Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Raport stanowi rzetelne i wiarygodne źródło wiedzy na temat rynku dystrybucji na rynku farmaceutycznym w Polsce. Kolejna edycja raportu zawiera dane na temat obecnej wartości rynku, a także prognozy rozwoju rynku na lata 2017-2022, uwzględniające m.in. wpływ zmian prawnych oraz innych wydarzeń na rynek.

 

Raport prezentuje analizę działalności głównych graczy rynkowych oraz profile największych hurtowni farmaceutycznych, sieci aptecznych i aptek internetowych oraz importerów równoległych , w tym informacje finansowe oraz informacje o zasięgu działalności prowadzonej na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. Dodatkowo do tego raportu możecie Państwo zakupić streszczenie menadżerskie raportu przedstawione w formie prezentacji PowerPoint wraz z wykresami/grafikami - gotowy materiał do prezentacji danych i wniosków na najważniejszych spotkaniach strategicznych w firmie, jak i plik Excel z najważniejszymi danymi z raportu, pozwalający na samodzielną analizę/agregację danych – narzędzie szczególnie pomocne dla Analityków.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

 • Wartość sprzedaży detalicznej i hurtowej, szpitalnej aptecznej, pozaaptecznej, internetowej oraz wartość handlu równoległego na rynku farmaceutycznym w Polsce
 • Perspektywy rozwoju rynku w latach 2017–2022 dla takich wskaźników jak: wartość sprzedaży detalicznej i hurtowej, szpitalnej aptecznej, pozaaptecznej, internetowej (apteki i sklepy internetowe) wraz z ze szczegółowym omówieniem czynników wpływających na dynamikę rynku obecnie i w przyszłości
 • Struktura rynku obejmująca dystrybucję: hurtową, detaliczną apteczną i pozaapteczną, a także internetową
 • Czynniki wzrostu i bariery rozwoju wpływające na obecną i przyszłą sytuację na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce
 • Największe sieci apteczne prowadzące działalność w Polsce, jak również sieci o mniejszym zasięgu; wnikliwa analiza powiązań właścicielskich
 • Największe hurtownie na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce
 • Największe apteki internetowe oraz sprzedaż przez serwis Allegro
 • Profile wiodących graczy rynkowych, wraz z danymi na temat ich sprzedaży oraz planów rozwojowych
 • Dane rynkowe, np. liczba aptek w odniesieniu do wielkości populacji, liczba aptek internetowych, , udziały rynkowe w rynku hurtu farmaceutycznego, liczba aptek w poszczególnych sieciach wraz z danymi kontaktowymi w osobnej bazie Excel (dodatkowo płatne)
 • Średnie ceny i marże - omówienie
 • Regulacje prawne określające warunki dystrybucji farmaceutycznej przez apteki działające na terenie Polski.

 

Kto skorzysta z tej analizy?

 

 • Sieci aptecznych prowadzących sprzedaż detaliczną w Polsce
 • Hurtowni farmaceutycznych funkcjonujących na terenie Polski
 • Innych dystrybutorów prowadzących działalność na polskim rynku farmaceutycznym np. operatorów logistycznych, importerów równoległych
 • Producentów leków i parafarmaceutyków, marek własnych
 • Inwestorów zainteresowanych wejściem na ten rynek.
 • Sieci detalicznych pragnących rozwijać ofertę farmaceutyków.
 • Ambasad i innych jednostek wspierających inwestorów na rynku polskim.

 

 Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

 • Unikalny zestaw danych, prognoz oraz analiza środowiska konkurencyjnego pozwoli przeprowadzić analizy rynku poprzedzające decyzje inwestycyjne
 • Opracowywanie optymalizacji strategii dystrybucji farmaceutyków i parafarmaceutyków w Polsce
 • Niezbędne narzędzie przy opracowywaniu akcji marketingowych i sprzedażowych, które umożliwi identyfikację kluczowych odbiorców i największych barier
 • Wsparcie danymi i wnioskami podczas przygotowywania biznes planów oraz innych działań podczas prezentacji przed zarządem firmy
 • Publikacja jest niezbędnym narzędziem pozwalającym śledzić nowe trendy na rynku oraz ocenić ich wpływ na obecne i przyszłe wyniki finansowe firmy
 • Tworzenie strategii rozwoju dla nowego lub już działającego na rynku przedsiębiorstwa
 • Opracowywanie planów operacyjnych
 • Aktualizowanie lub sporządzania budżetów
 • Przeprowadzanie transakcji fuzji i przejęć na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
  • Dystrybucja hurtowa do aptek
  • Dystrybucja hurtowa do szpitali
  • Dystrybucja w placówkach aptecznych
  • Dystrybucja pozaapteczna
  • Dystrybucja internetowa
 • Dystrybucja hurtowa
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2016-2017
  • Przyszłe najważniejsze wydarzenia i trendy dla lat 2017-2022
  • Liczba, rodzaj i lokalizacja hurtowni
 • Regulacje prawne
  • Procedura wydania pozwolenia na działalność
  • Wymogi lokalowe
  • Zmiany prawne w 2016 r.
 • Wartość rynku dystrybucji hurtowej do aptek i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Najwięksi gracze na rynku
 • Profile wybranych czołowych graczy
 • Dystrybucja bezpośrednia, DTP i wyłączna
  • Charakterystyka segmentu
  • Regulacje prawne
  • Operatorzy logistyczni
 • Dystrybucja do szpitali
  • Charakterystyka segmentu
  • Grupy zakupowe
  • Kondycja finansowa szpitali
  • Wartość rynku dystrybucji do szpitali i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Najwięksi gracze na rynku szpitalnym
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy
  • Oczekiwane wydarzenia i trendy w latach 2017-2022
 • Liczba i rozmieszczenie aptek
  • Liczba aptek
  • Rozmieszczenie według miast i województw
  • Rozwój sieci aptecznych
  • Sieci apteczne
 • Sieci aptek franczyzowe
 • Grupy zakupowe aptek
 • Punkty apteczne
  • Zmiany prawne w 2016 r.
 • Urzędowe marże detaliczne
  • Sieci aptek powyżej 20 placówek
  • Sieci aptek liczące 10-20 placówek
  • Sieci aptek liczące poniżej 10 placówek
 • Wartość dystrybucji aptecznej i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
 • Profile wybranych czołowych sieci aptecznych powiązanych z hurtowniami
 • Profile wybranych czołowych niezależnych sieci aptecznych
 • Regulacje prawne
  • Wymogi lokalowe i kwalifikacje osób
  • Kryteria klasyfikacji
 • Wartość rynku dystrybucji pozaaptecznej i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Podmioty zajmujące się dystrybucją leków w obrocie pozaaptecznym
 • Dystrybucja detaliczna
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy
   • Przeszłe wydarzenia i trendy
 • Dystrybucja hurtowa
  • Przyszłe wydarzenia i trendy
 • Regulacje prawne
  • Najważniejsze przeszłe zmiany prawne
  • Możliwe przyszłe zmiany prawne
 • Wartość rynku aptek internetowych i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
  • Rozpoznawalność aptek
  • Liczba użytkowników i zasięg
  • Opinie o aptekach
  • Czołowi gracze
 • Profile wybranych czołowych graczy
 • Handel równoległy
 • Import równoległy
  • Regulacje prawne
  • Liczba pozwoleń na import równoległy
  • Wartość rynku leków z importu równoległego
  • Największi gracze
  • Eksport równoległy