Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

11 edycja raportu zawiera kompleksowy opis sytuacji na rynku handlu detalicznego odzieżą i obuwiem w Polsce. Uwzględnia wpływ czynników makroekonomicznych, legislacyjnych (m.in. Program Rodzina 500+,etc.), analizę sytuacji finansowej i planów ekspansji największych (LPP, Inditex, H&M, Pepco, CCC, Deichmann) jak i średnich graczy (m.in. Cubus, CDRL, Bartek). Raport omawia wartość i strukturę rynku od 2013 r. do 2022 r. z rozbiciem na główne kanały dystrybucji (sieciowe sklepy odzieżowe, Internet, sprzedaż bezpośrednią, targowiska, hipermarkety, supermarkety i dyskonty z podaniem szacunkowych danych dotyczących sprzedaży odzieży i obuwia w największych sieciach spożywczych m.in., Biedronka, Lidl, Tesco, Kaufland, Carrefour), jak też z podziałem rynku na segmenty cenowe i produktowe. Przeprowadziliśmy autorskie badanie konsumenckie pozwalające na opis profilu polskiego konsumenta odzieży i obuwia. Dodatkowo raport zawiera informacje o koszyku zakupów odzieżowych kobiet i mężczyzn, skłonność do wydatków na poszczególne elementy garderoby oraz najczęstsze miejsca ich zakupów, a także kwestie lojalności względem marek w przypadku wybranych produktów. Raport zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie  szczególnie pomocne dla Analityków.Update raportu to plik Excel zawierający aktualizację najważniejszych danych, jak i zakładkę ‘Kluczowe wnioski’ zawierającą ekspercki komentarz na temat zaobserwowanych zmian. Dodatkowo do tego raportu możecie Państwo zakupić streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie.

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Wartość rynku wraz z unikalną prognozą przygotowaną przez zespół ekonometryków PMR w oparciu o sprawdzone modele ekonometryczne dla pięcioletniego horyzontu czasowego
 • Wartość sprzedaży odzieży i obuwia w poszczególnych kanałach dystrybucji w latach 2013-2022
 • Wartość poszczególnych segmentów rynku odzieży i obuwia selektywnych w Polsce w latach 2013-2022
 • Przychody sieci
 • Sprzedaż na sklep
 • Liczba sklepów poszczególnych sieci
 • Łączny udział 10 największych graczy
 • Wartość poszczególnych segmentów cenowych rynku odzieży i obuwia
 • Komentarz ekspercki objaśniający prezentowane dane: przyczyny, skutki, pozostałe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku odzieży i obuwia w Polsce
 • Analiza sytuacji makroekonomicznej w Polsce wraz z przewidywaniami na lata 2017-2022 oraz prognozą najważniejszych wskaźników ekonomicznych do 2022 roku
 • Profil konsumenta opracowany w oparciu o badanie koszyka zakupów modowych przeprowadzone przez PMR w 2017 r. na próbie celowej 500 dorosłych mieszkańców Polski
 • Wpływ wprowadzonych bądź proponowanych zmian legislacyjnych na handel odzieżą i obuwiem (Program Rodzina 500+, zakaz handlu w niedzielę, etc.)
 • Opis procesów konsolidacyjnych na rynku handlu detalicznego odzieżą i obuwiem w Polsce
 • Ranking największych detalistów na rynku modowym w Polsce według przychodów, liczby posiadanych placówek wraz z opisem planów ekspansji, zmian w asortymencie
 • Analiza rozwoju oferty odzieżowej i obuwniczej w sieciach spożywczych (zarówno pod markami własnymi jak i producenckimi) wraz z podaniem szacunkowej sprzedaży artykułów modowych przez wybranych detalistów (m.in. Biedronka, Lidl, Tesco, Carrefour, Auchan)
 • Kanały ujęte w raporcie: sklepy kosmetyczno-drogeryjne, hipermarkety, supermarkety, dyskonty, sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe, sprzedaż bezpośrednia, sprzedaż internetowa, targowiska
 • Scenariusze rozwoju rynku do 2022 r. szacujące wpływ poszczególnych czynników na jego prognozowaną wartość przygotowane we współpracy z zespołem ekonometryków
 • Autorskie badanie koszyka zakupów modowych przeprowadzone w styczniu 2017 r. na próbie celowej

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 

Analiza została przygotowana by wspierać menadżerów i ekspertów z działów sprzedaży, marketingu, zarządzania strategią i rozwojem z firm i organizacji takich jak:

 

 • Sieci sklepów odzieżowych i obuwniczych,
 • Sieci sportowe
 • Firmy zajmujące się sprzedażą katalogową,
 • Wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze,
 • Sklepy i platformy internetowe
 • Producenci odzieży i obuwia
 • Producenci akcesoriów i detaliści
 • Producenci galanterii i detaliści
 • Banki oraz fundusze inwestycyjne,
 • Firmy zainteresowane poszerzeniem asortymentu o odzież i obuwie
 • Firmy współpracujące z sieciami jak zarządzający galeriami handlowymi, firmy marketingowe
 • Firmy chcące poznać profil polskiego konsumenta (firmy badawcze, consultingowe, agencje reklamowe).

 

Dlaczego warto kupić ten raport?

 

 • Całościowy obraz sytuacji na polskim rynku odzieży i obuwia, a także wszystkich jego kanałach pozwalający na ocenę sytuacji oraz możliwości, jakie na nim występują
 • Autorskie 5-letnie prognozy rynku i kanałów, oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych pozwolą opracować krótko i długo-okresową strategię rozwoju firmy, jak i strategię sprzedaży
 • Unikalny profil konsumenta na podstawie badania na grupie celowej 500 respondentów wspierający i weryfikujący najważniejsze trendy rynkowe.
 • Wyjątkowa analiza sytuacji na rynku zarówno odzieżowym jak i obuwniczy na podstawie badania sieci pozwalająca na zweryfikowanie sowich hipotez i prognoz

 

Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach. European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji. Member of the Board of Directors, Yves Rocher
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji. Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości General Manager, Royal Ahold
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Otoczenie makroekonomiczne
  • Ocena roku 2016
  • Prognozy na 2017 rok
  • Perspektywa średniookresowa: 2018-2022
 • Wartość i charakterystyka rynku odzieży i obuwia w Polsce
  • Scenariusze rozwoju rynku
  • Ocena sytuacji na rynku odzieży i obuwia w 2016 i 2017 r.
   • Ocena poszczególnych okresów handlowych w 2016 r. na rynku odzieży i obuwia
  • Bariery i szanse rozwoju na rynku odzieży i obuwia
   • Bariery rozwoju
   • Szanse na rozwój
  • Detaliści odzieżowi i obuwniczy w Polsce
   • Kondycja finansowa, przychody oraz marża brutto
   • Średni dzienny obrót na sklep
   • Liczba sklepów
   • Sprzedaż internetowa
   • Lokalizacja produkcji
  • Plany rozwoju firm
  • Trendy rynkowe
   • Ewentualne wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę
   • „Szafiarki” – wpływ blogerów modowych i ich współpraca z detalistami
   • Oferta modowa w dyskontach
   • Centra handlowe
   • Centra wyprzedażowe
   • Koncepty wielomarkowe
   • Mobilne zakupy odzieży i obuwia
   • Zakupy modowe w zagranicznych sklepach internetowych
   • Nowe marki na polskim rynku modowym
  • Najważniejsze czynniki wpływające na rynek
   • Demografia
   • Imigracja
   • Wydatki konsumenckie, wpływ programu Rodzina 500+
   • Wydatki reklamowe
 • Profil konsumenta
  • Konsument w 2016 r.
   • Czynniki wyboru miejsca zakupu odzieży i obuwia
 • Kanały dystrybucji
  • Sieci sklepów odzieżowych i obuwniczych
  • Niezależne sklepy odzieżowe i obuwnicze
  • Wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze
    
  • Internet i katalogi
   • Sklepy internetowe
   • Opinie Polaków o zakupach odzieży przez internet
   • Opinie Polaków o zakupach obuwia przez internet
  • Bazary i targowiska
 • Charakterystyka rynku odzieżowego
  • Wartość i rozwój rynku
  • Scenariusze rozwoju rynku
  • Ocena sytuacji na rynku odzieży – wyniki badania
   • Ocena sytuacji w ubiegłym roku
   • Przewidywania co do sytuacji w bieżącym roku
  • Sezonowość na rynku odzieży
  • Segmentacja rynku
   • Segmentacja według grupy docelowej
   • Segmentacja cenowa
   • Segmentacja produktowa
   • Charakterystyka wybranych segmentów
  • Zakupy odzieżowe Polaków
   • Częstotliwość kupowania
   • Miejsca zakupu
   • Marki sklepów
   • Zwyczaje konsumenckie
   • Progi cenowe dla wybranych produktów odzieżowych
  • Najwięksi gracze na rynku odzieży
  • Profile wybranych firm na rynku odzieżowym
   • LPP
   • H&M
   • Inditex
   • Jeronimo Martins (Biedronka)
   • Grupa Schwarz (Lidl i Kaufland)
 • Charakterystyka rynku obuwniczego
  • Wartość i rozwój rynku
  • Scenariusze rozwoju rynku
  • Ocena sytuacji na rynku obuwia – wyniki badania
   • Ocena sytuacji w ubiegłym roku
   • Przewidywania co do sytuacji w bieżącym roku
  • Sezonowość rynku obuwia
  • Segmentacja rynku
   • Segmentacja według grupy docelowej
   • Segmentacja cenowa
   • Segmentacja produktowa
   • Najbardziej perspektywiczne segmenty obuwnicze
  • Zakupy obuwnicze Polaków
   • Częstotliwość kupowania
   • Miejsca zakupu
   • Marki sklepów
   • Zwyczaje konsumenckie
   • Progi cenowe według rodzaju obuwia
  • Najwięksi gracze na rynku obuwia
  • Profile wybranych firm obuwniczych
   • CCC
   • Deichmann
   • Wojas
   • Venezia
   • Gino Rossi

Graphs

 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku odzieży i obuwia w Polsce, 2013-2022
 • Prognozowany wzrost wartości detalicznego rynku odzieży i obuwia w Polsce w scenariuszach optymistycznym i pesymistycznym (%), 2017-2022
 • Kierunek rozwoju nowych sklepów w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), III 2017
 • Plany rozpoczęcia sprzedaży internetowej w badanych firmach z sektora odzieży i obuwia w Polsce (%), III 2017
 • Wskaźnik nasycenia powierzchnią handlową w Warszawie i miastach regionalnych (m² GLA na 1 tys. mieszkańców), 2014-2016
 • Całkowita podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), 2016
 • Najczęściej wskazywane przez respondentów (internautów) platformy handlowe i sklepy internetowe, w których kupiono produkty z kategorii odzież i obuwie w Polsce (%), 2016
 • Udział ludności Polski według daty urodzenia (%), czerwiec 2016
 • Udział Polek w populacji kraju (%), według daty urodzenia, czerwiec 2016
 • Miesięczne wydatki per capita na odzież i obuwie w Polsce (zł) i ich zmiana (%), 2013-2015
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży odzieży i obuwia w sieciach odzieżowych i obuwniczych w Polsce, 2013-2022
 • Liczba sieciowych sklepów odzieżowych i obuwniczych w Polsce, V 2013-III 2017
 • Dynamika liczby sieciowych sklepów odzieżowych i obuwniczych w Polsce według rodzaju oferty (%, r/r), III 2017
 • Struktura liczby sieciowych sklepów odzieżowych i obuwniczych w Polsce według rodzaju oferty (%), III 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży odzieży i obuwia w w niezależnych sklepach odzieżowych i obuwniczych w Polsce, 2013-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży odzieży i obuwia w wielkopowierzchniowych sklepach spożywczych w Polsce, 2013-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowej i katalogowej sprzedaży odzieży i obuwia w Polsce, 2013-2022
 • Liczba sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży odzieży i obuwia w Polsce, 2013-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży odzieży i obuwia na bazarach i targowiskach w Polsce, 2013-2022
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku odzieżowego w Polsce, 2013-2022
 • Prognozowany wzrost wartości detalicznego rynku odzieży w Polsce w scenariuszach optymistycznym i pesymistycznym (%), 2017-2022
 • Przewidywania co do sytuacji na rynku odzieży w Polsce w 2016 r. (%), III 2016
 • Przewidywania co do sytuacji na rynku odzieży w Polsce w 2017 r. (%), III 2017
 • Struktura rynku odzieży w Polsce według sezonu (%), III 2017
 • Struktura rynku odzieży w Polsce według grupy docelowej (%), III 2017
 • Struktura rynku odzieży w Polsce według typu oferowanych produktów (%), III 2016
 • Struktura rynku odzieży w Polsce według typu oferowanych produktów (%), III 2017
 • Segmenty odzieży, które mają największe perspektywy rozwoju w Polsce (%), IV 2015, III 2016, III 2017
 • Liczba sklepów sieciowych z odzieżą typu casual w Polsce, V 2013-III 2017
 • Liczba sklepów sieciowych z odzieżą młodzieżową w Polsce, V 2013-III 2017
 • Liczba sklepów sieciowych z odzieżą dżinsową w Polsce, V 2013-III 2017
 • Liczba sklepów sieciowych z odzieżą dyskontową w Polsce, V 2013-III 2017
 • Liczba sklepów sieciowych z elegancką odzieżą damską w Polsce, V 2013-III 2017
 • Liczba sklepów sieciowych z elegancką odzieżą męską w Polsce, V 2013-III 2017
 • Liczba sklepów sieciowych z bielizną w Polsce, V 2013-III 2017
 • Liczba sklepów sieciowych z odzieżą i obuwiem dziecięcym w Polsce, V 2013-III 2017
 • Liczba sklepów w sieciach marketów i sklepów sportowych w Polsce, III 2014-III 2017
 • Maksymalne wydatki na kurtkę/płaszcz przejściowy w Polsce (%), 2017
 • Maksymalne wydatki na kurtkę/płaszcz na zimę w Polsce (%), 2017
 • Maksymalne wydatki na spodnie w Polsce (%), 2017
 • Maksymalne wydatki na T-shirt w Polsce (%), 2017
 • Maksymalne wydatki na bluzę w Polsce (%), 2017
 • Maksymalne wydatki na koszulę w Polsce (%), 2017
 • Maksymalne wydatki na sukienkę/tunikę w Polsce (%), 2017
 • Maksymalne wydatki na spódnicę w Polsce (%), 2017
 • Maksymalne wydatki na bluzkę w Polsce (%), 2017
 • Maksymalne wydatki na bieliznę w Polsce (%), 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku obuwniczego w Polsce, 2013-2022
 • Prognozowany wzrost wartości detalicznego rynku obuwia w Polsce w scenariuszach optymistycznym i pesymistycznym (%), 2017-2022
 • Struktura rynku obuwia w Polsce według udziałów oferty w poszczególnych sezonach (%), III 2017
 • Struktura rynku obuwia w Polsce według typu oferowanych produktów (%), III 2016
 • Struktura rynku obuwia w Polsce według typu oferowanych produktów (%), III 2017
 • Struktura rynku obuwia w Polsce według ceny oferowanych produktów (%), III 2016
 • Struktura rynku obuwia w Polsce według ceny oferowanych produktów (%), III 2017
 • Maksymalne wydatki na obuwie codzienne (typu casual) w Polsce (%), 2017
 • Maksymalne wydatki na obuwie eleganckie w Polsce (%), 2017
 • Maksymalne wydatki na obuwie sportowe w Polsce (%), 2017
 • Maksymalne wydatki na półbuty w Polsce (%), 2017
 • Maksymalne wydatki na sandały w Polsce (%), 2017
 • Maksymalne wydatki na klapki w Polsce (%), 2017
 • Maksymalne wydatki na buty zimowe w Polsce (%), 2017
 • Maksymalne wydatki na czółenka w Polsce (%), 2017
 • Maksymalne wydatki na kozaki/trzewiki nad kostkę w Polsce (%), 2017
 • Maksymalne wydatki na szpilki w Polsce (%), 2017

Tables

 • Liczba respondentów kupująca odzież i obuwie w 2016 r. w Polsce, 2017
 • Odsetek respondentów w podziale na wiek (%), 2017
 • Odsetek respondentów w podziale na wykształcenie (%), 2017
 • Odsetek respondentów w podziale na wielkość miejsca zamieszkania (%), 2017
 • Odsetek respondentów w podziale na dochód netto w gospodarstwie domowym (%), 2017
 • Wybrane statystyki dotyczące rynku odzieży i obuwia w Polsce, 2013-2018
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne dla Polski: dane i prognozy na lata 2013-2022
 • Przegląd sytuacji na rynku odzieży i obuwia w Polsce, 2013-2022
 • Czynniki wzrostu rynku odzieży i obuwia w Polsce, 2016-2022
 • Analiza konkurencyjności rynku odzieży i obuwia w Polsce
 • Ocena sytuacji na rynku odzieży i obuwia w Polsce (%), IV 2013-III 2017
 • Ocena obecnej sytuacji na rynku odzieży i obuwia w Polsce, według typu działalności firmy, III 2017
 • Ocena sytuacji na rynku odzieży i obuwia w Polsce w II połowie roku (%), IV 2014-III 2017
 • Prognoza sytuacji na rynku odzieży i obuwia w Polsce w II połowie 2017 r., według typu działalności firmy, III 2017
 • Najlepsze okresy sprzedażowe w 2016 r. na rynku w opinii firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), III 2017
 • Najkorzystniejsze okresy sprzedażowe w 2016 r. – wypowiedzi respondentów
 • Najgorsze okresy sprzedażowe w 2016 r. na rynku w opinii firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), III 2017
 • Najsłabsze okresy sprzedażowe w 2016 r. – wypowiedzi respondentów
 • Największe bariery w rozwoju na rynku w opinii firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), III 2017
 • Największe bariery – wypowiedzi respondentów
 • Największe szanse rozwoju na rynku w opinii firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), III 2017
 • Największe szanse – wypowiedzi respondentów
 • Ocena obecnej sytuacji finansowej badanych firm, III 2017
 • Zmiana przychodów badanych firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce w 2016 r. w porównaniu do 2015 r., III 2017
 • Prognozowana zmiana przychodów badanych firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce w 2017 r., III 2017
 • Zmiana średniej marży brutto w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce, III 2017
 • Zmiana średniego dziennego obrotu brutto w 2016 r. w porównaniu do 2015 r. w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce, III 2017
 • Średni dzienny obrót brutto na sklep w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (zł), VI 2010-III 2017
 • Prognozowana zmiana średniego dziennego obrotu brutto w 2017 r. w porównaniu do 2016 r. w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce, III 2017
 • Przeciętna liczba sklepów w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce, III 2017
 • Liczba sklepów ogółem w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), IV 2013-III 2017
 • Liczba sklepów własnych w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), IV 2013-III 2017
 • Liczba sklepów franczyzowych w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), IV 2013-III 2017
 • Zmiana liczby sklepów w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce w minionym roku w stosunku do roku badanego (%), III 2017
 • Zmiana liczby sklepów w badanych firmach odzieżowych i obuwniczych w Polsce w minionym roku w stosunku do roku badanego (%), IV 2013-III 2017
 • Sprzedaż w internecie w badanych firmach z sektora odzieży i obuwia w Polsce, III 2017
 • Okres, w którym prowadzony jest sklep online w badanych firmach z sektora odzieży i obuwia w Polsce, III 2017
 • Udział w sprzedaży kanału online w badanych firmach z sektora odzieży i obuwia w Polsce, III 2017
 • Miejsca produkcji towarów w polskiej branży odzieży i obuwia, III 2017
 • Plany rozwoju firm odzieżowych i obuwniczych w Polsce w 2017 r., III 2017
 • Wpływ poszczególnych trendów na wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce, 2013-2022
 • Opinie o wybranych zjawiskach i trendach na rynku odzieżowym i obuwniczym w Polsce w 2017 r. (%), III 2017
 • Postawa względem zakupów odzieżowych i obuwniczych w niedzielę w Polsce (%), 2017
 • Opinie na temat blogów i vlogów modowych w Polsce (%), 2017
 • Współpraca z blogerkami/vlogerkami w badanych firmach z sektora odzieży i obuwia w Polsce, III 2017
 • Korzyści ze współpracy z blogerkami/vlogerkami w badanych firmach z sektora odzieży i obuwia w Polsce (%), III 2017
 • Korzyści ze współpracy z blogerkami/vlogerkami – wypowiedzi respondentów
 • Powody braku współpracy z blogerkami/vlogerkami w badanych firmach z sektora odzieży i obuwia w Polsce (%), III 2017
 • Przyczyny braku współpracy z blogerkami/vlogerkami – wypowiedzi respondentów
 • Opinie na temat zakupów odzieżowych i obuwniczych w dyskontach w Polsce (%), 2017
 • Główne inwestycje handlowo-usługowe w Polsce, 2013-2021
 • Powierzchnia budynków handlowo-usługowych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (tys. m²), według województw, 2013-2016
 • Powierzchnia budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), według województw, 2012-2015
 • Roczna podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), 2013-2016
 • Nowoczesna powierzchnia handlowa w fazie budowy w Polsce w ujęciu regionalnym (tys. m²), stan na koniec okresu, 2013-2016
 • Opinie na temat zakupów odzieży i obuwia w centrach outletowych w Polsce, 2017
 • Przeglądanie ofert oraz zakupy odzieży i obuwia w kanale mobilnym w Polsce (%), 2017
 • Wybrane debiuty nowych marek na polskim rynku odzieżowym i obuwniczym, 2015-2017
 • Wpływ poszczególnych czynników na wartość rynku artykułów kosmetycznych w Polsce, 2013-2022
 • Zmiany w zakupach odzieży i obuwia wśród beneficjentów programu Rodzina 500+ (%), 2017
 • Wydatki reklamowe wybranych graczy na rynku modowym w Polsce, w podziale na rodzaj reklamy, 2016
 • Zakupy produktów odzieżowych i obuwniczych w Polsce w podziale na płeć (%), 2017
 • Czynniki wyboru miejsca zakupów odzieżowych i obuwniczych w Polsce (%), 2017
 • Wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2013-2022
 • Wartość rynku odzieży i obuwia w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (mln zł), 2013-2022
 • Dynamika kanałów dystrybucji odzieży i obuwia w Polsce (%), 2013-2022
 • Liczba sieciowych sklepów odzieżowych i obuwniczych w Polsce według rodzaju oferty, III 2014-III 2017
 • Zmiana liczby sieciowych sklepów odzieżowych i obuwniczych w Polsce według rodzaju oferty (r/r), III 2014-III 2017
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży odzieży i obuwia w sieciach sklepów odzieżowych i obuwniczych w Polsce
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży odzieży i obuwia w niezależnych sklepach odzieżowych i obuwniczych w Polsce
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży odzieży i obuwia w wielkopowierzchniowych sklepach spożywczych w Polsce
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży odzieży i obuwia przez internet w Polsce
 • Podstawowe informacje dotyczące wybranych sklepów internetowych handlujących odzieżą i obuwiem w Polsce, marzec 2017
 • Wartość sprzedaży wybranych sklepów internetowych handlujących odzieżą i obuwiem w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Dynamika sprzedaży wybranych sklepów internetowych handlujących odzieżą i obuwiem w Polsce (%), 2013-2016
 • Przyczyny kupowania odzieży przez internet w Polsce (%), 2017
 • Przyczyny niekupowania odzieży przez internet w Polsce (%), 2017
 • Przyczyny kupowania obuwia przez internet w Polsce w podziale na płeć respondentów (%), 2017
 • Przyczyny niekupowania obuwia przez internet w Polsce w podziale na płeć respondentów (%), 2017
 • Liczba i powierzchnia targowisk oraz liczba stałych punktów sprzedaży drobnodetalicznej w Polsce, 2013-2016
 • Liczba targowisk w Polsce według województw, 2015
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży odzieży i obuwia na targowiskach w Polsce
 • Ocena sytuacji na rynku odzieży w Polsce (%), IV 2015-III 2017
 • Ocena obecnej sytuacji na rynku odzieży w Polsce, według typu działalności firmy, III 2017
 • Przyczyny pozytywnej oceny 2016 r. w branży odzieżowej – wypowiedzi respondentów
 • Przyczyny negatywnej oceny 2016 r. w branży odzieżowej – wypowiedzi respondentów
 • Przyczyny pozytywnej prognozy sytuacji w branży odzieżowej w II połowie 2017 r. – wypowiedzi respondentów
 • Przyczyny negatywnej prognozy sytuacji w branży odzieżowej w II połowie 2017 r. – wypowiedzi respondentów
 • Ocena zmiany poziomu sprzedaży odzieży w poszczególnych sezonach w 2016 r. w porównaniu do 2015 r., III 2017
 • Ocena zmiany poziomu sprzedaży odzieży w roku 2015 do 2014 r. oraz 2016 do 2015, III 2017
 • Struktura rynku odzieży w Polsce według ceny oferowanych produktów (%), III 2016
 • Ocena zmiany poziomu sprzedaży odzieży w poszczególnych segmentach cenowych w roku 2015 do 2014 r oraz 2016 do 2015, III 2017
 • Ocena zmiany poziomu sprzedaży odzieży w poszczególnych typach produktowych w roku 2015 w porównaniu do 2014 r., III 2017
 • Segmenty odzieży, które mają największe perspektywy rozwoju – wypowiedzi respondentów
 • Wybrane firmy oferujące odzież typu casual w Polsce według wartości sprzedaży (mln zł), 2015-2016
 • Wybrane sieci sklepów z odzieżą typu casual według liczby salonów firmowych w Polsce, III 2017
 • Wydatki reklamowe wybranych firm z segmentu odzieży casual w Polsce (tys. zł), 2016
 • Wybrane firmy oferujące odzież młodzieżową w Polsce według wartości sprzedaży (mln zł), 2015-2016
 • Wybrane sieci sklepów z odzieżą młodzieżową według liczby salonów firmowych w Polsce, III 2017
 • Wydatki reklamowe wybranych firm z segmentu odzieży młodzieżowej w Polsce, 2016
 • Wydatki reklamowe wybranych firm z segmentu odzieży dżinsowej w Polsce, 2016
 • Największe firmy oferujące odzież dyskontową w Polsce według wartości sprzedaży (mln zł), 2015-2016
 • Wybrane sieci dyskontów odzieżowych według liczby salonów firmowych w Polsce, III 2017
 • Wybrane firmy oferujące elegancką odzież damską w Polsce według wartości sprzedaży (mln zł), 2015-2016
 • Wybrane sieci sklepów z elegancką odzieżą damską według liczby salonów firmowych w Polsce, III 2017
 • Wydatki reklamowe wybranych firm z segmentu eleganckiej odzieży damskiej w Polsce, 2016
 • Wybrane firmy oferujące elegancką odzież męską w Polsce według wartości sprzedaży (mln zł), 2015-2016
 • Wybrane sieci sklepów z elegancką odzieżą męską według liczby salonów firmowych w Polsce, III 2017
 • Wydatki reklamowe wybranych firm z segmentu odzieży eleganckiej męskiej w Polsce, 2016
 • Wybrane firmy oferujące bieliznę w Polsce według wartości sprzedaży (mln zł), 2015-2016
 • Wybrane sieci sklepów z bielizną według liczby salonów firmowych w Polsce, III 2017
 • Wydatki reklamowe wybranych firm z segmentu bielizny w Polsce, 2016
 • Wybrane firmy oferujące odzież i obuwie dziecięce w Polsce według wartości sprzedaży (mln zł), 2015-2016
 • Wybrane sieci sklepów z odzieżą dziecięcą według liczby salonów firmowych w Polsce, III 2017
 • Wydatki reklamowe wybranych firm z segmentu odzieży dziecięcej w Polsce, 2016
 • Sieci marketów sportowych według liczby salonów firmowych w Polsce, III 2017
 • Wybrane sieci sklepów sportowych według liczby salonów firmowych w Polsce, III 2017
 • Częstotliwość robienia zakupów odzieżowych w Polsce (%), w podziale na płeć respondentów, 2017
 • Miejsca zakupów odzieżowych (kategorie zagregowane) w Polsce w podziale na płeć (%), 2017
 • Miejsca zakupów odzieżowych w Polsce w podziale na płeć (%), 2017
 • Kanały nabycia odzieży w Polsce w podziale na rodzaj produktu (%), 2017
 • Marki sklepów odzieżowych najczęściej wybierane w Polsce (%), 2017
 • Zwyczaje konsumentów podczas zakupów odzieży w Polsce (%), 2017
 • Ogólne informacje dotyczące największych firm odzieżowych w Polsce, 2017
 • Przychody ze sprzedaży największych firm odzieżowych w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Dynamika sprzedaży największych firm odzieżowych w Polsce (%), 2013-2017
 • Udziały rynkowe największych firm odzieżowych w Polsce (%), 2013-2017
 • Liczba sklepów firmowych największych firm odzieżowych w Polsce, 2013-2017
 • Roczna sprzedaż na sklep największych firm odzieżowych w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów LPP w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów H&M w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Inditex w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów sieci Biedronka, 2013-2017
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów sieci Kaufland w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów sieci Lidl w Polsce, 2013-2017
 • Ocena sytuacji na rynku obuwia w Polsce (liczebność), III 2016 oraz III 2017
 • Przyczyny pozytywnej oceny 2016 r. w branży obuwia – wypowiedzi respondentów
 • Przyczyny negatywnej oceny 2016 r. w branży obuwia – wypowiedzi respondentów
 • Przewidywania co do sytuacji na rynku obuwia w Polsce w drugiej połowie 2017 r. (liczebność), III 2016 i III 2017
 • Przyczyny pozytywnej prognozy sytuacji w branży obuwia w II połowie 2017 r. – wypowiedzi respondentów
 • Przyczyny negatywnej prognozy sytuacji w branży obuwia w II połowie 2017 r. – wypowiedzi respondentów
 • Ocena zmiany poziomu sprzedaży obuwia w poszczególnych sezonach w roku 2016 do 2015, III 2017
 • Ocena zmiany poziomu sprzedaży obuwia w Polsce w roku 2015 do 2014 r. oraz 2016 r. do 2015 r., III 2017
 • Ocena zmiany poziomu sprzedaży obuwia w poszczególnych segmentach cenowych w Polsce w roku 2015 do 2014 r. oraz 2016 r. do 2015 r., III 2017
 • Ocena zmiany poziomu sprzedaży obuwia w poszczególnych typach produktowych w Polsce w roku 2015 do 2014 r. oraz 2016 do 2015, III 2017
 • Segmenty obuwia, które mają największe perspektywy rozwoju w Polsce, III 2017
 • Segmenty obuwia, które mają największe perspektywy rozwoju – wypowiedzi respondentów
 • Częstotliwość robienia zakupów odzieżowych w Polsce (%), w podziale na płeć, 2017
 • Miejsca zakupu obuwia (kategorie zagregowane) w Polsce w podziale na płeć (%), 2017
 • Miejsca zakupu obuwia w Polsce w podziale na płeć (%), 2017
 • Kanały nabycia obuwia w Polsce w podziale na rodzaj produktu (%), 2017
 • Marki sklepów obuwniczych najczęściej wybierane w Polsce (%), 2017
 • Zwyczaje konsumentów podczas zakupów obuwia w Polsce (%), 2017
 • Ogólne informacje o największych firmach obuwniczych w Polsce, 2017
 • Przychody ze sprzedaży krajowej największych firm obuwniczych w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Udziały rynkowe największych firm obuwniczych w Polsce (%), 2013-2017
 • Dynamika sprzedaży największych firm obuwniczych w Polsce (%), 2013-2017
 • Liczba sklepów firmowych największych firm obuwniczych w Polsce, 2013-2017
 • Roczna sprzedaż na sklep największych firm obuwniczych w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Wydatki reklamowe wybranych firm obuwniczych w Polsce, 2016
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów CCC w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Deichmann w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów Wojas w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów sieci Venezia w Polsce, 2013-2017
 • Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów sieci Gino Rossi w Polsce, 2013-2017