Handel detaliczny artykułami RTV, AGD i sprzętem elektronicznym w Polsce 2012

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2012-2014

Raport zawiera kompleksową analizę rynku RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce w latach 2008–2011 wraz z prognozami rozwoju na lata 2012-2014, uwzględniającą wartość i charakterystykę rynku oraz jego głównych segmentów i kanałów.

Dodatkowo, opisuje najważniejsze trendy na rynku oraz czynniki mające wpływ na jego rozwój.

Raport prezentuje również profile największych graczy rynkowych trudniących się handlem detalicznym sprzętem RTV, AGD i elektronicznym.

Dodatkowo opracowanie zawiera wyniki badania ankietowego wśród konsumentów na temat posiadania i planów zakupowych produktów RTV i AGD.

 

Najważniejsze zagadnienia analizowane w raporcie

 • Wartość i analiza rynku RTV, AGD i sprzętu elektronicznego
 • Wartość i analiza segmentów: RTV i foto, duże AGD, małe AGD, komputery i telefony
 • Opis najważniejszych trendów rynkowych
 • Opis najważniejszych kanałów dystrybucji na rynku
 • Charakterystyka sprzedaży sprzętu RTV, AGD i elektronicznego przez portal Allegro
 • Profile największych firm działających w handlu detalicznym
 • Wyniki badania konsumenckiego dotyczącego posiadania i planów zakupowych RTV i AGD
 • Charakterystyka sytuacji ekonomicznej Polski – obecnej i prognozowanej.

 

W raporcie znajdują się odpowiedzi na kluczowe pytania

 • Jaka jest wartość rynku RTV, AGD i sprzętu elektronicznego oraz jego poszczególnych segmentów w Polsce?
 • Z jaką dynamiką rozwijał się będzie rynek RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w najbliższych latach?
 • Jak rozwijają się poszczególne segmenty tego rynku?
 • Które rodzaje placówek mają największe perspektywy wzrostu?
 • Jacy są najwięksi gracze na rynku?
 • Jak wygląda konkurencja w poszczególnych kanałach rynku ?
 • Jakie trendy można zaobserwować na tym rynku?
 • Jakie są różnice w sprzedaży produktów pomiędzy Allegro a rynkiem?
 • Co wpływa na rozwój rynku?
 • Jakie są preferencje i zachowania polskich konsumentów w zakresie RTV, AGD i sprzętu elektronicznego?

 

Atuty tego raportu

 • Nowe trendy na rynku RTV, AGD i sprzętu elektronicznego
 • Aktualne prognozy rozwoju rynku
 • Badanie konsumenckie.

 

Lista wybranych firm analizowanych w raporcie

Media Markt, Saturn, Media Saturn Holding Polska, RTV Euro AGD, Euro-net, euro.com.pl, oleole.pl, Mix Electronics, mixelectronics.pl, zadowolenie.pl, Media Expert, mediaexpert.pl,Terg, Astral, Domex, Electro.pl, Avans, Mega Avans, Avans, Ecommerce, avans.pl, megaavans.pl, NeoNet, neonet.pl, neo24.pl, Komputronik, karen.pl, Vobis, Sferis, Redcoon.pl, Electro World Polska, electroworld.pl, Partner AGD RTV, partner-agdrtv.pl, AGD Market, Art.-Dom, Darex, Domax, Havo,Multi Polska, Nexa, Tajmax, Alsen, alsen.pl, Allegro, Ceneo, Skąpiec, Radar, Nokaut.

 

Raport to rzetelne źródło informacji w takich sytuacjach biznesowych jak

 • Wejście na rynek RTV, AGD i sprzętu elektronicznego
 • Analiza konkurencji na rynku
 • Analiza potencjału rynkowego
 • Szacowanie popytu na oferowane produkty
 • Analiza nasycenia rynku
 • Opracowanie strategii rozwoju firmy.

 

Publikację szczególnie rekomendujemy

 • Kadrze kierowniczej, managerom, działom marketingu firm obecnych na rynku RTV, AGD i sprzętu elektronicznego lub planującym wejść na ten rynek
 • Producentom i dystrybutorom produktów i sprzętu dla rynku RTV, AGD i sprzętu elektronicznego
 • Firmom konsultingowym, badawczym i analitycznym
 • Instytucjom rządowym
 • Izbom handlowym, organizacjom branżowym
 • Instytucjom finansowym.

 

Extract from this report

 • Brak jasnego zakończenia kryzysu i docierające złe wiadomości ze świata mają ciągle wpływ na odkładanie decyzji o zakupach klientów, którzy w większym stopniu starają się oszczędzać. Z drugiej jednak strony, klienci często kupują sprzęt RTV, AGD i elektroniczny jako rekompensatę za brak większych zakupów, czy wyjazdów urlopowych.
 • Wszystkie segmenty odnotowały spadki sprzedaży od rozpoczęcia kryzysu, a jedynym, który w zasadzie pozostał bez zmian było małe AGD. Największy spadek, bo prawie o jedną piątą, w ostatnich trzech latach odnotował segment dużego AGD.
 • Największym kanałem dystrybucji artykułów RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce są stacjonarne sklepy sieciowe, zarówno dużych ogólnopolskich sieci zarządzających kilkudziesięcioma sklepami wielkopowierzchniowymi, czy setkami małych sklepów, zarówno własnych, partnerskich i franczyzowych, jak również sklepy małych lokalnych sieci posiadających po kilka punktów.

 

Market commentary by expert

Kryzys finansowy przyniósł znaczne załamanie na rynku RTV, AGD i sprzętu elektronicznego spowodowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze jest to ograniczenie wydatków konsumentów na produkty nie będące produktami pierwszej potrzeby i zwiększenie oszczędności. Kolejnym powodem jest zaostrzenie kryteriów przyznawania kredytów zarówno hipotecznych, mający wpływ przede wszystkim na segment AGD, jak i kredytów konsumpcyjnych, co negatywnie wpływa na rynek. Mimo to rynek powoli odradza się dzięki poprawiającej się sytuacji gospodarczej i dzięki dodatkowym impulsom, jak zapowiadane przejście nadawania sygnału telewizyjnego wyłącznie na odbiór cyfrowy, czy mistrzostwa Euro2012.

Jarosław Frontczak, Analityk rynku handlu detalicznego

 

Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Mamy pozytywne doświadczenie współpracy z PMR. Oferowane przez tę firmę raporty (na temat handlu detalicznego) są precyzyjne oraz zawierają omówienie wszelkich istotnych kwestii. Korzystanie z newsletterów PMR pozwala być stale na bieżąco. Inną cenną cechą firmy PMR jest to, że jej klienci są dokładnie i regularnie, acz nienatrętnie, informowani o dostępnych raportach. European Marketing Research Manager, międzynarodowa firma z branży handlu detalicznego
Kupuję bardzo interesujące raporty PMR poświęcone sektorom i krajom, na których prowadzimy działalność (handel detaliczny w Europie Środkowej, detaliczny rynek kosmetyków). Znajduję tam wiele informacji pozwalających na poznanie tych rynków i panujących na nich tendencji. Member of the Board of Directors, Yves Rocher
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Wiadomości regularnie przekazywane przez PMR zapewniają nam szczegółowy wgląd w rynek detaliczny, który samodzielnie trudno byłoby nam uzyskać bez znacznych nakładów. Informacje te pomagają kształtować strategię i podejmować decyzje dotyczące marketingu i sprzedaży naszych produktów na rynku detalicznym Europy Wschodniej i Rosji. Market Development Manager, Zebra Technologies Europe Limited
Publikacje firmy PMR dotyczące branży handlu detalicznego/FMCG dają mi wgląd w rozwój tego sektora w Polsce, dostarczają informacji nawet o niewielkich zmianach na rynku. Nie znalazłem innego anglojęzycznego źródła o podobnym stopniu szczegółowości General Manager, Royal Ahold
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 1. Metodologia p. 9

 2. Streszczenie menedżerskie p. 13

 3. Ogólna sytuacja ekonomiczna Polski p. 21

  • PKB p. 21
  • Rynek pracy p. 24
  • Poziom płac p. 25
  • Inflacja p. 26
  • Dochody i wydatki gospodarstw domowych p. 27
   • Dochody p. 28
   • Wydatki p. 29
  • Demografia p. 31
 4. Wyniki badania konsumenckiego dotyczącego posiadania i planów zakupowych produktów AGD i RTV p. 35

  • Wprowadzenie p. 35
  • Charakterystyka próby p. 36
  • Streszczenie p. 38
   • Duży sprzęt AGD p. 38
   • Mały sprzęt AGD p. 40
   • Sprzęt RTV p. 40
  • Analiza stanu posiadania i zakupów dużego sprzętu AGD p. 41
   • Posiadanie dużego sprzętu AGD p. 42
   • Marki producentów posiadanego dużego sprzętu AGD p. 42
   • Ostatnie zakupy dużego sprzętu AGD p. 47
   • Plany zakupowe w zakresie dużego sprzętu AGD p. 50
   • Zakupy za pośrednictwem internetu p. 52
  • Analiza stanu posiadania i zakupów małego sprzętu AGD p. 54
   • Posiadanie i ostatnie zakupy małego sprzętu AGD p. 54
   • Plany zakupowe w zakresie małego sprzętu AGD p. 57
   • Zakupy za pośrednictwem internetu p. 58
  • Analiza stanu posiadania i zakupów sprzętu RTV p. 60
   • Posiadanie i ostatnie zakupy sprzętu RTV p. 60
   • Plany zakupowe w zakresie sprzętu RTV p. 62
   • Zakupy za pośrednictwem internetu p. 64
  • Profile konsumentów sprzętu ADG i RTV p. 65
   • Grupa A: Poszukiwacze promocji i najniższej ceny p. 65
   • Grupa B: Zwolennicy zakupów przez internet p. 65
   • Grupa C: Zwolennicy nowinek technicznych p. 65
 5. Wartość rynku p. 67

 6. Segmenty rynku p. 69

 7. Wyposażenie gospodarstw domowych p. 73

 8. Kryzys na rynku p. 77

  • Minusy kryzysu p. 77
  • Plusy kryzysu p. 78
 9. Długofalowe czynniki i bariery rozwoju rynku p. 79

  • Czynniki rozwoju p. 79
  • Bariery rozwoju p. 81
 10. Kanały dystrybucji p. 83

  • Sieci sklepów p. 87
  • Hipermarkety, supermarkety i dyskonty p. 93
  • Internet p. 95
   • Sklepy internetowe p. 97
   • Platformy handlowe – Allegro p. 100
  • Sklepy indywidualne, targowiska p. 106
 11. Największe firmy na rynku detalicznym RTV, AGD i sprzętu elektronicznego p. 111

 12. Profile wybranych graczy p. 115

  • Media Markt i Saturn p. 115
  • RTV Euro AGD p. 117
  • Media Expert p. 118
  • Neonet i Neo24 p. 119
  • Partner AGD RTV p. 121
  • Mix Electronics p. 122
  • Komputronik p. 123
  • Avans p. 124
  • Vobis p. 125
  • Alsen p. 125
 13. Spis wykresów p. 127

 14. Spis tabel p. 131

 15. Informacja o PMR p. 133

 16. Dane kontaktowe p. 134

Spis wykresów

 1. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku detalicznego RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce, 2008-2014      14
 2. Wartościowe udziały segmentów rynku detalicznego RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce (%), 2008-2014      15
 3. Dynamika realna PKB w Polsce (%, r/r), 2008-2014      22
 4. PKB per capita według parytetu siły nabywczej (100=średnia dla UE-27), 2010-2011      23
 5. Stopa bezrobocia w Polsce (%, stan na koniec okresu), 2008-2014      24
 6. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach handlu detalicznego w Polsce (tys.), I kw. 2008-I kw. 2012      25
 7. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w Polsce (zł), 2008-2014      25
 8. Roczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w Polsce (%), 2008-2014      26
 9. Przeciętne miesięczne dochody i wydatki na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), 2008-2011      27
 10. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od jego źródła, oraz dynamika realna (%, r/r), 2011      28
 11. Przeciętne miesięczne wydatki na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce (zł), w zależności od głównego źródła dochodu, oraz dynamika realna (%, r/r), 2011      29
 12. Nominalna dynamika wydatków na towary i usługi konsumpcyjne na osobę w gospodarstwach domowych w Polsce, w zależności od głównego źródła dochodu (%), 2010-2011      30
 13. Struktura miesięcznych wydatków gospodarstw domowych na osobę w Polsce (%), 2011      31
 14. Liczba ludności w Polsce, 2007-2011 i prognoza do 2020 roku (tys.)      31
 15. Ludność w Polsce według miejsca zamieszkania (%), 2010       32
 16. Miasta w Polsce według liczby mieszkańców (liczba miast, %), 2010      33
 17. Odsetek ludności miejskiej według województw w Polsce (%), 2010       34
 18. Stan obecny i prognoza struktury ludności Polski według grup wiekowych, 2009-2020      34
 19. Podział próby badawczej ze względu na płeć (%), 2011      36
 20. Podział próby badawczej ze względu na wiek (%), 2011      36
 21. Podział próby badawczej ze względu na miejsce zamieszkania (%), 2011      37
 22. Podział próby badawczej ze względu na wykształcenie (%), 2011      37
 23. Podział próby badawczej ze względu na miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym (%), 2011      38
 24. Duży sprzęt AGD posiadany przez polskie gospodarstwa domowe (%), 2011      42
 25. Marki pralek posiadanych przez konsumentów (%), 2011      43
 26. Marki lodówek posiadanych przez konsumentów (%), 2011      44
 27. Marki kuchenek posiadanych przez konsumentów (%), 2011      44
 28. Marki kuchenek mikrofalowych posiadanych przez konsumentów (%), 2011      45
 29. Marki zamrażarek posiadanych przez konsumentów (%), 2011      45
 30. Marki zmywarek posiadanych przez konsumentów (%), 2011      46
 31. Marki suszarek do ubrań posiadanych przez konsumentów (%), 2011      46
 32. Historia zakupów dużego sprzętu AGD (%), 2011      48
 33. Rozpiętość kwot planowanych wydatków na zakup wybranego dużego sprzętu AGD (zł), 2011      49
 34. Miejsce ostatnich zakupów dużego sprzętu AGD (%), 2011      50
 35. Planowany zakup dużego sprzętu AGD do końca 2011 r. (%), 2011      50
 36. Duży sprzęt AGD, który konsumenci planowali zakupić do końca 2011 r. (%), 2011      51
 37. Preferowane miejsce zakupu dużego sprzętu AGD (%), 2011      52
 38. Deklarowany zakup dużego sprzętu AGD za pośrednictwem internetu (%), 2011      52
 39. Typ dużego sprzętu AGD zakupionego przez internet (%), 2011      53
 40. Rozpiętość wydatków na zakup dużego sprzętu AGD za pośrednictwem internetu (zł), 2011      53
 41. Forma zakupu dużego sprzętu AGD przez internet (%), 2011      54
 42. Mały sprzęt AGD posiadany przez polskie gospodarstwa domowe (%), 2011      55
 43. Mały sprzęt AGD zakupiony od stycznia 2010 r. do momentu badania (%), 2011      55
 44. Miejsce dokonania zakupu małego sprzętu AGD (%), 2011      56
 45. Sklepy, w których dokonano zakupów małego sprzętu AGD (%), 2011      56
 46. Planowany zakup małego sprzętu AGD do końca 2011 r. (%), 2011      57
 47. Mały sprzęt AGD, który konsumenci planowali zakupić do końca 2011 r. (%), 2011      57
 48. Rozpiętość kwot planowanych wydatków na zakup wybranego małego sprzętu AGD (zł), 2011      58
 49. Deklarowany zakup małego sprzętu AGD za pośrednictwem internetu (%), 2011      59
 50. Typ małego sprzętu AGD zakupionego przez internet (%), 2011      59
 51. Forma zakupu małego sprzętu AGD przez internet (%), 2011      60
 52. Sprzęt RTV posiadany przez polskie gospodarstwa domowe (%), 2011      61
 53. Historia zakupów sprzętu RTV (%), 2011      61
 54. Miejsce dokonania zakupu sprzętu RTV (%), 2011      62
 55. Planowany zakup sprzętu RTV do końca 2011 r. (%), 2011      63
 56. Sprzęt RTV, który konsumenci planowali zakupić do końca 2011 r. (%), 2011      63
 57. Deklarowany zakup sprzętu RTV za pośrednictwem internetu (%), 2011      64
 58. Forma zakupu sprzętu RTV przez internet (%), 2011      64
 59. Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku detalicznego RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce, 2008-2014      68
 60. Wartościowe udziały segmentów rynku detalicznego RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce (%), 2008-2014      70
 61. Dynamika rynku detalicznego RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce, w podziale na segmenty, 2008-2014      71
 62. Wartość rynku detalicznego RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce, w podziale na segmenty (mln zł), 2008-2014      71
 63. Poziom wyposażenia gospodarstw domowych w wybrane produkty RTV i sprzęt elektroniczny w Polsce (%), 2011      73
 64. Poziom wyposażenia gospodarstw domowych w wybrane produkty AGD w Polsce (%), 2011      74
 65. Największe przyrosty wyposażenia w produkty RTV, AGD i sprzęt elektroniczny w gospodarstwach domowych w Polsce (%), 2000-2011      75
 66. Wartość rynku detalicznego RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2011      84
 67. Udział poszczególnych kanałów sprzedaży w rynku detalicznym RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce (%), 2008-2014      85
 68. Dynamika rynku detalicznego RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce w podziale na kanały (%), 2008-2014      86
 69. Wartość rynku detalicznego RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce w podziale na kanały (mln zł), 2008-2014      86
 70. Udziały sklepów sieciowych w rynku detalicznym RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce (%), 2008-2014      88
 71. Dynamika sprzedaży detalicznej RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w sklepach sieciowych w Polsce (%), 2008-2014      88
 72. Wartość sprzedaży detalicznej RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce w sklepach sieciowych (mln zł), 2008-2014      89
 73. Największe sieci detaliczne RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce, według liczby sklepów, 2011-2012      90
 74. Wartość (mln zł) i dynamika (%) sprzedaży detalicznej RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w hipermarketach, supermarketach i dyskontach w Polsce, 2008-2014      93
 75. Liczba sklepów wybranych sieci hipermarketów w Polsce, 2011-2012      94
 76. Udziały sklepów i platform internetowych w rynku detalicznym RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce (%), 2008-2014      95
 77. Dynamika sprzedaży detalicznej RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w sklepach i platformach internetowych w Polsce (%), 2008-2014      96
 78. Wartość sprzedaży detalicznej RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w sklepach i platformach internetowych w Polsce (mln zł), 2008-2014      97
 79. Popularność ofert zakupów grupowych w Polsce, według kategorii (%), 2011      100
 80. Liczba aukcji dla wybranych kategorii na platformie Allegro w Polsce, stan na 25 VI 2012      101
 81. Miesięczne udziały wartościowe sprzedaży nowych produktów wybranych kategorii na Allegro, w podziale na segmenty (%), XI 2011-V 2012      103
 82. Udział wartościowy sprzedaży nowych produktów wybranych kategorii na Allegro, XII 2011 i V 2012      104
 83. Udział ilościowy sprzedaży nowych produktów wybranych kategorii na Allegro, XII 2011 i V 2012      105
 84. Liczba sklepów radiowo-telewizyjnych i ze sprzętem gospodarstwa domowego w Polsce, 2006-2010      106
 85. Wartość i dynamika sprzedaży detalicznej RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w sklepach indywidualnych i na targowiskach w Polsce, 2008-2014      107
 86. Struktura powierzchni sprzedażowej sklepów w Polsce (%), 2005 i 2010      108
 87. Asortyment oferowany na bazarach w Polsce (%), 2010      109
 88. Udziały rynkowe największych firm z sieciami detalicznymi handlującymi produktami RTV, AGD lub sprzętem elektronicznym w Polsce (%), 2008-2011      112
   

Spis tabel

 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2010-2012      13
 2. Wartość rynku detalicznego RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce w podziale na kanały dystrybucji (%), 2011      16
 3. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne Polski, 2008-2012      21
 4. Największe miasta pod względem liczby mieszkańców w Polsce, czerwiec 2010      32
 5. Rozpiętość zadeklarowanych kwot wydanych na zakup dużego sprzętu AGD w ciągu ostatniego roku (zł), V 2011       48
 6. Poziom wyposażenia gospodarstw domowych w wybrane produkty RTV, AGD i sprzęt elektroniczny w Polsce (%), 2000, 2011       75
 7. Największe firmy pod względem przychodów prowadzące sprzedaż internetową RTV, AGD i sprzętu elektronicznego w Polsce (tys. zł), 2010       97
 8. 10 najlepiej ocenianych sklepów internetowych w kategorii Mega-Sklepy, 2011       99
 9. Udział wartościowy i ilościowy sprzedaży nowych produktów wybranych kategorii na Allegro, w podziale na segmenty (%), XI 2011-V 2012       103
 10. Największe firmy z sieciami detalicznymi handlującymi produktami RTV, AGD lub sprzętem elektronicznym w Polsce: sprzedaż 2009-2011 (mln zł), liczba sklepów 2010-2012       114
 11. Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów sieci Media Markt i Saturn w Polsce, 2008-2011       115
 12. Sprzedaż (mln zł) EURO-net i liczba sklepów sieci RTV Euro AGD w Polsce, 2008-2011       117
 13. Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów sieci Media Expert w Polsce, 2008-2011       118
 14. Sprzedaż (mln zł) Neonet i Neo 24 i liczba sklepów sieci Neonet w Polsce, 2008-2011       119
 15. Sprzedaż (mln zł) sieci Partner AGD RTV w Polsce, 2008-2011       121
 16. Sprzedaż (mln zł) i liczba sklepów sieci Mix Electronics i ElectroWorld w Polsce, 2008-2011       122
 17. Sprzedaż (mln zł) sieci Komputronik w Polsce, 2008-2011       123
 18. Sprzedaż (mln zł) sieci Avans w Polsce, 2008-2011       124
 19. Sprzedaż (mln zł) sieci Vobis w Polsce, 2008-2011       125
 20. Sprzedaż (mln zł) sieci Alsen oraz sklepu internetowego alsen.pl w Polsce, 2008-2011       125