Handel internetowy produktami OTC w Polsce 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Handel internetowy produktami OTC w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Jest to jedyna publikacja na rynku zawierająca informacje na temat rzadko analizowanej części segmentu OTC, jaką jest sprzedaż internetowa.

To dogłębna analiza poszczególnych segmentów rynku z podziałem na następujące kategorie produktów: leki OTC, suplementy diety oraz dermokosmetyki. Co ważne, publikacja zawiera unikatowe informacje na temat nieznanej dotąd rynkowym graczom części rynku jaką jest sprzedaż w sklepach internetowych.Raport zawiera również i zestaw prognoz dla sprzedaży internetowej wymienionych produktów aż do roku 2022 wraz z analizą trendów, jakie wystąpiły, a co najważniejsze, z wnioskami na przyszłość. Każdy trend omówiony jest pod kątem wpływu na przyszłą i obecną dynamikę sprzedaży.Raport przedstawia również profile kluczowych aptek i sklepów internetowych obecnych na polskim rynku z takimi informacjami jak wyniki finansowe, oferta oraz najważniejsze wydarzenia i plany.

 

Raport posiada bazę Excel zawierającą około 400 sklepów internetowych oferujących dermokosmetyki i suplementy diety. 

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Kompleksowa ocena rynku – obecna wartość rynku OTC e-commerce w Polsce z uwzględnieniem poszczególnych kategorii produktów i kanałów dystrybucji
 • Dynamika wzrostu, warunki panujące obecnie na rynku
 • Prognozowane kierunki rozwoju na kolejnych 5 lat dla całkowitej wartości rynku OTC e-commerce oraz dla leków OTC, suplementów diety oraz dermokosmetyków
 • Profil konsumenta produktów OTC kupującego w internecie
 • Najchętniej kupowane w internecie marki i kategorie produktów OTC
 • Regulacje prawne – przegląd regulacji prawnych dotyczących sprzedaży produktów OTC online oraz planowanych zmian wraz z oceną ich wpływu na rynek
 • Wiodące apteki internetowe oraz sklepy – profile zawierające informacje na temat kondycji finansowej oraz oferty
 • Dane odnośnie reklamy internetowej

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 

 • Producenci leków OTC, suplementów diety i dermokosmetyków, jak również firmy rozważające dopiero wejście na rynek OTC
 • Dystrybutorzy produktów OTC prowadzący lub rozważający działalność internetową – np. apteki, sklepy, platformy internetowe, jak również producenci prowadzący lub zamierzający sprzedawać swoje produkty przez własny sklep internetowy
 • Sieci detaliczne i drogeryjne prowadzące sprzedaż produktów OTC lub pragnące rozszerzyć ofertę o te produkty
 • Firmy kosmetyczne planujące wejście w sektor dermokosmetyków
 • Firmy szukające możliwości inwestycyjnych lub zainteresowanym przejęciami spółek np. fundusze private equity
 • Firmy specjalizujące się w świadczeniu usług badawczych, konsultingowych i analitycznych
 • Izby handlowe, organizacje branżowe.

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Autorskie prognozy (aż do roku 2022) przygotowane przez zespół ekonometryków i analityków rynku pozwolą opracować strategię rozwoju firmy w zakresie sprzedaży produktów OTC w internecie dla każdej z głównych kategorii: leków, suplementów diety i dermokosmetyków
 • Unikalne dane o sprzedaży produktów OTC w sklepach internetowych pozwolą poznać niezbadaną do tej pory część rynku
 • Raport dostarcza niezbędnych danych potrzebnych dla dokonania segmentacji klienta dokonującego zakupów przez internet
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy i zmiany prawne na rynku e-commerce produktów OTC oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy
 • Analiza środowiska konkurencyjnego umożliwi ocenę szans takich posunięć jak: rozpoczęcie kampanii marketingowej w internecie, zwiększenie/zmniejszenie sprzedaży online produktów firmy
 • Niezbędne narzędzie w opracowywaniu polityki cenowej dla produktów sprzedawanych w internecie

 

 

Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Charakterystyka rynku sprzedaży internetowej produktów OTC oraz prognozy do roku 2022
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2015-2017
   • Liczba aptek internetowych w Polsce
   • Użytkownicy aptek internetowych w Polsce
   • Ceny produktów OTC w aptekach i sklepach internetowych
   • Suplementy diety
   • Dermokosmetyki
   • Wydarzenia i trendy rynkowe i ich wpływ w latach 2015-2017
  • Spodziewane wydarzenia i trendy w latach 2017-2022
 • Wartość rynku i prognozy rozwoju do 2022 r.
 • Struktura rynku sprzedaży internetowej produktów OTC
  • Według kanału dystrybucji
  • Według statusu produktu
   • Sklepy internetowe
   • Platformy internetowe
  • Według kategorii (apteki internetowe)
 • Wyniki badania konsumenckiego przeprowadzonego przez PMR
  • Profil konsumenta kupującego leki OTC przez internet
   • Częstość zakupu według miejsca
   • Częstość zakupu w porównaniu do innych produktów
   • Częstość zakupu według płci
   • Częstość zakupu według wieku
   • Częstość zakupu według wykształcenia
   • Częstość zakupu według dochodów
   • Częstość zakupu według miejsca zamieszkania
   • Czynniki zakupu motywujące do zakupu leków OTC przez internet
   • Poszukiwanie informacji przez internet
   • Zaufanie do kupowania leków przez internet
   • Skłonność do kupowania leków na zagranicznych stronach internetowych
   • Kupujący w aptekach internetowych według realizacji wizyt lekarskich
  • Profil konsumenta kupującego suplementy diety przez internet
   • Częstość zakupu według miejsca
   • Częstość zakupu według płci
   • Częstość zakupu według wieku
   • Częstość zakupu według dochodów
   • Częstość zakupu według miejsca zamieszkania
   • Segmentacja e-nabywców
   • Najchętniej kupowane kategorie suplementów diety
   • Liczba kupowanych suplementów diety
   • Wydatki na zakup suplementów diety
   • Miejsca zakupu suplementów diety
   • Najchętniej kupowane marki suplementów diety według kategorii produktowych
   • Elastyczność cenowa wybranych suplementów diety
   • Czynniki motywujące do zakupu suplementów diety przez internet
  • Profil konsumenta kupującego dermokosmetyki przez internet
   • Częstość zakupu według miejsca
   • Częstość zakupu według płci
   • Częstość zakupu według wieku
   • Częstość zakupu według dochodów
   • Częstość zakupu według miejsca zamieszkania
   • Segmentacja e-nabywców
   • Liczba kupowanych dermokosmetyków
   • Wydatki na zakup dermokosmetyków
   • Miejsca zakupu dermokosmetyków
   • Najchętniej kupowane marki dermokosmetyków
   • Najchętniej kupowane marki dermokosmetyków według kategorii produktowych
   • Elastyczność cenowa wybranych dermokosmetyków
   • Czynniki motywujące do zakupu dermokosmetyków przez internet
 • Najwięksi gracze i ich profile
  • Apteki internetowe
   • Liczba użytkowników i zasięg
   • Czas wizyty użytkownika na stronach najpopularniejszych aptek
   • Deklaracje korzystania i rozpoznawalność
   • Najpopularniejsze apteki internetowe: dermokosmetyki – wyniki badania PMR
   • Najpopularniejsze apteki internetowe: suplementy diety – wyniki badania PMR
   • Widoczność w mediach społecznościowych
   • Liczba wyszukiwań w Google
   • Ocena i opinie
   • Profile wybranych głównych graczy
  • Sklepy internetowe
   • Najpopularniejsze sklepy internetowe: dermokosmetyki – wyniki badania PMR
   • Najpopularniejsze sklepy internetowe: suplementy diety – wyniki badania PMR
   • Profile wybranych głównych graczy
 • Otoczenie prawne
  • Akty prawne regulujące sprzedaż internetową w Polsce
   • Główne postanowienia ustawy o prawach konsumenta
   • Wzmocnienie pozycji konsumentów na mocy nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
   • Rozwiązywanie sporów przez internet
  • Leki OTC
   • Warunki funkcjonowania aptek internetowych
   • Zakaz reklamy aptek
   • Zakres informacji umieszczanych na stronach oferujących leki OTC
   • Zakaz wysyłania leków za pośrednictwem paczkomatów
  • Suplementy diety
   • Prezentacja i opis suplementu diety na stronie internetowej
  • Dermokosmetyki

Graphs

 • Struktura rynku OTC w Polsce w podziale na kanały sprzedaży (%), 2016 i 2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowego rynku OTC w Polsce, 2016-2022
 • Wartościowa struktura rynku internetowego OTC w Polsce, według kanału sprzedaży (%), 2016
 • Wartościowa struktura rynku internetowego OTC w Polsce, według statusu produktu (%), 2016
 • Liczba aptek internetowych działających w Polsce, maj 2011-wrzesień 2016
 • Częstość robienia zakupów przez internet wśród Polaków (%), 2014-2016
 • Częstość odwiedzania stron internetowych lub blogów o tematyce zdrowotnej wśród Polaków (%), 2016
 • Struktura rynku OTC w Polsce w podziale na kanały sprzedaży (%), 2016 i 2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowego rynku OTC w Polsce, 2016-2022
 • Wartościowa struktura rynku internetowego OTC w Polsce (%), według kanału sprzedaży, 2016
 • Sprzedaż dermokosmetyków i produktów OTC w aptekach internetowych w porównaniu do ich sprzedaży w aptekach stacjonarnych w Polsce (%), 2014-2015
 • Sprzedaż dermokosmetyków w aptekach internetowych w porównaniu do sprzedaży w aptekach stacjonarnych w Polsce i w Niemczech (%), 2014-2015
 • Wartościowa struktura rynku internetowego OTC w Polsce (%), według statusu produktu, 2016
 • Wartościowa struktura rynku sklepów internetowych OTC w Polsce (%), według statusu produktu, 2016
 • Odsetek Polaków deklarujących zakup leków bez recepty w 2016 r. (%), 2017
 • Miejsca zakupu leków bez recepty w 2016 r. w Polsce (%), 2017
 • Częstotliwość kupowania online produktów farmaceutycznych w Polsce (%), 2014-2016
 • Odsetek użytkowników internetu kupujących produkty farmaceutyczne przez internet w Polsce (%), według płci, 2014 i 2016
 • Intencja zakupu produktów farmaceutycznych przez internet w przyszłości wśród osób kupujących i niekupujących online w Polsce, w podziale na płeć (%), 2016
 • Częstość kupowania leków OTC w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Intencja zakupu produktów farmaceutycznych przez internet w przyszłości wśród kupujących i niekupujących online w Polsce, w podziale na wiek (%), 2016
 • Intencja zakupu produktów farmaceutycznych przez internet w przyszłości wśród kupujących i niekupujących online w Polsce, w podziale na wykształcenie (%), 2016
 • Odsetek użytkowników internetu kupujących produkty farmaceutyczne przez internet w Polsce (%), według oceny sytuacji materialnej, 2016
 • Częstość kupowania leków OTC w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Częstość kupowania leków OTC w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2017
 • Częstotliwość sprawdzania przez internet w Polsce informacji i opinii o działaniu leku OTC stosowanego po raz pierwszy (%), 2016
 • Odsetek Polaków uważających, że kupowanie przez internet leków jest ryzykowne, bo tak naprawdę nie wiadomo, co kupujemy (%), wrzesień 2016
 • Odsetek Polaków uważających, że kupowanie przez internet leków jest ryzykowne, bo tak naprawdę nie wiadomo, co kupujemy, w podziale na użytkowników i niekorzystających z internetu (%), wrzesień 2016
 • Kupowanie leków w Polsce poprzez zagraniczne serwisy/strony internetowe, w porównaniu do wybranych kategorii produktów (%), 2016
 • Odsetek użytkowników internetu kupujących leki i akcesoria medyczne przez internet w Polsce (%), w zależności od sposobu realizowania wizyt lekarskich w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie, wrzesień 2016
 • Odsetek Polaków deklarujących zakup suplementów diety w 2016 r. (%), 2017
 • Miejsca zakupu suplementów diety w 2016 r. w Polsce (%), 2017
 • Częstość kupowania suplementów diety w Polsce (%), według płci, 2017
 • Częstość kupowania suplementów diety w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Częstość kupowania suplementów diety w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Częstość kupowania suplementów diety w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2017
 • Liczba kategorii suplementów diety zakupionych na przestrzeni 12 miesięcy poprzedzających badanie w Polsce (%), 2017
 • Liczba suplementów zakupionych w kanale tradycyjnym i online na przestrzeni 12 miesięcy poprzedzających badanie w Polsce (%), 2017
 • Średnie wydatki na zakup suplementów diety przez internet w 2016 r. w Polsce (zł), 2017
 • Odsetek Polaków deklarujących zakup dermokosmetyków w 2016 r. (%), 2017
 • Miejsca zakupu dermokosmetyków w 2016 r. w Polsce (%), 2017
 • Częstotliwość zakupu dermokosmetyków przez internet w Polsce (%), 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w Polsce (%), według płci, 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w porównaniu do zakupu kosmetyków ogółem w Polsce (%), według płci, 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w porównaniu do zakupu kosmetyków ogółem w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w porównaniu do zakupu kosmetyków ogółem w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2017
 • Częstość kupowania dermokosmetyków w porównaniu do zakupu kosmetyków ogółem w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2017
 • Liczba kategorii dermokosmetyków zakupionych w Polsce na przestrzeni 12 miesięcy poprzedzających badanie (%), 2017
 • Liczba dermokosmetyków zakupionych w kanale tradycyjnym i online w Polsce na przestrzeni 12 miesięcy poprzedzających badanie (%), 2017
 • Liczba dermokosmetyków zakupionych przez internet w Polsce na przestrzeni 12 miesięcy poprzedzających badanie (%), 2017
 • Średnia liczba dermokosmetyków według kategorii produktowych zakupionych w kanale tradycyjnym i online w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, 2017
 • Średnie wydatki na dermokosmetyki zakupione przez internet w 2016 r. w Polsce (zł), 2017
 • Udział aptek oraz sklepów internetowych w strukturze wydatków na zakup dermokosmetyków online w Polsce (%), 2017
 • Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według liczby użytkowników (real users, tys.), kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według zasięgu wśród internautów (%), kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Apteki internetowe, z których Polacy korzystają najczęściej (%), październik 2015-2016
 • Najlepiej rozpoznawalne apteki internetowe w Polsce (%), kwiecień 2015-kwiecień 2016
 • Apteki internetowe, w których zakupiono suplementy diety w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce (%), 2017
 • Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce pod względem wyszukiwania w Google (tys.), 2015
 • Wartość sprzedaży (mln zł) i dynamika (%) doz.pl w Polsce, 2013-2016
 • Wartość sprzedaży (mln zł) i dynamika (%) i-apteka.pl, 2012-2016
 • Wartość sprzedaży (mln zł) i dynamika (%) cefarm24.pl, 2012-2016
 • Wartość sprzedaży (mln zł) i dynamika (%) tanie-leczenie.pl, 2012-2016
 • Przychody i zysk/strata netto Bodyhouse Sp. z o.o. (mln zł), 2014-2015
 • Przychody i zysk/strata netto Pharmacon Sp. z o.o. Sp. k. (mln zł), 2010-2015
 • Przychody i zysk/strata netto Nasze Apteki Sp. z o.o. (mln zł), 2014-2015
 • Przychody i zysk/strata netto KFD Sp. z o.o. (mln zł), 2013-2015
 • Przychody i zysk/strata netto SFD SA (mln zł), 2011-2016

Tables

 • Kierunek wpływu zmian prawnych na dynamikę wartości rynku internetowego produktów OTC w Polsce, 2016-2022
 • Kierunek wpływu podstawowych wskaźników makroekonomicznych na wartość rynku internetowego produktów OTC w Polsce, 2016-2022
 • Kierunek wpływu innych wydarzeń na dynamikę wartości rynku internetowego produktów OTC w Polsce, 2016-2022
 • Deklaracja zakupu produktu OTC w 2016 r. w Polsce, ogółem i według kanału sprzedaży (%), 2017
 • Podsumowanie profilu konsumenta leku OTC offline i online w Polsce, 2017
 • Podsumowanie profilu konsumenta suplementów diety offline i online w Polsce, 2017
 • Porównanie klientów aptek i sklepów internetowych w Polsce, 2017
 • Liczba aktywnych aptek internetowych działających w poszczególnych województwach w Polsce, maj 2011 i wrzesień 2016
 • Liczba użytkowników największych aptek internetowych w Polsce (tys.), kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Liczba użytkowników (real users) aptek internetowych (tys.) w Polsce, w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Liczba odsłon aptek internetowych w Polsce (mln), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Liczba odsłon aptek internetowych (tys.), według województw w Polsce, kwiecień-grudzień 2016
 • Zasięg wśród internautów aptek internetowych w Polsce (%), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Ceny popularnych leków OTC w wybranych aptekach internetowych w Polsce (zł), luty 2017
 • Ceny popularnych suplementów diety w wybranych aptekach i sklepach internetowych w Polsce (zł), luty 2017
 • Ceny produktów popularnych marek dermokosmetyków w wybranych aptekach i sklepach internetowych w Polsce (zł), luty 2017
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek sprzedaży internetowej produktów OTC w Polsce, 2015-2017
 • Średni czas wizyty na użytkownika aptek internetowych (minuty:sekundy) w Polsce, w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Strony internetowe dotyczące zdrowia odwiedzane przez Polaków (%), 2016
 • Zakup leków, suplementów diety i innych produktów z kategorii Zdrowie przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych w Polsce, w porównaniu do wybranych innych kategorii (%), 2016
 • Zakup leków, suplementów diety i innych produktów z kategorii Zdrowie w wielu kanałach w Polsce, w porównaniu do wybranych innych kategorii (%), 2016
 • Zakup leków, suplementów diety i innych produktów z kategorii Zdrowie w wielu kanałach w Polsce (kupujący mobilnie), w porównaniu do wybranych innych kategorii (%), 2016
 • Przyszłe reformy i zmiany na rynku oraz ich wpływ na rynek dystrybucji internetowej produktów OTC w Polsce, 2017-2021
 • Wartość sprzedaży nowych produktów (grupa leki bez recepty i dermokosmetyki, tys. zł) przez platformę Allegro w Polsce i dynamika (%), 2012-2015 i styczeń-lipiec 2016
 • Kategorie produktów farmaceutycznych najczęściej kupowanych przez użytkowników aptek internetowych w Polsce (mln zł, %), I poł. 2016
 • Kategorie produktów farmaceutycznych najczęściej kupowanych przez użytkowników aptek internetowych w Polsce (mln zł, %), wrzesień 2015-sierpień 2016
 • Najczęściej kupowane i planowane do zakupu online kategorie produktów w Polsce (%), 2016
 • Deklaracja możliwości zakupu przez internet produktów farmaceutycznych w przyszłości wśród osób niekupujących online w Polsce, w porównaniu do wybranych kategorii produktów (%), 2016
 • Liczba użytkowników aptek internetowych w Polsce (tys.), według płci, IV 2016-I 2017
 • Podstawowe informacje dotyczące użytkowników aptek internetowych w Polsce, według płci, IV 2016-I 2017
 • Częstość kupowania leków OTC w Polsce (%), według miejsca zakupu i wieku, 2016
 • Podstawowe informacje o użytkownikach aptek internetowych w Polsce, według wieku, styczeń 2017
 • Użytkownicy aptek internetowych w Polsce, według wieku i używanego sprzętu (tys.), styczeń 2017
 • Odsetek użytkowników internetu kupujących produkty farmaceutyczne przez internet w Polsce (%), według wykształcenia, 2016
 • Odsetek użytkowników internetu kupujących leki i akcesoria medyczne przez internet w Polsce (%), według wykształcenia, wrzesień 2016
 • Odsetek osób kupujących leki przez internet w Polsce, według statusu zawodowego (%), 2008/2009-2015/2016
 • Odsetek osób kupujących leki przez internet w Polsce, według miejsca zamieszkania (%), 2008/2009-2015/2016
 • Czynniki brane pod uwagę przy zakupie leków OTC przez internet w Polsce (%), 2017
 • Częstotliwość kupowania leków i akcesoriów medycznych przez internet w Polsce (%), w porównaniu do innych usług medycznych dostępnych za pośrednictwem internetu, wrzesień 2016
 • Podsumowanie segmentacji – profile konsumentów kupujących suplementy przez internet w Polsce, 2017
 • Profile psychograficzne konsumentów kupujących suplementy diety przez internet w Polsce (średnia na skali), 2017
 • Profile demograficzne konsumentów kupujących suplementy diety przez internet w Polsce (%), 2017
 • Kategorie suplementów diety zakupionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce (%), 2017
 • Kategorie suplementów diety zakupionych przez internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, według cech społeczno-demograficznych (%), 2017
 • Liczba kategorii produktowych suplementów diety zakupionych w kanale online na przestrzeni 12 miesięcy poprzedzających badanie w Polsce (%), 2017
 • Częstość zakupu poszczególnych kategorii suplementów diety przez internet w Polsce (%), 2017
 • Liczba suplementów diety zakupionych przez internet na przestrzeni 12 miesięcy poprzedzających badanie w Polsce (%), 2017
 • Średnia liczba suplementów diety według kategorii produktowych zakupionych w kanale tradycyjnym i online w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, 2017
 • Średnie wydatki na zakup suplementów diety przez internet w 2016 r. w Polsce, według cech społeczno-demograficznych (zł), 2017
 • Średnie wydatki na zakup suplementów diety przez internet w 2016 r. w Polsce, według miejsca zamieszkania respondenta (zł), 2017
 • Częstość zakupu suplementów diety przez internet w Polsce (%), 2017
 • Udział aptek oraz sklepów internetowych w strukturze wydatków na zakup suplementów diety w Polsce, według cech społeczno-demograficznych (%), 2017
 • Miejsca zakupu suplementów diety przez internet w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Marki preparatów magnezowych, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki wapnia, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki witamin i minerałów dla dorosłych, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki witamin i minerałów dla dzieci, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki witamin i minerałów dla seniorów, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (liczba respondentów), 2017
 • Marki witamin i minerałów dla kobiet w ciąży, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (liczba respondentów), 2017
 • Marki suplementów stosowanych przy katarze, przeziębieniu i grypie, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki suplementów na ból gardła, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki preparatów wzmacniających kości i stawy, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki suplementów diety poprawiających stan skóry, włosów i paznokci, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki suplementów diety wpływających na narząd wzroku, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki suplementów diety na odporność, wpływające na układ immunologiczny, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki preparatów z kwasami omega, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki suplementów diety wpływające na libido/życie seksualne, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (liczba respondentów), 2017
 • Marki odżywek dla sportowców, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki produktów na odchudzanie, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki suplementów diety wspomagających pracę wątroby, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (liczba respondentów), 2017
 • Marki suplementów diety na drogi moczowe, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (liczba respondentów), 2017
 • Marki probiotyków, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki suplementów diety o działaniu uspokajającym i nasennym, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (liczba respondentów), 2017
 • Akceptacja cenowa preparatu magnezowego z witaminą B6 w formie 60 tabletek w kanale internetowym w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Akceptacja cenowa preparatu magnezowego z witaminą B6 w formie 60 tabletek w kanale internetowym w Polsce, według innych cech społeczno-demograficznych (%), 2017
 • Akceptacja cenowa środka poprawiającego trawienie w formie 30 tabletek/kapsułek w kanale internetowym w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Akceptacja cenowa środka poprawiającego trawienie w formie 30 tabletek/kapsułek w kanale internetowym w Polsce, według innych cech społeczno-demograficznych (%), 2017
 • Akceptacja cenowa preparatu multiwitaminowego w formie 60 tabletek w kanale internetowym w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Akceptacja cenowa preparatu multiwitaminowego w formie 60 tabletek w kanale internetowym w Polsce, według innych cech społeczno-demograficznych (%), 2017
 • Akceptacja cenowa suplementu diety stosowanego na wzmocnienie kości, mięśni i stawów w formie 60 kapsułek w kanale internetowym w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Akceptacja cenowa suplementu diety stosowanego na wzmocnienie kości, mięśni i stawów w formie 60 kapsułek w kanale internetowym w Polsce, według innych cech społeczno-demograficznych (%), 2017
 • Czynniki brane pod uwagę przy zakupie suplementów diety przez internet w Polsce (%), według cech społeczno-demograficznych, 2017
 • Podsumowanie segmentacji – profile konsumentów kupujących dermokosmetyki przez internet w Polsce, 2017
 • Profile psychograficzne konsumentów kupujących dermokosmetyki przez internet w Polsce (średnia na skali), 2017
 • Profile demograficzne konsumentów kupujących dermokosmetyki przez internet w Polsce (%), 2017
 • Kategorie dermokosmetyków zakupionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce (%), 2017
 • Kategorie dermokosmetyków zakupionych przez internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, według wieku (%), 2017
 • Kategorie dermokosmetyków zakupionych przez internet w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, według łącznego dochodu netto per capita (%), 2017
 • Częstość zakupu poszczególnych kategorii dermokosmetyków przez internet w Polsce (%), 2017
 • Średnie wydatki na dermokosmetyki zakupione przez internet w 2016 r. w Polsce, według cech społeczno-demograficznych (zł), 2017
 • Średnie wydatki na dermokosmetyki zakupione przez internet w 2016 r. w Polsce, według miejsca zamieszkania respondenta (zł), 2017
 • Miejsca zakupu dermokosmetyków w Polsce (%), według cech demograficznych, 2017
 • Miejsca zakupu dermokosmetyków w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2017
 • Udział aptek oraz sklepów internetowych w strukturze wydatków na zakup dermokosmetyków w Polsce, według cech społeczno-demograficznych (%), 2017
 • Marki dermokosmetyków, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce (%), 2017
 • Marki dermokosmetyków, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Marki dermokosmetyków do pielęgnacji twarzy, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Marki dermokosmetyków do pielęgnacji włosów, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Marki dermokosmetyków do pielęgnacji ciała, które zakupiono w ciągu ostatnich 12 miesięcy przez internet w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Akceptacja cenowa ujędrniającego kremu do twarzy redukującego zmarszczki o pojemności 50 ml w kanale internetowym w Polsce, według dochodów (%), 2017
 • Akceptacja cenowa ujędrniającego kremu do twarzy redukującego zmarszczki o pojemności 50 ml w kanale internetowym w Polsce, według wieku (%), 2017
 • Akceptacja cenowa emulsji do ciała/emolientu o pojemności 200 ml w kanale internetowym w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Akceptacja cenowa emulsji do ciała/emolientu o pojemności 200 ml w kanale internetowym w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Akceptacja cenowa kremu do cery z problemami o pojemności 50 ml w kanale internetowym w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Akceptacja cenowa kremu do cery z problemami o pojemności 50 ml w kanale internetowym w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Akceptacja cenowa odżywki do włosów o pojemności 200 ml w kanale internetowym w Polsce (%), według dochodów, 2017
 • Akceptacja cenowa odżywki do włosów o pojemności 200 ml w kanale internetowym w Polsce (%), według wieku, 2017
 • Czynniki brane pod uwagę przy zakupie dermokosmetyków przez internet w Polsce (%), 2017
 • Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według liczby użytkowników (real users, tys.), styczeń, maj i wrzesień 2014-2017
 • Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według zasięgu wśród internautów (%), styczeń, maj i wrzesień 2014-2017
 • Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według średniego czasu wizyty na użytkownika (minuty:sekundy), kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Apteki internetowe, w których zakupiono dermokosmetyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, według kategorii produktów (%), 2017
 • Apteki internetowe, w których zakupiono dermokosmetyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Apteki internetowe, w których zakupiono suplementy diety w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, według cech społeczno-demograficznych (%), 2017
 • Apteki internetowe, o których najczęściej dyskutuje się w mediach społecznościowych w Polsce (%), październik 2015-wrzesień 2016
 • Ocena w serwisie Opineo.pl sklepów internetowych oferujących artykuły medyczne w Polsce, 2015
 • Opinie użytkowników o pięciu najczęściej ocenianych aptekach w serwisie Opineo.pl w Polsce, luty 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny doz.pl, 2017
 • Liczba aptek realizujących zamówienia z doz.pl w Polsce, według województw, luty 2017
 • Liczba użytkowników (real users) strony doz.pl (tys.), 2012-2016
 • Liczba użytkowników (real users) strony doz.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Liczba użytkowników (real users) doz.pl (tys.) w Polsce, według województw, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Średni czas wizyty na użytkownika strony doz.pl (minuty:sekundy), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Zasięg wśród internautów strony doz.pl (%), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2014-styczeń 2017
 • Liczba wizyt na stronie doz.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Ruch na stronie doz.pl, według płci, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Liczba użytkowników strony doz.pl (tys.), według wieku, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Zasięg strony doz.pl wśród użytkowników internetu (%), według wieku, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Ruch na stronie doz.pl, według wieku, styczeń 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny aptekagemini.pl, 2017
 • Liczba użytkowników (real users) strony aptekagemini.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2014-styczeń 2017
 • Opinie użytkowników o aptece internetowej aptekagemini.pl w kategorii Artykuły medyczne w serwisie Opineo.pl w Polsce, 2014-2015
 • Liczba użytkowników (real users) strony aptekagemini.pl (tys.) w Polsce, według województw, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Liczba odsłon strony aptekagemini.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Średni czas wizyty na użytkownika strony aptekagemini.pl (minuty:sekundy), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Zasięg wśród internautów strony aptekagemini.pl (%), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2014-styczeń 2017
 • Liczba wizyt na stronie aptekagemini.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Ruch na stronie aptekagemini.pl, według płci, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Liczba użytkowników strony aptekagemini.pl (tys.), według wieku, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Zasięg strony aptekagemini.pl wśród użytkowników internetu (%), według wieku, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Ruch na stronie aptekagemini.pl, styczeń 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny i-apteka.pl, 2017
 • Liczba użytkowników (real users) strony i-apteka.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2014-styczeń 2017
 • Liczba użytkowników (real users) strony i-apteka.pl (tys.) w Polsce, według województw, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Liczba odsłon strony i-apteka.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Średni czas wizyty na użytkownika strony i-apteka.pl (minuty:sekundy), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Zasięg wśród internautów strony i-apteka.pl (%), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2014-styczeń 2017
 • Liczba wizyt na stronie i-apteka.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Ruch na stronie i-apteka.pl, według płci, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Liczba użytkowników strony i-apteka.pl (tys.), według wieku, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Zasięg strony i-apteka.pl wśród użytkowników internetu (%), według wieku, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Struktura wiekowa użytkowników strony i-apteka.pl w Polsce, styczeń 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny wapteka.pl, 2017
 • Liczba użytkowników (real users) strony wapteka.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, maj 2015-styczeń 2017
 • Opinie użytkowników o aptece internetowej wapteka.pl w kategorii Artykuły medyczne w serwisie Opineo.pl w Polsce, 2014-2015
 • Liczba użytkowników (real users) strony wapteka.pl (tys.) w Polsce, według województw, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Liczba odsłon strony wapteka.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Średni czas wizyty na użytkownika strony wapteka.pl (minuty:sekundy), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Zasięg strony wapteka.pl wśród internautów (%), w zależności od używanego sprzętu, maj 2015-styczeń 2017
 • Liczba wizyt na stronie wapteka.pl (tys.), w zależności od używanego sprzętu, styczeń 2016-styczeń 2017
 • Ruch na stronie wapteka.pl, według płci, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Liczba użytkowników strony wapteka.pl w Polsce (tys.), według wieku, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Zasięg strony wapteka.pl wśród użytkowników internetu (%), według wieku, kwiecień 2016-styczeń 2017
 • Struktura wiekowa użytkowników strony wapteka.pl w Polsce, styczeń 2017
 • Struktura własnościowa SK-Farm II Sp. z o.o., 2017
 • Struktura spółki SK-Farm II Sp. z o.o. w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny cefarm24.pl, 2017
 • Opinie użytkowników o aptece internetowej cefram24.pl w kategorii Artykuły medyczne w serwisie Opineo.pl w Polsce, 2014-2015
 • Ogólne informacje dotyczące domeny tanie-leczenie.pl, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny aptekaotc.pl, 2017
 • Sklepy internetowe, w których zakupiono dermokosmetyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce (%), według kategorii produktów, 2017
 • Sklepy internetowe, w których zakupiono dermokosmetyki w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Sklepy internetowe, w których zakupiono suplementy diety w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce (%), 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny Bodyhouse w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Bodyhouse Sp. z o.o. w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny Dermedic w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa firmy Biogened SA, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny Dermolab w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Pharmacon Sp. z o.o. Sp.k. w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Nasze Apteki Sp. z o.o. w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny eco-fit.pl, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny KFD w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa KFD Sp. z o.o. w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny drogerianatura w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Natura Sp. z o.o., 2017
 • Struktura spółki Natura Sp. z o.o., 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny odzywki-olimp.pl w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny SFD w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa SFD SA w Polsce, 2017
 • Opinie użytkowników o sklepie internetowym sfd.pl w kategorii Zdrowie i uroda w serwisie Opineo.pl w Polsce, 2013-2015
 • Ogólne informacje dotyczące domeny suplementy.pl w Polsce, 2017
 • Ogólne informacje dotyczące domeny tolpa w Polsce, 2017
 • Struktura własnościowa Torf Corporation – Fabryka Leków Sp. z o.o., 2017
 • Struktura spółki Torf Corporation – Fabryka Leków Sp. z o.o. w Polsce, 2017
 • Podsumowanie najważniejszych zmian prawnych regulujących sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych w Polsce, 2007-2017
 • Wybrane wnioski z orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczące zakazu reklamy aptek w Polsce, 2017