Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Handel detaliczny artykułami kosmetycznymi w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Raport zawiera kompleksowy opis sytuacji na rynku handlu detalicznego artykułami kosmetycznymi w Polsce, uwzględniający wpływ czynników makroekonomicznych, legislacyjnych (m.in. Program Rodzina 500+, nowelizacja prawa farmaceutycznego), analizę sytuacji finansowej i planów ekspansji największych, jak i średnich graczy. Raport omawia wartość i strukturę rynku od 2013 r. do 2022 r. z rozbiciem na główne kanały dystrybucji, a także analizę rynku w podziale na segmenty cenowe i produktowe. Opisuje również profil polskiego konsumenta, który wyłania się z unikalnego badania przeprowadzonego na próbie celowej 500 dorosłych mieszkańców Polski na potrzeby niniejszego raportu. Zbadany zostanie koszyk zakupów kosmetycznych kobiet i mężczyzn, skłonność konsumenta do wydatków na poszczególne produkty kosmetyczne oraz najczęstsze miejsca ich zakupów, a także kwestie lojalności względem marek w przypadku wybranych produktów. Raport zawiera plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie  szczególnie pomocne dla Analityków. Update raportu to plik Excel zawierający aktualizację najważniejszych danych, jak i zakładkę ‘Kluczowe wnioski’ zawierającą ekspercki komentarz na temat zaobserwowanych zmian. Dodatkowo do tego raportu możecie Państwo zakupić streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Wartość rynku wraz z unikalną prognozą przygotowaną przez zespół ekonometryków PMR w oparciu o sprawdzone modele ekonometryczne dla pięcioletniego horyzontu czasowego
 • Wartość sprzedaży kosmetyków w poszczególnych kanałach dystrybucji w latach 2013-2022
 • Wartość segmentu kosmetyków selektywnych w Polsce w latach 2013-2022
 • Wartość poszczególnych segmentów produktowych
 • Komentarz ekspercki objaśniający prezentowane dane: przyczyny, skutki, pozostałe scenariusze rozwoju sytuacji na rynku kosmetyków w Polsce.
 • Profil konsumenta opracowany w oparciu o badanie koszyka zakupów kosmetycznych przeprowadzone przez PMR na początku 2017 r. na próbie celowej 500 dorosłych mieszkańców Polski
 • Wpływ wprowadzonych bądź proponowanych zmian legislacyjnych na handel detaliczny kosmetykami (Program Rodzina 500+, zakaz handlu w niedzielę, nowelizacja prawa farmaceutycznego)
 • Opis procesów konsolidacyjnych na rynku handlu detalicznego artykułami kosmetycznymi w Polsce
 • Ranking największych detalistów na rynku kosmetycznym w Polsce według: przychodów, liczby posiadanych placówek wraz z opisem planów ekspansji, zmian w asortymencie (np. rozwój oferty pozakosmetycznej w sklepach drogeryjno-kosmetycznych, rozwój marki własnej)
 • Analiza rozwoju oferty kosmetycznej w sieciach spożywczych (zarówno pod markami własnymi, jak i producenckimi) wraz z podaniem szacunkowej sprzedaży artykułów kosmetycznych przez wybranych detalistów (m.in. Biedronka, Lidl, Tesco, Carrefour, Auchan)
 • Wartość rynku
 • Przychody sieci
 • Sprzedaż na sklep
 • Liczba sklepów poszczególnych sieci
 • Łączny udział 10 największych graczy
 • Kanały ujęte w raporcie: sklepy kosmetyczno-drogeryjne, hipermarkety, supermarkety, dyskonty, sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe, sprzedaż bezpośrednia, sprzedaż internetowa, targowiska
 • Alternatywne scenariusze rozwoju rynku do 2022 r. szacujące wpływ poszczególnych czynników na jego prognozowaną wartość przygotowane we współpracy z zespołem ekonometryków
 • Unikatowe badanie koszyka zakupów kosmetycznych przeprowadzone w styczniu 2017 r.
 • Analiza procesu zakupów kosmetycznych Polek i Polaków
 • Wartość i analiza segmentu premium na rynku kosmetyków kosmetycznych w Polsce
 • Przychody 20  wiodących graczy (w porównaniu do 10 w poprzednich edycjach)

Kto skorzysta z tej analizy? 

 • Sieci sklepów drogeryjno-kosmetycznych
 • Firmy działające w obszarze sprzedaży bezpośredniej
 • Wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze
 • Hurtownie artykułów FMCG
 • Producenci artykułów kosmetycznych
 • Producenci opakowań
 • Producenci akcesoriów kosmetycznych (do włosów i ciała)
 • Producenci komponentów
 • Banki oraz fundusze inwestycyjne
 • Banki oraz fundusze inwestycyjne
 • Firmy zainteresowane poszerzeniem asortymentu o kosmetyki (np. sieci odzieżowe)
 • Firmy chcące poznać profil polskiego konsumenta (firmy badawcze, consultingowe, agencje reklamowe)

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 • Całościowy obraz detalicznego rynku kosmetycznego w Polsce i wszystkch jego kanałów
 • Unikalne prognozy dla rynku i analizowanych kanałów do 2022 roku oparte na zaawansowanych metodach ekonometrycznych
 • Możliwość dokonania analizy danych historycznych, a także trendów, jakie z nich płyną
 • Raport uwzględnia szczegółową analizę trendów występujących wraz z oszacowanym ich wpływu na wartość rynku, a także analizę alternatywnych scenariuszy rozwoju rynku do 2022 r.
 • Analiza największych graczy we wszystkich badanych kanałach wraz z oszacowaniem sprzedaży kosmetyków
 • Unikatowe badanie koszyka zakupów kosmetycznych wraz z analizą procesu zakupów kosmetycznych Polek i Polaków
 • Analiza segmentu premium a także wszystkich głównych segmentów produktowych

 

Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach. European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji. Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości General Manager, Royal Ahold
Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji. Member of the Board of Directors, Yves Rocher
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Otoczenie makroekonomiczne
  • Ocena roku 2016
  • Prognozy na 2017 rok
  • Perspektywa średniookresowa: 2018-2022
 • Wartość i rozwój rynku artykułów kosmetycznych
  • Scenariusze rozwoju sytuacji na rynku
 • Charakterystyka rynku
  • Trendy rynkowe
   • Konsolidacja i nasycenie rynku
   • Polacy chętnie sięgają po kosmetyki polskich marek
   • Rosnące znacznie strategii omnichannel
   • Ewentualne wprowadzenie zakazu handlu w niedzielę
   • Większy asortyment pozakosmetyczny w drogeriach
   • Polacy stają się coraz bardziej świadomymi konsumentami, testują też nowe produkty
   • Kosmetyki naturalne i ekologiczne
   • Niestandardowa oferta ratunkiem dla tradycyjnych drogerii
   • Szybko rosnący rynek kosmetyków kolorowych
   • Kosmetyki na prezent
  • Najważniejsze czynniki wpływające na rynek
   • Demografia
   • Imigracja
   • Wydatki konsumenckie
   • Wydatki reklamowe
 • Profil konsumenta
  • Konsument w 2016 roku
  • Segmentacja konsumentów, którzy w ciągu 30 dni dokonali zakupu kosmetyków
 • Charakterystyka zakupów artykułów kosmetycznych w wybranych segmentach i kategoriach produktowych
  • Kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała
   • Krem do pielęgnacji twarzy
   • Krem do rąk
   • Balsam do ciała
  • Kosmetyki do mycia ciała, żel pod prysznic
  • Dezodoranty
  • Kosmetyki do włosów, szampony
  • Kosmetyki luksusowe, perfumy
  • Kosmetyki kolorowe
   • Tusze to rzęs
   • Podkład do twarzy
   • Szminki
  • Kosmetyki dla mężczyzn
   • Pianka i żel do golenia
   • Balsam i krem po goleniu
   • Żele i gumy do włosów
  • Kosmetyczne marki własne
 • Kanały dystrybucji
  • Sklepy drogeryjno-kosmetyczne
   • Duże sieci drogeryjne
   • Małe sieci drogeryjne
   • Franczyzowe sieci drogeryjne
   • Sieci perfumeryjne
   • Sieci z kosmetykami naturalnymi
   • Sieci z kosmetykami kolorowymi
  • Wielkopowierzchniowe sklepy spożywcze
   • Dyskonty
   • Hipermarkety
   • Supermarkety
  • Sprzedaż bezpośrednia
  • Internet
   • Sklepy internetowe
   • Platformy handlowe
  • Apteki
  • Małe sklepy spożywcze i spożywczo-przemysłowe
 • Najwięksi detaliści kosmetyczni
  • Profile kluczowych sieci drogeryjnych
   • Rossmann
   • Jeronimo Martins (Biedronka i Hebe)
   • Avon
   • Grupa Schwarz (Lidl i Kaufland)
   • Super-Pharm
   • Auchan
   • Sephora
   • Douglas
   • Tesco
   • Natura

Graphs

 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku artykułów kosmetycznych w Polsce, 2013-2022
 • Prognozowany wzrost wartości detalicznego rynku artykułów kosmetycznych w Polsce w scenariuszach optymistycznym i pesymistycznym (%), 2017-2022
 • Deklaracja zakupu w ciągu ostatnich trzech miesięcy nowego, innowacyjnego produktu, który niedawno pojawił się na rynku w Polsce (%), 2017
 • Nowości na rynku kosmetycznym w Polsce, zakupione przez badanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy (%), 2017
 • Deklaracja zakupu w Polsce w ciągu ostatnich trzech miesięcy nowego, niestosowanego wcześniej kosmetyku, w zależności od wysokości wynagrodzenia (%), 2017
 • Kategorie kosmetyków, zakupione po raz pierwszy przez badanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy w Polsce (%), 2017
 • Odsetek obdarowanych kosmetykami jako prezentami w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce w podziale na wysokość dochodów netto per capita (%), 2017
 • Kategorie kosmetyków otrzymywanych w prezencie w Polsce (%), 2017
 • Odsetek wręczających kosmetyki jako prezent w ciągu ostatnich 12 miesięcy w Polsce w podziale na wysokość dochodów netto per capita (%), 2017
 • Kategorie kosmetyków wręczane w prezencie w Polsce (%), 2017
 • Udział ludności Polski według daty urodzenia (%), czerwiec 2016
 • Udział Polek według daty urodzenia (%), czerwiec 2016
 • Miesięczne wydatki per capita na higienę osobistą w Polsce (zł) i zmiana (%), 2013-2015
 • Łączne wydatki (mld zł) i dynamika (%) wydatków reklamowych branży kosmetycznej w Polsce, 2013-2016
 • Wydatki na reklamę Top 10 reklamodawców ogółem (mln zł) i ich udział (%) w całkowitych wydatkach branży w Polsce, 2013-2016
 • Łączne wydatki reklamowe kluczowych detalistów kosmetycznych w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2013-2016
 • Kosmetyki zakupione w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Kosmetyki zakupione w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), według płci, 2017
 • Kosmetyki zakupione w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), w podziale na kategorie wiekowe, 2017
 • Kosmetyki zakupione w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), w podziale na dochód netto w gospodarstwie per capita, 2017
 • Akceptacja cenowa kremu do twarzy o pojemności 100 ml w Polsce (%), 2017
 • Liczba kremów do rąk zakupionych na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie w Polsce (%), 2017
 • Miejsca zakupu kremu do rąk w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu kremu do rąk (%), 2017
 • Marki kremu do rąk zakupione w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa kremu do rąk o pojemności 100 ml w Polsce (%), 2017
 • Liczba balsamów do ciała zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu balsamu do ciała w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu balsamu do ciała (%), 2017
 • Marki balsamu do ciała zakupione w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa balsamu do ciała o pojemności 400 ml w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu żelu pod prysznic (%), 2017
 • Akceptacja cenowa żelu pod prysznic o pojemności 400 ml w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa dezodorantu o pojemności 150 ml w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu szamponu do włosów (%), 2017
 • Akceptacja cenowa szamponu do włosów o pojemności 400 ml w Polsce (%), 2017
 • Liczba perfum zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu perfum w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu perfum (%), 2017
 • Marki perfum zakupionych w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa perfum o pojemności 50 ml w Polsce (%), 2017
 • Liczba tuszów do rzęs zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu tuszów do rzęs w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu tuszów do rzęs (%), 2017
 • Marki tuszów do rzęs zakupionych w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa tuszu do rzęs o pojemności 10 ml w Polsce (%), 2017
 • Liczba podkładów do twarzy zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu podkładów do twarzy w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu podkładu do twarzy (%), 2017
 • Marki podkładów do twarzy zakupionych w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa podkładu do twarzy o pojemności 10 ml w Polsce (%), 2017
 • Liczba szminek zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu szminek w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu szminek (%), 2017
 • Marki szminek zakupionych w Polsce w ciągu ostatnich 30 dni (%), 2017
 • Akceptacja cenowa szminki w Polsce (%), 2017
 • Liczba pianek/żeli do golenia zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu pianek/żeli do golenia w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu pianek/żeli do golenia (%), 2017
 • Marki pianek/żeli do golenia zakupionych w Polsce w ciągu ostatnich 30 dni (%), 2017
 • Akceptacja cenowa pianki/żelu do golenia o pojemności 100 ml w Polsce (%), 2017
 • Liczba balsamów/kremów po goleniu zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu balsamów i kremów po goleniu w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu balsamów i kremów po goleniu (%), 2017
 • Marki balsamów i kremów po goleniu zakupionych w Polsce w ciągu ostatnich 30 dni (%), 2017
 • Akceptacja cenowa balsamu/kremu po goleniu o pojemności 100 ml w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa żelu/gumy do włosów o pojemności 250 ml w Polsce (%), 2017
 • Porównanie dynamiki najszybciej rosnących kanałów dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce (%), 2013-2022
 • Najczęściej wybierane miejsca zakupu kosmetyków w Polsce (%), 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w sklepach drogeryjno-kosmetycznych w Polsce, 2013-2022
 • Popularność zakupu poszczególnych grup kosmetyków w drogeriach w Polsce (%), 2017
 • Popularność zakupu poszczególnych grup kosmetyków w perfumeriach w Polsce (%), 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w wielkopowierzchniowych sklepach spożywczych w Polsce, 2013-2022
 • Udział sprzedaży artykułów kosmetycznych w wielkopowierzchniowych sklepach spożywczych w podziale na formaty w Polsce (%), 2013-2022
 • Liczba sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce, według formatów, 2013-2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w sklepach dyskontowych w Polsce, 2013-2022
 • Popularność zakupu poszczególnych grup kosmetyków w dyskontach w Polsce (%), 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w hipermarketach w Polsce, 2013-2022
 • Popularność zakupu poszczególnych grup kosmetyków w hipermarketach w Polsce (%), 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w supermarketach w Polsce, 2013-2022
 • Popularność zakupu poszczególnych grup kosmetyków w supermarketach w Polsce (%), 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży bezpośredniej kosmetyków w Polsce, 2013-2022
 • Popularność zakupu poszczególnych grup kosmetyków w sprzedaży bezpośredniej w Polsce (%), 2017
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) internetowej sprzedaży detalicznej kosmetyków w Polsce, 2013-2022
 • Dynamika sprzedaży detalicznej kosmetyków w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Udział internetowej sprzedaży detalicznej kosmetyków w sklepach internetowych i na platformach handlowych w Polsce (%), 2013-2022
 • Popularność zakupu poszczególnych grup kosmetyków przez internet w Polsce (%), 2017
 • Liczba sklepów internetowych specjalizujących się w sprzedaży kosmetyków w Polsce, 2013-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w aptekach w Polsce, 2013-2022
 • Popularność zakupu poszczególnych grup kosmetyków w aptekach w Polsce (%), 2017
 • Liczba aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w Polsce, 2015-2016
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży artykułów kosmetycznych w sklepach spożywczych i spożywczo-przemysłowych w Polsce, 2013-2022
 • Popularność zakupu poszczególnych grup kosmetyków w sklepach osiedlowych w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu (%), 2017

Tables

 • Profile demograficzne respondentów (%), 2017
 • Wybrane statystyki dotyczące rynku artykułów kosmetycznych w Polsce, 2014-2018
 • Wybrane wskaźniki makroekonomiczne: dane i prognozy na lata 2013-2022
 • Przegląd sytuacji na rynku kosmetycznym w Polsce, 2013-2022
 • Czynniki wzrostu rynku kosmetycznego w Polsce, 2016-2022
 • Analiza konkurencyjności rynku artykułów kosmetycznych w Polsce
 • Wpływ poszczególnych trendów na wartość rynku artykułów kosmetycznych w Polsce, 2013-2022
 • Wpływ poszczególnych czynników na wartość rynku artykułów kosmetycznych w Polsce, 2013-2022
 • Wydatki na reklamę w segmencie higiena i pielęgnacja w Polsce (%), według grup produktowych, 2015 i 2016
 • Wydatki na reklamę w segmencie higiena i pielęgnacja w Polsce (mln zł), według grup produktowych, 2013-2016
 • Top 10 reklamodawców branży kosmetycznej w Polsce pod względem wydatków na reklamę (mln zł), 2015 vs 2016
 • Top 10 marek branży kosmetycznej w Polsce pod względem wydatków na reklamę (mln zł), 2015 vs 2016
 • Wydatki reklamowe detalistów w branży kosmetycznej w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Kategorie kosmetyków zakupionych w Polsce w 2016 r. (%), 2017
 • Kategorie kosmetyków zakupionych w Polsce w 2016 r., według płci respondentów (%), 2017
 • Kategorie kosmetyków zakupionych w Polsce w 2016 r., w podziale na kategorie wiekowe (%), 2017
 • Kategorie kosmetyków zakupionych w Polsce w 2016 r., w podziale na dochód netto w gospodarstwie per capita (%), 2017
 • Podsumowanie segmentacji – profile konsumentów (%), 2017
 • Profile psychograficzne konsumentów kupujących kosmetyki w Polsce, 2017
 • Profile demograficzne konsumentów kupujących kosmetyki w Polsce (%), 2017
 • Częstotliwość zakupu poszczególnych kategorii kosmetyków w Polsce (%), 2017
 • Charakterystyka respondentów kupujących co najmniej raz w miesiącu poszczególne kategorie kosmetyków w Polsce (%), 2017
 • Analiza koszykowa – najczęściej kupowane kategorie kosmetyków w grupie kobiet w Polsce, 2017
 • Analiza koszykowa – najczęściej kupowane kategorie kosmetyków w grupie mężczyzn w Polsce, 2017
 • Kryteria wyboru poszczególnych kategorii kosmetyków w Polsce (%), 2017
 • Kryteria wyboru kosmetyków do pielęgnacji twarzy i ciała w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Liczba kremów do pielęgnacji twarzy zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu kremu do pielęgnacji twarzy w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie, w których dokonano zakupu kremów do pielęgnacji twarzy w Polsce (%), 2017
 • Marki kremów do pielęgnacji twarzy zakupione w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa kremu do twarzy o pojemności 100 ml w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Akceptacja cenowa kremu do rąk o pojemności 100 ml w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Akceptacja cenowa balsamu do ciała o pojemności 400 ml w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Liczba żeli pod prysznic zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu żelu pod prysznic w Polsce (%), 2017
 • Marki żelu pod prysznic zakupione w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa żelu pod prysznic o pojemności 400 ml w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Kryteria wyboru żelu pod prysznic o pojemności 400 ml w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Liczba dezodorantów zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu dezodorantów w Polsce (%), 2017
 • Drogerie i perfumerie w Polsce, w których dokonano zakupu dezodorantów (%), 2017
 • Marki dezodorantów, które zakupiono w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa dezodorantu o pojemności 150 ml w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Liczba szamponów zakupionych w Polsce na przestrzeni 30 dni poprzedzających badanie (%), 2017
 • Miejsca zakupu szamponu do włosów w Polsce (%), 2017
 • Marki szamponu do włosów, które zakupiono w ciągu ostatnich 30 dni w Polsce (%), 2017
 • Akceptacja cenowa szamponu do włosów o pojemności 400 ml w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Kryteria wyboru kosmetyków do pielęgnacji włosów w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Akceptacja cenowa perfum o pojemności 50 ml w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Kryteria wyboru perfum w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Wybrani dystrybutorzy kosmetyków premium i selektywnych w Polsce, według wartości sprzedaży (mln zł), 2013-2015
 • Kryteria wyboru kosmetyków do makijażu w Polsce, według cech demograficznych (%), 2017
 • Akceptacja cenowa tuszu do rzęs o pojemności 10 ml w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Akceptacja cenowa podkładu do twarzy o pojemności 10 ml w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Akceptacja cenowa szminki w Polsce, w podziale na zmienne demograficzne (%), 2017
 • Wartościowe i ilościowe udziały marek własnych w poszczególnych kategoriach artykułów kosmetycznych i higienicznych oraz ich dynamika w Polsce, 2014-2015
 • Kryteria wyboru miejsca zakupu kosmetyków w Polsce (%), 2017
 • Kryteria wyboru miejsca zakupu kosmetyków w Polsce, według zmiennych demograficznych, 2017
 • Wartość rynku artykułów kosmetycznych w Polsce, według kanałów dystrybucji (mln zł), 2013-2022
 • Dynamika wzrostu kanałów dystrybucji artykułów kosmetycznych w Polsce (%), 2013-2022
 • Udziały kanałów dystrybucji w rynku artykułów kosmetycznych w Polsce (%), 2013-2022
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży artykułów kosmetycznych w sklepach drogeryjno-kosmetycznych w Polsce
 • Porównanie kanału drogerii nowoczesnych i kanału drogerii tradycyjnych w Polsce: wartość sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów, 2013-2017
 • Charakterystyka dużych sieci drogeryjnych w Polsce, 2015-2017
 • Szacunkowa wartość sprzedaży artykułów kosmetycznych (mln zł) i liczba sklepów dużych sieci drogeryjnych w Polsce, 2013-2017
 • Charakterystyka małych sieci drogeryjnych w Polsce, 2015-2017
 • Szacowana wartość sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów małych sieci drogeryjnych w Polsce, 2013-2017
 • Charakterystyka franczyzowych sieci drogeryjnych w Polsce, 2015-2017
 • Szacowana wartość sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów franczyzowych sieci drogeryjnych w Polsce, 2013-2017
 • Charakterystyka dużych sieci perfumeryjnych w Polsce, 2015-2017
 • Wartość sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów dużych sieci perfumeryjnych w Polsce, 2013-2017
 • Charakterystyka sieci z kosmetykami naturalnymi w Polsce, 2015-2017
 • Szacowana wartość sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci z kosmetykami naturalnymi w Polsce, 2013-2017
 • Charakterystyka sieci z kosmetykami kolorowymi w Polsce, 2015-2017
 • Szacowana wartość sprzedaży (mln zł) i liczba sklepów sieci z kosmetykami kolorowymi w Polsce, 2013-2017
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży artykułów kosmetycznych w wielkopowierzchniowych sklepach spożywczych w Polsce
 • Szacowane przychody ze sprzedaży artykułów kosmetycznych w sklepach dyskontowych w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Szacowane przychody ze sprzedaży artykułów kosmetycznych w hipermarketach w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Szacowane przychody ze sprzedaży artykułów kosmetycznych w wybranych supermarketach w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży artykułów kosmetycznych w sprzedaży bezpośredniej w Polsce
 • Przychody czołowych firm zajmujących się sprzedażą bezpośrednią kosmetyków w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży artykułów kosmetycznych przez internet w Polsce
 • Wartość sprzedaży wybranych sklepów internetowych handlujących kosmetykami w Polsce (mln zł), 2013-2016
 • Wartość sprzedaży nowych produktów i dynamika poszczególnych grup produktowych na Allegro w segmencie kosmetycznym w Polsce, 2012-2015 i I-VII 2016
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży artykułów kosmetycznych w aptekach w Polsce
 • Analiza konkurencyjności sprzedaży artykułów kosmetycznych w kanale małych sklepów spożywczych i spożywczo-przemysłowych w Polsce
 • Ogólne informacje na temat 20 największych detalistów kosmetycznych w Polsce, 2016
 • Szacowane udziały rynkowe 20 największych detalistów kosmetycznych w Polsce (%), 2013-2017
 • Szacowane przychody ze sprzedaży artykułów kosmetycznych 20 największych detalistów kosmetycznych w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Dynamika sprzedaży artykułów kosmetycznych 20 największych detalistów kosmetycznych w Polsce (%), 2013-2017
 • Liczba sklepów największych detalistów kosmetycznych w Polsce, 2013-2017
 • Szacowana sprzedaż artykułów kosmetycznych na sklep największych detalistów kosmetycznych w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Rossmann w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Biedronka w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Hebe w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Sprzedaż i liczba sklepów Avon w Polsce, 2013-2017
 • Kaufland w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Lidl w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Super-Pharm w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Grupa Auchan w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Sephora w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Douglas w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Tesco w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017
 • Drogerie Natura w Polsce: sprzedaż i liczba sklepów, 2013-2017