według parytetu siły nabywczej (100=średnia dla UE-27), 2010-2011      25
 5. Stopa bezrobocia w Polsce (%, stan na koniec okresu), 2008-2014      26
 6. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlu detalicznego w Polsce (w tys.), I kw. 2008-II kw. 2012      27
 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce (zł), 2008-2014      28
 8. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce (%), 2008-2014      29
 9. Przeciętne miesięczne dochody i wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), 2008-2011      29
 10. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od jego źródła, oraz dynamika realna (%, r/r), 2011      30
 11. Przeciętne miesięczne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od głównego źródła dochodu, oraz dynamika realna (%, r/r), 2011      31
 12. Nominalna dynamika wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce, w zależności od głównego źródła dochodu (%), 2010-2011      32
 13. Struktura miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na osobę w Polsce (%), 2011      33
 14. Liczba ludności w Polsce, 2008-2011 i prognoza do 2020 roku (tys.)      33
 15. Ludność w Polsce według miejsca zamieszkania (%), 2010       34
 16. Miasta w Polsce według liczby mieszkańców (liczba miast, %), 2010      35
 17. Odsetek ludności miejskiej według województw w Polsce (%), 2010       35
 18. Stan obecny i prognoza struktury ludności Polski według grup wiekowych, 2009-2020      36
 19. Struktura próby ze względu na płeć respondenta (%), 2012      42
 20. Struktura próby ze względu na wiek respondenta (%), 2012      43
 21. Struktura próby ze względu na wielkość miejscowości zamieszkania respondenta (%), 2012      44
 22. Struktura próby ze względu na wykształcenie respondenta (%), 2012      44
 23. Struktura próby ze względu na wielkość gospodarstwa domowego respondenta (%), 2012      45
 24. Dochód netto per capita w gospodarstwie respondenta w porównaniu do dochodu ogółu pełnoletnich mieszkańców Polski (%), 2012      46
 25. Nasycenie wybranymi urządzeniami w gospodarstwie domowym respondenta (%), 2012      47
 26. Grupy produktów zakupione kiedykolwiek przez respondenta za pośrednictwem internetu (%), 2012      49
 27. Grupy produktów z kategorii odzież i obuwie zakupione przez respondenta za pośrednictwem internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (%), 2012      51
 28. Częstotliwość zakupu produktów z kategorii odzież i obuwie w ciągu ostatnich 12 miesięcy (%), 2012      52
 29. Powody zakupu odzieży i obuwia przez internet (%), 2012      53
 30. Platformy aukcyjne i sklepy internetowe, w których kupiono produkty z kategorii odzież i obuwie (%), 2012      54
 31. Grupy produktów z kategorii RTV, AGD i sprzęt elektroniczny zakupione przez respondenta za pośrednictwem internetu w ciągu ostatnich 36 miesięcy (%), 2012      56
 32. Częstotliwość zakupu produktów z kategorii RTV, AGD i sprzęt elektroniczny w ciągu ostatnich 36 miesięcy (%), 2012      57
 33. Powody zakupu sprzętu RTV, AGD i elektronicznego przez internet (%), 2012      59
 34. Platformy aukcyjne i sklepy internetowe, w których kupiono produkty z kategorii RTV, AGD i sprzęt elektroniczny (%), 2012      60
 35. Grupy kosmetyków zakupione przez respondenta za pośrednictwem internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (%), 2012      62
 36. Częstotliwość zakupu kosmetyków w ciągu ostatnich 12 miesięcy (%), 2012      63
 37. Powody zakupu kosmetyków przez internet (%), 2012      64
 38. Platformy aukcyjne i sklepy internetowe, w których kupiono kosmetyki (%), 2012      65
 39. Grupy produktów z kategorii DIY i meble zakupione przez respondenta za pośrednictwem internetu w ciągu ostatnich 36 miesięcy (%), 2012      67
 40. Częstotliwość zakupu produktów z kategorii DIY i meble w ciągu ostatnich 36 miesięcy (%), 2012      68
 41. Powody zakupu produktów z kategorii DIY i meble przez internet (%), 2012      69
 42. Platformy aukcyjne i sklepy internetowe, w których kupiono produkty z kategorii DIY i meble (%), 2012      70
 43. Grupy produktów spożywczych zakupione przez respondenta za pośrednictwem internetu w ciągu ostatnich 12 miesięcy (%), 2012      71
 44. Powody zakupu produktów spożywczych przez internet (%), 2012      72
 45. Ocena zakupów internetowych w porównaniu do tradycyjnych (%), 2012      73
 46. Miejsce, w którym respondent w pierwszej kolejności próbowałby kupić produkty w internecie, według kategorii produktowych (%), 2012      74
 47. Motywacje towarzyszące zakupom w internecie (%), 2012      75
 48. Preferowana forma zapłaty za towar (%), 2012      76
 49. Preferowana forma odbioru towaru (%), 2012      76
 50. Korzystanie z porównywarek cenowych (%), 2012      77
 51. Porównywarki cenowe według popularności (%), 2012      77
 52. Korzystanie z platform aukcyjnych (%), 2012      78
 53. Platformy aukcyjne według popularności (%), 2012      78
 54. Zakupy produktów nowych i używanych (%), 2012      79
 55. Wpływ wprowadzenia danych funkcjonalności na ocenę sklepu internetowego (%), 2012      81
 56. Wartość (mld zł) i dynamika (%) internetowej sprzedaży detalicznej w Polsce, 2008-2014      84
 57. Internetowa sprzedaż detaliczna w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (mld zł), 2008-2014      84
 58. Dynamika internetowej sprzedaży detalicznej w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2008-2014      85
 59. Internetowa sprzedaż detaliczna z podziałem na artykuły spożywcze i niespożywcze w Polsce (%), 2008-2014      85
 60. Liczba sklepów internetowych w Polsce (‘000), 2008-2012      86
 61. Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowej sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych w Polsce, 2008-2014      94
 62. Udział sprzedaży internetowej w rynku detalicznym artykułów spożywczych w Polsce (%), 2008-2012      95
 63. Dynamika sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych w sklepach i platformach internetowych w Polsce (%), 2008-2014      95
 64. Wartość sprzedaży detalicznej artykułów spożywczych w sklepach i platformach internetowych w Polsce (mln zł), 2008-2014      96
 65. Liczba sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży artykułów spożywczych w Polsce, 2008-2012      97
 66. Udział największych sklepów internetowych w rynku sklepów internetowych handlujących artykułami spożywczymi w Polsce (%), 2011      98
 67. Struktura sprzedaży artykułów spożywczych w sklepie internetowym a.pl, I poł. 2011      99
 68. Liczba aukcji dla wybranych kategorii spożywczych na platformie Allegro w Polsce, 22 sierpnia 2012      103
 69. Wartość (mld zł) i dynamika (%) internetowej sprzedaży detalicznej artykułów niespożywczych w Polsce, 2008-2014      113
 70. Internetowa sprzedaż detaliczna wybranych segmentów artykułów niespożywczych w Polsce (mld zł), 2008-2014      114
 71. Udział wybranych segmentów w internetowej sprzedaży artykułów niespożywczych w Polsce (%), 2011      115
 72. Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowej sprzedaży detalicznej RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce, 2008-2014      116
 73. Udział sprzedaży internetowej w rynku detalicznym RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce (%), 2008-2012      116
 74. Dynamika sprzedaży detalicznej RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w sklepach i platformach internetowych w Polsce (%), 2008-2014      117
 75. Wartość sprzedaży detalicznej RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w sklepach i platformach internetowych w Polsce (mln zł), 2008-2014      118
 76. Liczba sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży detalicznej RTV, AGD lub sprzętu elektronicznego w Polsce, 2008-2012      120
 77. Udział największych sklepów internetowych w rynku sklepów internetowych handlujących RTV, AGD lub sprzętem elektronicznym w Polsce, 2011      121
 78. Popularność poszczególnych kategorii w ofercie zakupów grupowych w Polsce (%), 2011      125
 79. Liczba aukcji dla wybranych kategorii RTV, AGD i sprzętu elektronicznego na platformie Allegro w Polsce, 22 sierpnia 2012      126
 80. Miesięczne udziały wartościowe sprzedaży nowych produktów wybranych kategorii RTV, AGD i sprzętu elektronicznego na Allegro, w podziale na segmenty (%), listopad 2011-maj 2012      128
 81. Udział wartościowy sprzedaży nowych produktów wybranych kategorii RTV, AGD i sprzętu elektronicznego na Allegro, grudzień 2011 i maj 2012      129
 82. Udział ilościowy sprzedaży nowych produktów wybranych kategorii RTV, AGD i sprzętu elektronicznego na Allegro, grudzień 2011 i maj 2012      130
 83. Wartość (mln zł) i dynamika internetowej sprzedaży detalicznej DIY, mebli i wyposażenia wnętrz w Polsce (%), 2008-2014      137
 84. Udział sprzedaży internetowej w rynku detalicznym DIY, mebli i wyposażenia wnętrz w Polsce (%), 2008-2014      137
 85. Dynamika sprzedaży detalicznej DIY, mebli i wyposażenia wnętrz w sklepach i platformach internetowych w Polsce (%), 2008-2014      138
 86. Wartość sprzedaży detalicznej DIY, mebli i wyposażenia wnętrz w Polsce w sklepach i platformach internetowych (mln zł), 2008-2014      138
 87. Liczba sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży detalicznej DIY, mebli i wyposażenia wnętrz w Polsce, 2008-2012      140
 88. Udział największych sklepów internetowych w rynku sprzedaży internetowej DIY, mebli i wyposażenia wnętrz w Polsce (%), 2011      141
 89. Liczba aukcji dla wybranych kategorii DIY, mebli i wyposażenia wnętrz na platformie Allegro w Polsce, 22 sierpnia 2012      143
 90. Miesięczne udziały wartościowe sprzedaży nowych produktów wybranych kategorii DIY, mebli i wyposażenia wnętrz na Allegro w podziale na segmenty (%), listopad 2011-czerwiec 2012      145
 91. Miesięczne udziały ilościowe sprzedaży nowych produktów wybranych kategorii DIY, mebli i wyposażenia wnętrz na Allegro w podziale na segmenty (%), listopad 2011-czerwiec 2012      146
 92. Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowej sprzedaży detalicznej odzieży i obuwia w Polsce, 2008-2014      153
 93. Udział sprzedaży internetowej w rynku detalicznym odzieży i obuwia w Polsce (%), 2008-2014      153
 94. Dynamika sprzedaży detalicznej odzieży i obuwia w sklepach i platformach internetowych w Polsce (%), 2008-2014      154
 95. Wartość sprzedaży detalicznej odzieży i obuwia w Polsce w sklepach i platformach internetowych (mln zł), 2008-2014      154
 96. Liczba sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży odzieży i obuwia w Polsce, 2008-2012      156
 97. Udział największych sklepów internetowych w rynku sklepów internetowych handlujących odzieżą i obuwiem w Polsce, 2011      157
 98. Liczba aukcji dla wybranych kategorii odzieży i obuwia na platformie Allegro w Polsce, 22 sierpnia 2012      160
 99. Miesięczne udziały wartościowe sprzedaży nowych produktów wybranych kategorii odzieży i obuwia na Allegro w podziale na segmenty, listopad 2011-czerwiec 2012      161
 100. Miesięczne udziały ilościowe sprzedaży nowych produktów wybranych kategorii odzieży i obuwia na Allegro w podziale na segmenty, listopad 2011-czerwiec 2012      162
 101. Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowej sprzedaży detalicznej kosmetyków w Polsce, 2008-2014      169
 102. Udział sprzedaży internetowej w rynku detalicznym kosmetyków w Polsce (%), 2008-2014      169
 103. Dynamika sprzedaży detalicznej kosmetyków w sklepach i platformach internetowych w Polsce (%), 2008-2014      170
 104. Wartość sprzedaży detalicznej kosmetyków w sklepach i platformach internetowych w Polsce (mln zł), 2008-2014      171
 105. Liczba sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży kosmetyków w Polsce, 2008-2012      173
 106. Udział największych sklepów internetowych w rynku sklepów internetowych handlujących kosmetykami w Polsce (%), 2011      174
 107. Liczba aukcji dla wybranych kategorii kosmetycznych na platformie Allegro w Polsce, 22 sierpnia 2012      177
 108. Miesięczne udziały wartościowe sprzedaży nowych produktów wybranych kategorii kosmetycznych na Allegro w podziale na segmenty, listopad 2011-czerwiec 2012      178
 109. Miesięczne udziały ilościowe sprzedaży nowych produktów wybranych kategorii kosmetycznych na Allegro w podziale na segmenty, listopad 2011-czerwiec 2012      179

Spis tabel

 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2008-2012      23
 2. Największe miasta pod względem liczby mieszkańców w Polsce, czerwiec 2010      34
 3. Okres, przez jaki respondent korzysta z internetu, według miejsca zamieszkania, wykształcenia i dochodu na osobę w gospodarstwie (%), 2012      47
 4. Profil demograficzny osoby, która kiedykolwiek kupiła dowolny produkt z kategorii odzież i obuwie za pośrednictwem internetu (%), 2012       50
 5. Kwota wydana na zakup produktów z kategorii odzież i obuwie w ciągu ostatnich 12 miesięcy (zł), 2012      53
 6. Profil demograficzny osoby, która kiedykolwiek kupiła dowolny produkt z kategorii RTV, AGD i sprzęt elektroniczny za pośrednictwem internetu (%), 2012      55
 7. Kwota wydana na zakup produktów z kategorii RTV, AGD i sprzęt elektroniczny w ciągu ostatnich 36 miesięcy (zł), 2012      58
 8. Profil demograficzny osoby, która kiedykolwiek kupiła kosmetyki za pośrednictwem internetu (%), 2012      61
 9. Kwota wydana na zakup kosmetyków w ciągu ostatnich 12 miesięcy (zł), 2012      64
 10. Profil demograficzny osoby, która kiedykolwiek kupiła dowolny produkt z kategorii DIY i meble za pośrednictwem internetu (%), 2012      66
 11. Kwota wydana na zakup produktów z kategorii DIY i meble w ciągu ostatnich 36 miesięcy (zł), 2012      69
 12. Największe sklepy internetowe w Polsce pod względem liczby użytkowników, kwiecień 2012      86
 13. Największe sklepy internetowe w Polsce pod względem wartości sprzedaży, 2011      87
 14. Wybrane sklepy internetowe handlujące artykułami spożywczymi w Polsce: sprzedaż 2010-2011 (mln zł) i inne statystyki charakterystyczne dla sklepów internetowych      100-101
 15. Miesięczne udziały wartościowe sprzedaży nowych produktów wybranych kategorii spożywczych na Allegro w podziale na kategorie, listopad 2011-czerwiec 2012      104
 16. Miesięczne udziały ilościowe sprzedaży nowych produktów wybranych kategorii spożywczych na Allegro w podziale na kategorie, listopad 2011-czerwiec 2012      105
 17. Sprzedaż alma24.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      105
 18. Sprzedaż e-piotripawel.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      106
 19. Sprzedaż frisco.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      107
 20. Sprzedaż a.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      107
 21. Sprzedaż bdsklep.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      108
 22. Sprzedaż bogutynmlyn.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      109
 23. Szacunkowa sprzedaż hipernet24.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      109
 24. Sprzedaż fresh24.pl w Polsce (mln zł), 2009-2011      110
 25. 10 najlepiej ocenianych firm w kategorii Mega-sklepy, 2011      119
 26. Wybrane sklepy internetowe handlujące produktami RTV, AGD lub sprzętem elektronicznym w Polsce: sprzedaż 2010-2011 (mln zł) i inne statystyki charakterystyczne dla sklepów internetowych      122-123
 27. Udział wartościowy i ilościowy sprzedaży nowych produktów wybranych kategorii RTV, AGD i sprzętu elektronicznego na Allegro, w podziale na segmenty (%), listopad 2011-maj 2012      127
 28. Szacowana sprzedaż euro.com.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      131
 29. Sprzedaż neo24.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      131
 30. Sprzedaż electro.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      132
 31. Szacowana sprzedaż komputronik.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      133
 32. Szacowana sprzedaż zadowolenie.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      133
 33. Sprzedaż redcoon.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      134
 34. Sprzedaż morele.net w Polsce (mln zł), 2008-2011      134
 35. Sprzedaż agito.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      135
 36. Szacowana sprzedaż vobis.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      135
 37. Szacowana sprzedaż neonet.pl w Polsce (mln zł), 2010-2011      136
 38. 10 najlepiej ocenianych firm w kategorii dom i wnętrze, 2011      139
 39. Wybrane sklepy internetowe handlujące produktami DIY, meblami i wyposażeniem wnętrz w Polsce: sprzedaż 2010-2011 (mln zł) i inne statystyki charakterystyczne dla sklepów internetowych      142
 40. Udział wartościowy i ilościowy sprzedaży na Allegro nowych produktów z kategorii dom i ogród (%), listopad 2011-czerwiec 2012      145
 41. Sprzedaż lazienkaplus.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      147
 42. Sprzedaż dekoria.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      147
 43. Szacowana sprzedaż lazienki24.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      148
 44. Sprzedaż narzedzia.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      148
 45. Sprzedaż twojemeble.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      149
 46. Sprzedaż luxmarket.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      149
 47. Sprzedaż megastore.pl w Polsce (mln zł), 2009-2011      150
 48. Szacunkowa sprzedaż gadar.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      150
 49. Sprzedaż megastore.pl w Polsce (mln zł), 2010-2011      151
 50. 10 najlepiej ocenianych firm w kategorii odzież i obuwie, 2011      156
 51. Wybrane sklepy internetowe handlujące odzieżą i obuwiem w Polsce: sprzedaż 2010-2011 (mln zł) i inne statystyki charakterystyczne dla sklepów internetowych      158
 52. Udział wartościowy i ilościowy sprzedaży nowych produktów z kategorii odzież, obuwie i dodatki na Allegro, listopad 2011-czerwiec 2012      160
 53. Szacowana sprzedaż bonprix.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      163
 54. Sprzedaż supersklep.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      163
 55. Szacowana sprzedaż sklep.topsecret.pl w Polsce (mln zł), 2009-2011      164
 56. Sprzedaż kontri.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      164
 57. Szacowana sprzedaż halens.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      165
 58. Szacowana sprzedaż butyk.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      165
 59. Sprzedaż eobuwie.com.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      166
 60. Sprzedaż intymna.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      166
 61. Szacunkowa sprzedaż sklep.house.pl w Polsce (mln zł), 2010-2011      167
 62. 10 najlepiej ocenianych firm w kategorii zdrowie i uroda, 2011      172
 63. Wybrane sklepy internetowe handlujące kosmetykami w Polsce: sprzedaż 2010-2011 (mln zł) i inne statystyki charakterystyczne dla sklepów internetowych      175
 64. Udział wartościowy i ilościowy sprzedaży nowych produktów z kategorii zdrowie i uroda na Allegro, kwiecień-czerwiec 2012      177
 65. Sprzedaż iperfumy.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      180
 66. Sprzedaż cefarm24.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      180
 67. Sprzedaż perfumeria.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      181
 68. Sprzedaż perfumy-perfumeria.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      181
 69. Szacowana sprzedaż superkoszyk.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      182
 70. Sprzedaż domzdrowia.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      182
 71. Sprzedaż kokai.pl w Polsce (mln zł), 2008-2011      183
 72. Szacunkowa sprzedaż yves-rocher.com.pl w Polsce (mln zł), 2009-2011      183
 73. Szacunkowa sprzedaż douglas.pl w Polsce (mln zł), 2010-2011      184
 74. Szacowana sprzedaż pl.loccitane.com w Polsce (mln zł), 2009-2011      184