Handel internetowy produktami OTC w Polsce 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Handel internetowy produktami OTC w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Jest to jedyna publikacja na rynku zawierająca informacje na temat rzadko analizowanej części segmentu OTC, jaką jest sprzedaż internetowa.

To dogłębna analiza poszczególnych segmentów rynku z podziałem na następujące kategorie produktów: leki OTC, suplementy diety oraz dermokosmetyki. Co ważne, publikacja zawiera unikatowe informacje na temat nieznanej dotąd rynkowym graczom części rynku jaką jest sprzedaż w sklepach internetowych.Raport zawiera również i zestaw prognoz dla sprzedaży internetowej wymienionych produktów aż do roku 2022 wraz z analizą trendów, jakie wystąpiły, a co najważniejsze, z wnioskami na przyszłość. Każdy trend omówiony jest pod kątem wpływu na przyszłą i obecną dynamikę sprzedaży.Raport przedstawia również profile kluczowych aptek i sklepów internetowych obecnych na polskim rynku z takimi informacjami jak wyniki finansowe, oferta oraz najważniejsze wydarzenia i plany.

 

Raport posiada bazę Excel zawierającą około 400 sklepów internetowych oferujących dermokosmetyki i suplementy diety. 

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Kompleksowa ocena rynku – obecna wartość rynku OTC e-commerce w Polsce z uwzględnieniem poszczególnych kategorii produktów i kanałów dystrybucji
 • Dynamika wzrostu, warunki panujące obecnie na rynku
 • Prognozowane kierunki rozwoju na kolejnych 5 lat dla całkowitej wartości rynku OTC e-commerce oraz dla leków OTC, suplementów diety oraz dermokosmetyków
 • Profil konsumenta produktów OTC kupującego w internecie
 • Najchętniej kupowane w internecie marki i kategorie produktów OTC
 • Regulacje prawne – przegląd regulacji prawnych dotyczących sprzedaży produktów OTC online oraz planowanych zmian wraz z oceną ich wpływu na rynek
 • Wiodące apteki internetowe oraz sklepy – profile zawierające informacje na temat kondycji finansowej oraz oferty
 • Dane odnośnie reklamy internetowej

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 

 • Producenci leków OTC, suplementów diety i dermokosmetyków, jak również firmy rozważające dopiero wejście na rynek OTC
 • Dystrybutorzy produktów OTC prowadzący lub rozważający działalność internetową – np. apteki, sklepy, platformy internetowe, jak również producenci prowadzący lub zamierzający sprzedawać swoje produkty przez własny sklep internetowy
 • Sieci detaliczne i drogeryjne prowadzące sprzedaż produktów OTC lub pragnące rozszerzyć ofertę o te produkty
 • Firmy kosmetyczne planujące wejście w sektor dermokosmetyków
 • Firmy szukające możliwości inwestycyjnych lub zainteresowanym przejęciami spółek np. fundusze private equity
 • Firmy specjalizujące się w świadczeniu usług badawczych, konsultingowych i analitycznych
 • Izby handlowe, organizacje branżowe.

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Autorskie prognozy (aż do roku 2022) przygotowane przez zespół ekonometryków i analityków rynku pozwolą opracować strategię rozwoju firmy w zakresie sprzedaży produktów OTC w internecie dla każdej z głównych kategorii: leków, suplementów diety i dermokosmetyków
 • Unikalne dane o sprzedaży produktów OTC w sklepach internetowych pozwolą poznać niezbadaną do tej pory część rynku
 • Raport dostarcza niezbędnych danych potrzebnych dla dokonania segmentacji klienta dokonującego zakupów przez internet
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy i zmiany prawne na rynku e-commerce produktów OTC oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy
 • Analiza środowiska konkurencyjnego umożliwi ocenę szans takich posunięć jak: rozpoczęcie kampanii marketingowej w internecie, zwiększenie/zmniejszenie sprzedaży online produktów firmy
 • Niezbędne narzędzie w opracowywaniu polityki cenowej dla produktów sprzedawanych w internecie

 

 

Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka rynku sprzedaży internetowej produktów OTC oraz prognozy do roku 2022
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2015-2017
   • Liczba aptek internetowych w Polsce
   • Użytkownicy aptek internetowych w Polsce
   • Ceny produktów OTC w aptekach i sklepach internetowych
   • Suplementy diety
   • Dermokosmetyki
   • Wydarzenia i trendy rynkowe i ich wpływ w latach 2015-2017
  • Spodziewane wydarzenia i trendy w latach 2017-2022
 • Wartość rynku i prognozy rozwoju do 2022 r.
 • Struktura rynku sprzedaży internetowej produktów OTC
  • Według kanału dystrybucji
  • Według statusu produktu
   • Sklepy internetowe
   • Platformy internetowe
  • Według kategorii (apteki internetowe)
 • Wyniki badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PMR
  • Profil konsumenta kupującego leki OTC przez internet
   • Częstość zakupu według miejsca
   • Częstość zakupu w porównaniu do innych produktów
   • Częstość zakupu według płci
   • Częstość zakupu według wieku
   • Częstość zakupu według wykształcenia
   • Częstość zakupu według dochodów
   • Częstość zakupu według miejsca zamieszkania
   • Czynniki zakupu motywujące do zakupu leków OTC przez internet
   • Poszukiwanie informacji przez internet
   • Zaufanie do kupowania leków przez internet
   • Skłonność do kupowania leków na zagranicznych stronach internetowych
   • Kupujący w aptekach internetowych według realizacji wizyt lekarskich
  • Profil konsumenta kupującego suplementy diety przez internet
   • Częstość zakupu według miejsca
   • Częstość zakupu według płci
   • Częstość zakupu według wieku
   • Częstość zakupu według dochodów
   • Częstość zakupu według miejsca zamieszkania
   • Segmentacja e-nabywców
   • Najchętniej kupowane kategorie suplementów diety
   • Liczba kupowanych suplementów diety
   • Wydatki na zakup suplementów diety
   • Miejsca zakupu suplementów diety
   • Najchętniej kupowane marki suplementów diety według kategorii produktowych
   • Elastyczność cenowa wybranych suplementów diety
   • Czynniki motywujące do zakupu suplementów diety przez internet
  • Profil konsumenta kupującego dermokosmetyki przez internet
   • Częstość zakupu według miejsca
   • Częstość zakupu według płci
   • Częstość zakupu według wieku
   • Częstość zakupu według dochodów
   • Częstość zakupu według miejsca zamieszkania
   • Segmentacja e-nabywców
   • Liczba kupowanych dermokosmetyków
   • Wydatki na zakup dermokosmetyków
   • Miejsca zakupu dermokosmetyków
   • Najchętniej kupowane marki dermokosmetyków
   • Najchętniej kupowane marki dermokosmetyków według kategorii produktowych
   • Elastyczność cenowa wybranych dermokosmetyków
   • Czynniki motywujące do zakupu dermokosmetyków przez internet
 • Najwięksi gracze i ich profile
  • Apteki internetowe
   • Liczba użytkowników i zasięg
   • Czas wizyty użytkownika na stronach najpopularniejszych aptek
   • Deklaracje korzystania i rozpoznawalność
   • Najpopularniejsze apteki internetowe: dermokosmetyki – wyniki badania PMR
   • Najpopularniejsze apteki internetowe: suplementy diety – wyniki badania PMR
   • Widoczność w mediach społecznościowych
   • Liczba wyszukiwań w Google
   • Ocena i opinie
   • Profile wybranych głównych graczy
  • Sklepy internetowe
   • Najpopularniejsze sklepy internetowe: dermokosmetyki – wyniki badania PMR
   • Najpopularniejsze sklepy internetowe: suplementy diety – wyniki badania PMR
   • Profile wybranych głównych graczy
 • Otoczenie prawne
  • Akty prawne regulujące sprzedaż internetową w Polsce
   • Główne postanowienia ustawy o prawach konsumenta
   • Wzmocnienie pozycji konsumentów na mocy nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
   • Rozwiązywanie sporów przez internet
  • Leki OTC
   • Warunki funkcjonowania aptek internetowych
   • Zakaz reklamy aptek
   • Zakres informacji umieszczanych na stronach oferujących leki OTC
   • Zakaz wysyłania leków za pośrednictwem paczkomatów
  • Suplementy diety
   • Prezentacja i opis suplementu diety na stronie internetowej
  • Dermokosmetyki

Graphs

 • Struktura rynku OTC w Polsce w podziale na kanały sprzedaży (%), 2016 i 2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowego rynku OTC w Polsce, 2016-2022
 • Wartościowa struktura rynku internetowego OTC w Polsce, według kanału sprzedaży (%), 2016
 • Wartościowa struktura rynku internetowego OTC w Polsce, według statusu produktu (%), 2016
 • Liczba aptek internetowych działających w Polsce, maj 2011-wrzesień 2016
 • Częstość robienia zakupów przez internet wśród Polaków (%), 2014-2016
 • Częstość odwiedzania stron internetowych lub blogów o tematyce zdrowotnej wśród Polaków (%), 2016
 • Struktura rynku OTC w Polsce w podziale na kanały sprzedaży (%), 2016 i 2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowego rynku OTC w Polsce, 2016-2022
 • Wartościowa struktura rynku internetowego OTC w Polsce (%), według kanału sprzedaży, 2016
 • Sprzedaż dermokosmetyków i produktów OTC w aptekach internetowych w porównaniu do ich sprzedaży w aptekach stacjonarnych w Polsce (%), 2014-2015
 • Sprzedaż dermokosmetyków w aptekach internetowych w porównaniu do sprzedaży w aptekach stacjonarnych w Polsce i w Niemczech (%), 2014-2015
 • Wartościowa struktura rynku internetowego OTC w Polsce (%), według statusu produktu, 2016
 • Wartościowa struktura rynku sklepów internetowych OTC w Polsce (%), według statusu produktu, 2016
 • Odsetek Polaków deklarujących zakup leków bez recepty w 2016 r. (%), 2017
 • Miejsca zakupu leków bez recepty w 2016 r. w Polsce (%), 2017
 • Częstotliwość kupowania online produktów farmaceutycznych w Polsce (%), 2014-2016
 • Odsetek użytkowników internetu kupujących produkty farmaceutyczne przez internet w Polsce (%), według płci, 2014 i 2016
 • Intencja zakupu produktów farmaceutycznych przez internet w przyszłości wśród osób kupujących i niekupujących online w Polsce, w podziale na płeć (%), 2016
 • Częstość kupowania leków OTC w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Intencja zakupu produktów farmaceutycznych przez internet w przyszłości wśród kupujących i niekupujących online w Polsce, w podziale na wiek (%), 2016
 • Intencja zakupu produktów farmaceutycznych przez internet w przyszłości wśród kupujących i niekupujących online w Polsce, w podziale na wykształcenie (%), 2016
 • Odsetek użytkowników internetu kupujących produkty farmaceutyczne przez internet w Polsce (%), według oceny sytuacji materialnej, 2016
 • Częstość kupowania leków OTC w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Częstość kupowania leków OTC w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2017
 • Częstotliwość sprawdzania przez internet w Polsce informacji i opinii o działaniu leku OTC stosowanego po raz pierwszy (%), 2016
 • Odsetek Polaków uważających, że kupowanie przez internet leków jest ryzykowne, bo tak naprawdę nie wiadomo, co kupujemy (%), wrzesień 2016
 • Odsetek Polaków uważających, że kupowanie przez internet leków jest ryzykowne, bo tak naprawdę nie wiadomo, co kupujemy, w podziale na użytkowników i niekorzystających z internetu (%), wrzesień 2016
 • Kupowanie leków w Polsce poprzez zagraniczne serwisy/strony internetowe, w porównaniu do wybranych kategorii produktów (%), 2016
 • Odsetek użytkowników internetu kupujących leki i akcesoria medyczne przez internet w Polsce (%), w zależności od sposobu realizowania wizyt lekarskich w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, wrzesień 2016
 • Odsetek Polaków deklarujących zakup suplementów diety w 2016 r. (%), 2017
 • Miejsca zakupu suplementów diety w 2016 r. w Polsce (%), 2017
 • Częstość kupowania suplementów diety w Polsce (%), według płci, 2017
 • Częstość kupowania suplementów diety w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Częstość kupowania suplementów diety w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Częstość kupowania suplementów diety w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2017
 • Liczba kategorii suplementów diety zakupionych na przestrzeni 12 miesięcy poprzedzających badanie w Polsce (%), 2017
 • Liczba suplementów zakupionych w kanale tradycyjnym i online na przestrzeni 12 miesięcy poprzedzających badanie w Polsce (%), 2017
 • Średnie wydatki na zakup suplementów diety przez internet w 2016 r. w Polsce (zł), 2017
 • Odsetek Polaków deklarujących zakup dermokosmetyków w 2016 r. (%), 2017
 • Miejsca zakupu dermokosmetyków w 2016 r. w Polsce (%), 2017
 • Częstotliwość zakupu dermokosmetyków przez internet w Polsce (%), 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w Polsce (%), według płci, 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w porównaniu do zakupu kosmetyków ogółem w Polsce (%), według płci, 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w porównaniu do zakupu kosmetyków ogółem w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w porównaniu do zakupu kosmetyków ogółem w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w porównaniu do zakupu kosmetyków ogółem w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2017
 • Liczba kategorii dermokosmetyków zakupionych w Polsce na przestrzeni 12 miesięcy poprzedzających badanie (%), 2017
 • Liczba dermokosmetyków zakupionych w kanale tradycyjnym i online w Polsce na przestrzeni 12 miesięcy poprzedzających badanie (%), 2017
 • Liczba dermokosmetyków zakupionych przez internet w Polsce na przestrzeni 12 miesięcy poprzedzających badanie (%), 2017
 • Średnia liczba dermokosmetyków według kategorii produktowych zakupionych w kanale tradycyjnym i online w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, 2017
 • Średnie wydatki na dermokosmetyki zakupione przez internet w 2016 r. w Polsce (zł), 2017
 • Udział aptek oraz sklepów internetowych w strukturze wydatków na zakup dermokosmetyków online w Polsce (%), 2017
 • Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według liczby użytkowników (real users, tys.), kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według zasięgu wśród internautów (%), kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Apteki internetowe, z których Polacy korzystają najczęściej (%), październik 2015-2016
 • Najlepiej rozpoznawalne apteki internetowe w Polsce (%), kwiecień 2015-kwiecień 2016
 • Apteki internetowe, w których zakupiono suplementy diety w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce (%), 2017
 • Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce pod względem wyszukiwania w Google (tys.), 2015
 • Wartość sprzedaży (mln zł) i dynamika (%) doz.pl w Polsce, 2013-2016
 • Wartość sprzedaży (mln zł) i dynamika (%) i-apteka.pl, 2012-2016
 • Wartość sprzedaży (mln zł) i dynamika (%) cefarm24.pl, 2012-2016
 • Wartość sprzedaży (mln zł) i dynamika (%) tanie-leczenie.pl, 2012-2016
 • Przychody i zysk/strata netto Bodyhouse Sp. z o.o. (mln zł), 2014-2015
 • Przychody i zysk/strata netto Pharmacon Sp. z o.o. Sp. k. (mln zł), 2010-2015
 • Przychody i zysk/strata netto Nasze Apteki Sp. z o.o. (mln zł), 2014-2015
 • Przychody i zysk/strata netto KFD Sp. z o.o. (mln zł), 2013-2015
 • Przychody i zysk/strata netto SFD SA (mln zł), 2011-2016

Tables

 • Kierunek wpływu zmian prawnych na dynamikę wartości rynku internetowego produktów OTC w Polsce, 2016-2022
 • Kierunek wpływu podstawowych wskaźników makroekonomicznych na wartość rynku internetowego produktów OTC w Polsce, 2016-2022
 • Kierunek wpływu innych wydarzeń na dynamikę wartości rynku internetowego produktów OTC w Polsce, 2016-2022
 • Deklaracja zakupu produktu OTC w 2016 r. w Polsce, ogółem i według kanału sprzedaży (%), 2017
 • Podsumowanie profilu konsumenta leku OTC offline i online w Polsce, 2017
 • Podsumowanie profilu konsumenta suplementów diety offline i online w Polsce, 2017
 • Porównanie klientów aptek i sklepów internetowych w Polsce, 2017
 • Liczba aktywnych aptek internetowych działających w poszczególnych województwach w Polsce, maj 2011 i wrzesień 2016
 • Liczba użytkowników największych aptek internetowych w Polsce (tys.), kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Liczba użytkowników (real users) aptek internetowych (tys.) w Polsce, w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Liczba odsłon aptek internetowych w Polsce (mln), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Liczba odsłon aptek internetowych (tys.), według województw w Polsce, kwiecień-grudzień 2016
 • Zasięg wśród internautów aptek internetowych w Polsce (%), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Ceny popularnych leków OTC w wybranych aptekach internetowych w Polsce (zł), luty 2017
 • Ceny popularnych suplementów diety w wybranych aptekach i sklepach internetowych w Polsce (zł), luty 2017
 • Ceny produktów popularnych marek dermokosmetyków w wybranych aptekach i sklepach internetowych w Polsce (zł), luty 2017
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek sprzedaży internetowej produktów OTC w Polsce, 2015-2017
 • Średni czas wizyty na użytkownika aptek internetowych (minuty:sekundy) w Polsce, w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Strony internetowe dotyczące zdrowia odwiedzane przez Polaków (%), 2016
 • Zakup leków, suplementów diety i innych produktów z kategorii Zdrowie przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych w Polsce, w porównaniu do wybranych innych kategorii (%), 2016
 • Zakup leków, suplementów diety i innych produktów z kategorii Zdrowie w wielu kanałach w Polsce, w porównaniu do wybranych innych kategorii (%), 2016
 • Zakup leków, suplementów diety i innych produktów z kategorii Zdrowie w wielu kanałach w Polsce (kupujący mobilnie), w porównaniu do wybranych innych kategorii (%), 2016
 • Przyszłe reformy i zmiany na rynku oraz ich wpływ na rynek dystrybucji internetowej produktów OTC w Polsce, 2017-2021
 • Wartość sprzedaży nowych produktów (grupa leki bez recepty i dermokosmetyki, tys. zł) przez platformę Allegro w Polsce i dynamika (%), 2012-2015 i styczeń-lipiec 2016
 • Kategorie produktów farmaceutycznych najczęściej kupowanych przez użytkowników aptek internetowych w Polsce (mln zł, %), I poł. 2016
 • Kategorie produktów farmaceutycznych najczęściej kupowanych przez użytkowników aptek internetowych w Polsce (mln zł, %), wrzesień 2015-sierpień 2016
 • Najczęściej kupowane i planowane do zakupu online kategorie produktów w Polsce (%), 2016
 • Deklaracja możliwości zakupu przez internet produktów farmaceutycznych w przyszłości wśród osób niekupujących online w Polsce, w porównaniu do wybranych kategorii produktów (%), 2016
 • Liczba użytkowników aptek internetowych w Polsce (tys.), według płci, IV 2016-I 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące użytkowników aptek internetowych w Polsce, według płci, IV 2016-I 2017
 • Częstość kupowania leków OTC w Polsce (%), według miejsca zakupu i wieku, 2016
 • Podstawowe informacje o użytkownikach aptek internetowych w Polsce, według wieku, styczeń 2017
 • Użytkownicy aptek internetowych w Polsce, według wieku i używanego sprzętu (tys.), styczeń 2017
 • Odsetek użytkowników internetu kupujących produkty farmaceutyczne przez internet w Polsce (%), według wykształcenia, 2016
 • Odsetek użytkowników internetu kupujących leki i akcesoria medyczne przez internet w Polsce (%), według wykształcenia, wrzesień 2016
 • Odsetek osób kupujących leki przez internet w Polsce, według statusu zawodowego (%), 2008/2009-2015/2016
 • Odsetek osób kupujących leki przez internet w Polsce, według miejsca zamieszkania (%), 2008/2009-2015/2016
 • Czynniki brane pod uwagę przy zakupie leków OTC przez internet w Polsce (%), 2017
 • Częstotliwość kupowania leków i akcesoriów medycznych przez internet w Polsce (%), w porównaniu do innych usług medycznych dostępnych za pośrednictwem internetu, wrzesień 2016
 • Podsumowanie segmentacji – profile konsumentów kupujących suplementy przez internet w Polsce, 2017
 • Profile psychograficzne konsumentów kupujących suplementy diety przez internet w Polsce (średnia na skali), 2017
 • Profile demograficzne konsumentów kupujących suplementy diety przez internet w Polsce (%), 2017
 • Kategorie suplementów diety zakupionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce (%), 2017
 • Kategorie suplementów diety zakupionych przez internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, według cech społeczno-demograficznych (%), 2017
 • Liczba kategorii produktowych suplementów diety zakupionych w kanale online na przestrzeni 12 miesięcy poprzedzających badanie w Polsce (%), 2017
 • Częstość zakupu poszczególnych kategorii suplementów diety przez internet w Polsce (%), 2017
 • Liczba suplementów diety zakupionych przez internet na przestrzeni 12 miesięcy poprzedzających badanie w Polsce (%), 2017
 • Średnia liczba suplementów diety według kategorii produktowych zakupionych w kanale tradycyjnym i online w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, 2017
 • Średnie wydatki na zakup suplementów diety przez internet w 2016 r. w Polsce, według cech społeczno-demograficznych (zł), 2017
 • Średnie wydatki na zakup suplementów diety przez internet w 2016 r. w Polsce, według miejsca zamieszkania respondenta (zł), 2017
 • Częstość zakupu suplementów diety przez internet w Polsce (%), 2017
 • Udział aptek oraz sklepów internetowych w strukturze wydatków na zakup suplementów diety w Polsce, według cech społeczno-demograficznych (%), 2017
 • Miejsca zakupu suplementów diety przez internet w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Marki preparatów magnezowych, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki wapnia, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki witamin i minerałów dla dorosłych, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki witamin i minerałów dla dzieci, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki witamin i minerałów dla seniorów, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (liczba respondentów), 2017
 • Marki witamin i minerałów dla kobiet w ciąży, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (liczba respondentów), 2017
 • Marki suplementów stosowanych przy katarze, przeziębieniu i grypie, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki suplementów na ból gardła, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki preparatów wzmacniających kości i stawy, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki suplementów diety poprawiających stan skóry, włosów i paznokci, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki suplementów diety wpływających na narząd wzroku, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki suplementów diety na odporność, wpływające na układ immunologiczny, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki preparatów z kwasami omega, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki suplementów diety wpływające na libido/życie seksualne, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (liczba respondentów), 2017
 • Marki odżywek dla sportowców, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki produktów na odchudzanie, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki suplementów diety wspomagających pracę wątroby, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (liczba respondentów), 2017
 • Marki suplementów diety na drogi moczowe, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (liczba respondentów), 2017
 • Marki probiotyków, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki suplementów diety o działaniu uspokajającym i nasennym, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (liczba respondentów), 2017
 • Akceptacja cenowa preparatu magnezowego z witaminą B6 w formie 60 tabletek w kanale internetowym w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Akceptacja cenowa preparatu magnezowego z witaminą B6 w formie 60 tabletek w kanale internetowym w Polsce, według innych cech społeczno-demograficznych (%), 2017
 • Akceptacja cenowa środka poprawiającego trawienie w formie 30 tabletek/kapsułek w kanale internetowym w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Akceptacja cenowa środka poprawiającego trawienie w formie 30 tabletek/kapsułek w kanale internetowym w Polsce, według innych cech społeczno-demograficznych (%), 2017
 • Akceptacja cenowa preparatu multiwitaminowego w formie 60 tabletek w kanale internetowym w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Akceptacja cenowa preparatu multiwitaminowego w formie 60 tabletek w kanale internetowym w Polsce, według innych cech społeczno-demograficznych (%), 2017
 • Akceptacja cenowa suplementu diety stosowanego na wzmocnienie kości, mięśni i stawów w formie 60 kapsułek w kanale internetowym w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Akceptacja cenowa suplementu diety stosowanego na wzmocnienie kości, mięśni i stawów w formie 60 kapsułek w kanale internetowym w Polsce, według innych cech społeczno-demograficznych (%), 2017
 • Czynniki brane pod uwagę przy zakupie suplementów diety przez internet w Polsce (%), według cech społeczno-demograficznych, 2017
 • Podsumowanie segmentacji – profile konsumentów kupujących dermokosmetyki przez internet w Polsce, 2017
 • Profile psychograficzne konsumentów kupujących dermokosmetyki przez internet w Polsce (średnia na skali), 2017
 • Profile demograficzne konsumentów kupujących dermokosmetyki przez internet w Polsce (%), 2017
 • Kategorie dermokosmetyków zakupionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce (%), 2017
 • Kategorie dermokosmetyków zakupionych przez internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, według wieku (%), 2017
 • Kategorie dermokosmetyków zakupionych przez internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, według łącznego dochodu netto per capita (%), 2017
 • Częstość zakupu poszczególnych kategorii dermokosmetyków przez internet w Polsce (%), 2017
 • Średnie wydatki na dermokosmetyki zakupione przez internet w 2016 r. w Polsce, według cech społeczno-demograficznych (zł), 2017
 • Średnie wydatki na dermokosmetyki zakupione przez internet w 2016 r. w Polsce, według miejsca zamieszkania respondenta (zł), 2017
 • Miejsca zakupu dermokosmetyków w Polsce (%), według cech demograficznych, 2017
 • Miejsca zakupu dermokosmetyków w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2017
 • Udział aptek oraz sklepów internetowych w strukturze wydatków na zakup dermokosmetyków w Polsce, według cech społeczno-demograficznych (%), 2017
 • Marki dermokosmetyków, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki dermokosmetyków, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Marki dermokosmetyków do pielęgnacji twarzy, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Marki dermokosmetyków do pielęgnacji włosów, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Marki dermokosmetyków do pielęgnacji ciała, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Akceptacja cenowa ujędrniającego kremu do twarzy redukującego zmarszczki o pojemności 50 ml w kanale internetowym w Polsce, według dochodów (%), 2017
 • Akceptacja cenowa ujędrniającego kremu do twarzy redukującego zmarszczki o pojemności 50 ml w kanale internetowym w Polsce, według wieku (%), 2017
 • Akceptacja cenowa emulsji do ciała/emolientu o pojemności 200 ml w kanale internetowym w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Akceptacja cenowa emulsji do ciała/emolientu o pojemności 200 ml w kanale internetowym w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Akceptacja cenowa kremu do cery z problemami o pojemności 50 ml w kanale internetowym w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Akceptacja cenowa kremu do cery z problemami o pojemności 50 ml w kanale internetowym w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Akceptacja cenowa odżywki do włosów o pojemności 200 ml w kanale internetowym w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Akceptacja cenowa odżywki do włosów o pojemności 200 ml w kanale internetowym w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Czynniki brane pod uwagę przy zakupie dermokosmetyków przez internet w Polsce (%), 2017
 • Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według liczby użytkowników (real users, tys.), styczeń, maj i wrzesień 2014-2017
 • Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według zasięgu wśród internautów (%), styczeń, maj i wrzesień 2014-2017
 • Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według średniego czasu wizyty na użytkownika (minuty:sekundy), kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Apteki internetowe, w których zakupiono dermokosmetyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, według kategorii produktów (%), 2017
 • Apteki internetowe, w których zakupiono dermokosmetyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Apteki internetowe, w których zakupiono suplementy diety w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, według cech społeczno-demograficznych (%), 2017
 • Apteki internetowe, o których najczęściej dyskutuje się w mediach społecznościowych w Polsce (%), październik 2015-wrzesień 2016
 • Ocena w serwisie Opineo.pl sklepów internetowych oferujących artykuły medyczne w Polsce, 2015
 • Opinie użytkowników o pięciu najczęściej ocenianych aptekach w serwisie Opineo.pl w Polsce, luty 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny doz.pl, 2017
 • Liczba aptek realizujących zamówienia z doz.pl w Polsce, według województw, luty 2017
 • Liczba użytkowników (real users) strony doz.pl (tys.), 2012-2016
 • Liczba użytkowników (real users) strony doz.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Liczba użytkowników (real users) doz.pl (tys.) w Polsce, według województw, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Średni czas wizyty na użytkownika strony doz.pl (minuty:sekundy), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Zasięg wśród internautów strony doz.pl (%), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2014-styczeń 2017
 • Liczba wizyt na stronie doz.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Ruch na stronie doz.pl, według płci, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Liczba użytkowników strony doz.pl (tys.), według wieku, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Zasięg strony doz.pl wśród użytkowników internetu (%), według wieku, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Ruch na stronie doz.pl, według wieku, styczeń 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny aptekagemini.pl, 2017
 • Liczba użytkowników (real users) strony aptekagemini.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2014-styczeń 2017
 • Opinie użytkowników o aptece internetowej aptekagemini.pl w kategorii Artykuły medyczne w serwisie Opineo.pl w Polsce, 2014-2015
 • Liczba użytkowników (real users) strony aptekagemini.pl (tys.) w Polsce, według województw, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Liczba odsłon strony aptekagemini.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Średni czas wizyty na użytkownika strony aptekagemini.pl (minuty:sekundy), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Zasięg wśród internautów strony aptekagemini.pl (%), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2014-styczeń 2017
 • Liczba wizyt na stronie aptekagemini.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Ruch na stronie aptekagemini.pl, według płci, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Liczba użytkowników strony aptekagemini.pl (tys.), według wieku, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Zasięg strony aptekagemini.pl wśród użytkowników internetu (%), według wieku, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Ruch na stronie aptekagemini.pl, styczeń 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny i-apteka.pl, 2017
 • Liczba użytkowników (real users) strony i-apteka.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2014-styczeń 2017
 • Liczba użytkowników (real users) strony i-apteka.pl (tys.) w Polsce, według województw, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Liczba odsłon strony i-apteka.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Średni czas wizyty na użytkownika strony i-apteka.pl (minuty:sekundy), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Zasięg wśród internautów strony i-apteka.pl (%), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2014-styczeń 2017
 • Liczba wizyt na stronie i-apteka.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Ruch na stronie i-apteka.pl, według płci, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Liczba użytkowników strony i-apteka.pl (tys.), według wieku, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Zasięg strony i-apteka.pl wśród użytkowników internetu (%), według wieku, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Struktura wiekowa użytkowników strony i-apteka.pl w Polsce, styczeń 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny wapteka.pl, 2017
 • Liczba użytkowników (real users) strony wapteka.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, maj 2015-styczeń 2017
 • Opinie użytkowników o aptece internetowej wapteka.pl w kategorii Artykuły medyczne w serwisie Opineo.pl w Polsce, 2014-2015
 • Liczba użytkowników (real users) strony wapteka.pl (tys.) w Polsce, według województw, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Liczba odsłon strony wapteka.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Średni czas wizyty na użytkownika strony wapteka.pl (minuty:sekundy), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Zasięg strony wapteka.pl wśród internautów (%), w zależności od używanego sprzętu, maj 2015-styczeń 2017
 • Liczba wizyt na stronie wapteka.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Ruch na stronie wapteka.pl, według płci, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Liczba użytkowników strony wapteka.pl w Polsce (tys.), według wieku, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Zasięg strony wapteka.pl wśród użytkowników internetu (%), według wieku, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Struktura wiekowa użytkowników strony wapteka.pl w Polsce, styczeń 2017
 • Struktura własnościowa SK-Farm II Sp. z o.o., 2017
 • Struktura spółki SK-Farm II Sp. z o.o. w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny cefarm24.pl, 2017
 • Opinie użytkowników o aptece internetowej cefram24.pl w kategorii Artykuły medyczne w serwisie Opineo.pl w Polsce, 2014-2015
 • Ogólne informacje dotyczące domeny tanie-leczenie.pl, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny aptekaotc.pl, 2017
 • Sklepy internetowe, w których zakupiono dermokosmetyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce (%), według kategorii produktów, 2017
 • Sklepy internetowe, w których zakupiono dermokosmetyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Sklepy internetowe, w których zakupiono suplementy diety w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce (%), 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny Bodyhouse w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Bodyhouse Sp. z o.o. w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny Dermedic w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa firmy Biogened SA, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny Dermolab w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Pharmacon Sp. z o.o. Sp.k. w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Nasze Apteki Sp. z o.o. w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny eco-fit.pl, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny KFD w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa KFD Sp. z o.o. w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny drogerianatura w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Natura Sp. z o.o., 2017
 • Struktura spółki Natura Sp. z o.o., 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny odzywki-olimp.pl w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny SFD w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa SFD SA w Polsce, 2017
 • Opinie użytkowników o sklepie internetowym sfd.pl w kategorii Zdrowie i uroda w serwisie Opineo.pl w Polsce, 2013-2015
 • Ogólne informacje dotyczące domeny suplementy.pl w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny tolpa w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Torf Corporation – Fabryka Leków Sp. z o.o., 2017
 • Struktura spółki Torf Corporation – Fabryka Leków Sp. z o.o. w Polsce, 2017
 • Podsumowanie najważniejszych zmian prawnych regulujących sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych w Polsce, 2007-2017
 • Wybrane wnioski z orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczące zakazu reklamy aptek w Polsce, 2017