Dystrybucja na rynku farmaceutycznym w Polsce 2016

Prognozy rozwoju na lata 2016-2020

Publikacja stanowi rzetelne i wiarygodne źródło wiedzy na temat rynku dystrybucji na rynku farmaceutycznym w Polsce. Zawiera dane na temat obecnej wartości rynku, a także prognozy rozwoju rynku na lata 2016-2020, uwzględniające m.in. wpływ zmian prawnych na rynek.

 

Raport prezentuje analizę działalności głównych graczy rynkowych oraz profile największych dystrybutorów detalicznych i hurtowych, w tym informacje finansowe oraz dane o zasięgu działalności prowadzonej na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce. 

 

Wszystkie istotne informacje o dystrybucji farmaceutycznej w jednym opracowaniu!

 

 • Sprzedaż detaliczna i hurtowa na rynku farmaceutycznym w Polsce

 • Perspektywy rozwoju rynku w latach 2016–2020

 • Struktura rynku obejmująca dystrybucję: hurtową, detaliczną apteczną i pozaapteczną, a także internetową

 • Czynniki wzrostu i bariery rozwoju wpływające na obecną i przyszłą sytuację na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce

 • Największe sieci apteczne prowadzące działalność w Polsce

 • Największe hurtownie na rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce

 • Największe apteki internetowe oraz sprzedaż przez serwis Allegro

 • Profile firmowe wiodących graczy rynkowych, wraz z danymi na temat ich sprzedaży, wielkości oraz planów rozwojowych

 • Dane rynkowe, np. liczba aptek w odniesieniu do wielkości populacji, liczba aptek internetowych, , udziały rynkowe największych firm, nasycenie rynku, najpopularniejsze kategorie produktowe w sprzedaży internetowej przez Allegro

 • Trendy rynkowe mające wpływ na kształt branży w najbliższych latach

 • Regulacje prawne określające warunki dystrybucji farmaceutycznej przez apteki działające na terenie Polski.

 

Baza danych nt. niezależnych sieci aptecznych w Polsce

 

Każdy klient tego raportu otrzyma dodatkowo aktualną bazę ponad 200 największych niezależnych sieci aptecznych prowadzących działalność na terenie Polski, z uwzględnieniem ich danych kontaktowych. Wszystkie zaprezentowane w tej bazie podmioty podzielono na 3 grupy, wg zakresu ich działalności: mniej niż 9 placówek, 10-20 placówek, ponad 20 aptek. Dla wygody klientów, zestawienie to zostało przygotowane w pliku Excel.

 

Nowe dane, analizy i informacje

 
Do prezentowanej edycji raportu, z roku 2016, autorzy wprowadzili wiele interesujących nowych informacji, wskaźników oraz analiz, w tym…
 
Dystrybucja internetowa:
 • Wartość rynku wraz z prognozami rozwoju
 • Szczegółowe informacje o zachowaniach konsumenckich (kto jest klientem, w jakim wieku są klienci, co jest najczęściej kupowane itp.).
Dystrybucja pozaapteczna:
 • Analiza segmentu dystrybucji detalicznej.
Dystrybucja apteczna:
 • Omówienie istotnych dla aptek zmian wprowadzonych nowelizacjami ustawy Prawo Farmaceutyczne z grudnia 2014 r. i kwietnia 2015 r.
Dystrybucja hurtowa:
 • Udziały rynkowe największych graczy rynku aptek i szpitali
 • Charakterystyka strategii poszczególnych firm
 • Omówienie istotnych dla hurtowni farmaceutycznych zmian wprowadzonych nowelizacjami ustawy Prawo Farmaceutyczne z grudnia 2014 r. i kwietnia 2015 r. 
 

W raporcie zostały zawarte odpowiedzi na wiele szczegółowych pytań…

 

 • Jakie trendy będą mieć wpływ na sytuację na rynku dystrybucji farmaceutycznej w najbliższych latach?

 • Na jakie bariery rozwoju rynku należy się przygotować?

 • Jakie nowe szanse biznesowe pojawią się w sektorze dystrybucji farmaceutycznej?

 • Jakie zmiany prawne czekają podmioty działające na tym rynku?

 • Jaka jest liczba hurtowni farmaceutycznych prowadzących działalność w Polsce?

 • Jaka jest liczba aptek przypadająca na jednego mieszkańca Polski?

 • Które z obowiązujących regulacji prawnych mają wpływ na strukturę własności aptek w Polsce?

 

Dane PMR o dystrybucji farmaceutycznej są użyteczne w czasie…

 

 • Przeprowadzania analiz rynku poprzedzających decyzje inwestycyjne

 • Tworzenia strategii rozwoju dla nowego lub już działającego na rynku przedsiębiorstwa

 • Opracowywania planów operacyjnych

 • Aktualizowania lub sporządzania budżetów

 • Przeprowadzania transakcji fuzji i przejęć na rynku farmaceutycznym w Polsce

 • Analiz porównawczych rynku dystrybucji farmaceutycznej w Polsce i innych krajach.

 

Raport jest wartościowym źródłem wiedzy dla…

 

 • Sieci aptecznych prowadzących sprzedaż detaliczną w Polsce

 • Hurtowni farmaceutycznych funkcjonujących na terenie Polski

 • Dystrybutorów prowadzących działalność na polskim rynku farmaceutyczny

 • Inwestorów zainteresowanych wejściem na ten rynek

 • Kadry kierowniczej oraz działów marketingu i sprzedaży firm farmaceutycznych

 • Dostawców usług logistycznych obsługujących ten rynek.

 

Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
  • Dystrybucja hurtowa do aptek
  • Dystrybucja hurtowa do szpitali
  • Dystrybucja w placówkach aptecznych
  • Dystrybucja pozaapteczna
  • Dystrybucja internetowa
 • Dystrybucja hurtowa
  • Dystrybucja do aptek
   • Najważniejsze wydarzenia i trendy w latach 2013-2015
   • Przyszłe najważniejsze wydarzenia i trendy dla lat 2015-2021
   • Liczba, rodzaj i lokalizacja hurtowni
  • Regulacje prawne
   • Procedura wydania pozwolenia na działalność
   • Wymogi lokalowe
   • Zmiany prawne w 2015 r.
  • Wartość rynku dystrybucji hurtowej do aptek i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
  • Najwięksi gracze na rynku
  • Profile wybranych czołowych graczy
  • Dystrybucja bezpośrednia, DTP i wyłączna
   • Charakterystyka segmentu
   • Regulacje prawne
   • Operatorzy logistyczni
  • Dystrybucja do szpitali
   • Charakterystyka segmentu
   • Grupy zakupowe
   • Kondycja finansowa szpitali
   • Wartość rynku dystrybucji do szpitali i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
   • Najwięksi gracze na rynku szpitalnym
 • Dystrybucja w placówkach aptecznych
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy
   • Oczekiwane wydarzenia i trendy w latach 2016-2021
  • Liczba i rozmieszczenie aptek
   • Liczba aptek
   • Rozmieszczenie według miast i województw
  • Sieci apteczne
   • Rozwój sieci aptecznych
  • Sieci aptek franczyzowe
  • Grupy zakupowe aptek
  • Punkty apteczne
  • Apteki szpitalne
  • Regulacje prawne
   • Zmiany prawne w 2015 r.
  • Urzędowe marże detaliczne
  • Wartość dystrybucji aptecznej i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
  • Profile wybranych czołowych sieci aptecznych powiązanych z hurtowniami
  • Profile wybranych czołowych niezależnych sieci aptecznych
   • Sieci aptek powyżej 20 placówek
   • Sieci aptek liczące 10-20 placówek
   • Sieci aptek liczące poniżej 10 placówek
 • Dystrybucja pozaapteczna
  • Regulacje prawne
   • Wymogi lokalowe i kwalifikacje osób
   • Kryteria klasyfikacji
  • Wartość rynku dystrybucji pozaaptecznej i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
  • Podmioty zajmujące się dystrybucją leków w obrocie pozaaptecznym
   • Dystrybucja hurtowa
   • Dystrybucja detaliczna
 • Dystrybucja internetowa
  • Najważniejsze wydarzenia i trendy
   • Przeszłe wydarzenia i trendy
   • Przyszłe wydarzenia i trendy
   • Zachowania konsumenckie
  • Liczba aptek internetowych
  • Regulacje prawne
   • Najważniejsze przeszłe zmiany prawne
   • Możliwe przyszłe zmiany prawne
  • Wartość rynku aptek internetowych i prognozy rozwoju na lata 2016-2021
  • Czołowi gracze
   • Rozpoznawalność aptek
   • Liczba użytkowników i zasięg
   • Opinie o aptekach
  • Profile wybranych czołowych graczy
 • Handel równoległy
  • Import równoległy
   • Regulacje prawne
   • Liczba pozwoleń na import równoległy
   • Wartość rynku leków z importu równoległego
   • Największi gracze
   • Eksport równoległy

Graphs

 • Wartość rynku hurtowej sprzedaży do aptek w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2006-2021
 • Wartość rynku sprzedaży hurtowej do szpitali w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2006-2021
 • Wartość rynku sprzedaży aptecznej w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2006-2021
 • Wartość (mld zł) rynku pozaaptecznego produktów OTC w Polsce i dynamika (%), 2009-2021
 • Szacunkowa wartość rynku aptek internetowych w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2007-2021
 • Lokalizacja magazynów hurtowni farmaceutycznych w poszczególnych województwach w Polsce (%), listopad 2015
 • Podział magazynów hurtowni w Polsce ze względu na rodzaj posiadanego zezwolenia (%), listopad 2015
 • Wartość rynku hurtowej sprzedaży do aptek w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2006-2021
 • Udziały rynkowe trzech największych graczy na rynku hurtu farmaceutycznego w Polsce, sprzedaż do aptek i szpitali (%), 2013 – I-III kwartał 2015
 • Udziały rynkowe największych graczy na rynku hurtu farmaceutycznego w Polsce, sprzedaż do aptek (%), IV kwartał 2014
 • Plany przystąpienia szpitali publicznych do grup zakupowych w Polsce (%), 2016-2018
 • Najczęstsze przyczyny, dla których szpitale nie planują przystąpić do grup zakupowych w Polsce (%), 2015
 • Data lub spodziewana data przystąpienia szpitala do grupy zakupowej w Polsce (%), 2015
 • Grupa zakupowa, do której szpitale przystąpiły lub planują przystąpić w Polsce (%), 2015
 • Zadłużenie wymagalne SP ZOZ w Polsce (mld zł) i dynamika (%), I kw. 2012-II kw. 2015
 • Zadłużenie całkowite SP ZOZ w Polsce (mld zł) i dynamika (%), I kw. 2012- II kw. 2015
 • Wydatki NFZ na leczenie szpitalne w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010-2016
 • Wydatki NFZ na programy lekowe w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010-2016
 • Wydatki NFZ na chemioterapię w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2010-2016
 • Wartość rynku sprzedaży hurtowej do szpitali w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2006-2021
 • Liczba pacjentów w statystycznej aptece w Polsce, rocznie i miesięcznie, 2007-2015
 • Liczba aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych w Polsce, III kw. 2012-październik 2015
 • Udział placówek aptecznych w Polsce (%), według rodzaju, listopad 2015
 • Liczba aptek ogólnodostępnych w poszczególnych województwach w Polsce, listopad 2015
 • Liczba aptek ogólnodostępnych w wybranych największych miastach w Polsce, listopad 2015
 • Liczba mieszkańców przypadających na aptekę ogólnodostępną w Polsce, według województw, listopad 2015
 • Liczba mieszkańców przypadających na aptekę ogólnodostępną w największych miastach w Polsce, listopad 2015
 • Liczba sieci aptecznych i liczba aptek w sieciach w Polsce, III kw. 2006-III kw. 2015
 • Odsetek aptek należących do sieci aptecznych w Polsce (%), 2005-2006 oraz III kw. 2008-III kw. 2015
 • Odsetek aptek należących do sieci aptecznych w Polsce, według wielkości sieci (%), lipiec 2013, lipiec 2014 i wrzesień 2015
 • Liczba sieci aptecznych i aptek w sieciach w Polsce oraz dynamika (%), 2005-październik 2015
 • Udział aptek indywidualnych i sieciowych w detalicznym rynku farmaceutycznym w Polsce (%), pod względem wartościowym, III kw. 2014
 • Liczba punktów aptecznych w poszczególnych województwach w Polsce, listopad 2015
 • Liczba aptek szpitalnych, działów farmacji szpitalnej i aptek zakładowych w poszczególnych województwach w Polsce, listopad 2015
 • Średnia marża apteczna w Polsce (%), 2012- I-III. kw. 2015
 • Wartościowa struktura sprzedaży aptecznej w Polsce, według grup produktów (%), 2014
 • Wartościowa struktura sprzedaży aptecznej w Polsce, według grup produktów (%), Q1-Q3 2015
 • Wartość rynku sprzedaży aptecznej w Polsce (mld zł) i dynamika (%), 2006-2021
 • Wybrane największe sieci aptek należące do hurtowni farmaceutycznych w Polsce (liczba placówek), listopad 2015
 • Liczba stacji paliw największych koncernów paliwowych w Polsce, III kw. 2015
 • Liczba użytkowników aptek internetowych w Polsce (tys.), czerwiec 2013-styczeń 2015
 • Odsetek osób kupujących w aptekach tradycyjnych i internetowych w Polsce (%), październik 2015
 • Liczba użytkowników aptek internetowych w Polsce (tys.), według płci, 2012-2015
 • Przyczyny wyboru aptek internetowych przez Polaków (%), październik 2015
 • Kategorie produktów farmaceutycznych najczęściej kupowanych przez internet w Polsce (%), październik 2015
 • Liczba aptek internetowych prowadzących wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza w poszczególnych województwach w Polsce, listopad 2015
 • Liczba aptek internetowych działających w Polsce, wrzesień 2014 i sierpień 2015
 • Liczba aptek internetowych działających w Polsce (%), według typu, sierpień 2015
 • Liczba aptek internetowych działających w Polsce w oparciu o sieć apteczną (%), według liczby aptek tradycyjnych, sierpień 2015
 • Szacunkowa wartość rynku aptek internetowych w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2007-2021
 • Najlepiej rozpoznawalne apteki internetowe w Polsce (%), kwiecień 2015
 • Apteki internetowe, z których Polacy korzystają najczęściej (%), październik 2015
 • Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według liczby wejść na stronę (tys.), wrzesień 2015
 • Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce pod względem wyszukiwania w Google (tys.), 2015
 • Liczba pozwoleń wydanych na import równoległy leków w Polsce, 2004 – I-III kwartał 2015
 • Liczba pozwoleń wydanych na import równoległy leków w Polsce (%), według statusu leku, 2014
 • Liczba pozwoleń wydanych na import równoległy leków w Polsce (%), według statusu leku, I-III kwartał 2015
 • Kraje importu leków do Polski w ramach importu równoległego (%), według liczby pozwoleń, 2014
 • Kraje importu leków do Polski w ramach importu równoległego (%), według liczby pozwoleń, I-III kwartał 2015
 • Wartość rynku leków z importu równoległego w Polsce (mln zł) i dynamika (%), 2008-2013
 • Udział rynku aptecznego i szpitalnego w rynku importu równoległego w Polsce (mln zł), 2008-2013
 • Polski rynek importerów równoległych, według liczby pozwoleń, 2014
 • Polski rynek importerów równoległych, według liczby pozwoleń, I-III kwartał 2015
 • Przychody i zysk netto ze sprzedaży InPharmu w Polsce (mln zł), 2008-2014
 • Przychody i zysk netto ze sprzedaży Delfarma w Polsce (mln zł), 2008-I połowa 2015
 • Przychody i zysk/strata netto ze sprzedaży Pretium Farm w Polsce (mln zł), 2008-2014
 • Przychody i zysk netto ze sprzedaży Forfarm w Polsce (mln zł), 2007-2014
 • Przychody i zysk/strata netto ze sprzedaży PharmaVitae w Polsce (mln zł), 2012-2014

Tables

 • Najważniejsze wydarzenia i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek dystrybucji hurtowej do aptek w Polsce, 2013-2015
 • Przyszłe reformy i trendy na rynku oraz ich wpływ na rynek dystrybucji hurtowej w Polsce, 2015-2021
 • Liczba magazynów hurtowni farmaceutycznych mających pozwolenie na obrót produktami leczniczymi w ograniczonym zakresie w Polsce, według rodzaju sprzedawanych produktów, listopad 2015
 • Liczba magazynów jednospecjalistycznych hurtowni farmaceutycznych mających pozwolenie na obrót produktami leczniczymi w ograniczonym zakresie w Polsce, według rodzaju sprzedawanych produktów, listopad 2015
 • Udziały rynkowe największych graczy na rynku hurtu farmaceutycznego w Polsce, sprzedaż do aptek i szpitali (%), 2013-2014
 • Porównanie wyników finansowych największych hurtowni farmaceutycznych w Polsce, 2014
 • Porównanie wyników finansowych największych hurtowni farmaceutycznych w Polsce, I-III kwartał 2015
 • Przykłady producentów stosujących dystrybucję bezpośrednią lub DTP na rynku polskim
 • Najważniejsi gracze na rynku dystrybucji szpitalnej w Polsce, 2015
 • Przychody najważniejszych graczy na rynku dystrybucji szpitalnej (mln zł), dynamika (%) i zysk netto (mln zł) w Polsce, 2007-2014
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek dystrybucji w aptekach w Polsce, 2015
 • Przeciętne miesięczne obroty apteki w Polsce (tys. zł) i dynamika (%), 2012-wrzesień 2015
 • Postępowania w GIF w zakresie tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji w Polsce, 2009-I poł 2015
 • Przyszłe wydarzenia i trendy na rynku oraz ich wpływ na rynek dystrybucji w aptekach Polsce, 2016-2021
 • Plany uruchamiania nowych placówek wybranych sieci aptecznych w Polsce, 2015-2019
 • Nowe placówki uruchomione przez wybrane sieci apteczne w Polsce, styczeń-listopad 2015
 • Porównanie sieci aptecznych aptek indywidualnych, 2014-2015
 • Udział sieci aptecznych i aptek indywidualnych w wartości sprzedaży poszczególnych grup produktów w Polsce (%), marzec-sierpień 2015
 • Porównanie obrotów aptek sieciowych i indywidualnych w Polsce (%), marzec-sierpień 2015
 • Porównanie średnich cen najpopularniejszych leków OTC w aptekach w Polsce (zł), w zależności od wielkości sieci aptecznej, 2015
 • Liczba placówek wybranych franczyzowych sieci aptek w Polsce, listopad 2015
 • Wybrane grupy zakupowe aptek działające na rynku farmaceutycznym w Polsce, 2015
 • Urzędowe marże detaliczne na leki refundowane w Polsce, 2015
 • Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek), 7-9 placówek, listopad 2015
 • Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek), 6 placówek, listopad 2015
 • Wybrane największe niezależne sieci apteczne w Polsce (liczba placówek), 5 placówek, listopad 2015
 • Liczba sklepów poszczególnych sieci hipermarketów w Polsce, 2011-2016
 • Liczba sklepów wybranych sieci supermarketów w Polsce, 2011-2016
 • Liczba sklepów poszczególnych sieci dyskontów w Polsce, 2011-2016
 • Szacowana liczba sklepów wybranych sieci małych sklepów spożywczych w Polsce, 2011-2016
 • Liczba sklepów poszczególnych sieci sklepów convenience w Polsce, 2011-2016
 • Liczba sklepów największych detalistów kosmetycznych w Polsce, 2011-2015
 • Najważniejsze wydarzenia i trendy rynkowe oraz ich wpływ na rynek dystrybucji internetowej w Polsce, 2013-2015
 • Podstawowe dane o zakupach Polaków w aptekach internetowych, kwiecień 2015
 • Liczba użytkowników aptek internetowych w Polsce (tys.), według województw, styczeń 2015
 • Liczba użytkowników aptek internetowych w Polsce, w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców danego województwa, styczeń 2015
 • Odsetek Polaków, którzy spotkali się z lub korzystali z poszczególnych form reklamy aptek internetowych (%), październik 2015
 • Przyszłe reformy i zmiany na rynku oraz ich wpływ na rynek dystrybucji internetowej w Polsce, 2016-2021
 • Liczba użytkowników aptek internetowych w Polsce (tys.), według wieku, 2012-2015
 • Kupujący w aptekach internetowych w Polsce, według wieku i płci, październik 2015
 • Odsetek osób kupujących leki przez internet w Polsce (%), według wieku, 2008/2009-2014/2015
 • Odsetek osób kupujących leki przez internet w Polsce (%), według wykształcenia, 2008/2009-2014/2015
 • Odsetek osób kupujących leki przez internet w Polsce (%), według statusu zawodowego, 2008/2009-2014/2015
 • Odsetek osób kupujących leki przez internet w Polsce (%), według dochodów, 2008/2009-2014/2015
 • Odsetek osób kupujących leki przez internet w Polsce (%), według miejsca zamieszkania, 2008/2009-2014/2015
 • Liczba użytkowników aptek internetowych w Polsce (tys.), według miejsca zamieszkania, 2012-2015
 • Podsumowanie najważniejszych aktów prawnych regulujących sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych w Polsce, 2015
 • Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według liczby użytkowników (real users, tys.), styczeń, maj i wrzesień 2014-2015
 • Najpopularniejsze apteki internetowe w Polsce, według zasięgu wśród internautów (%), styczeń, maj i wrzesień 2014-2015
 • Opinie użytkowników o 15 najlepiej ocenianych sklepach internetowych w kategorii Artykuły medyczne w serwisie Opineo.pl w Polsce, 2014
 • Opinie użytkowników o 10 najczęściej ocenianych aptekach w serwisie Opineo.pl w Polsce, listopad 2015
 • Liczba pozwoleń na import równoległy do Polski leków Rx, według kategorii ATC, I-III kwartał 2015
 • Liczba pozwoleń na import równoległy do Polski leków stosowanych w lecznictwie zamkniętym, według kategorii ATC, I-III kwartał 2015
 • Liczba pozwoleń na import równoległy do Polski leków OTC, według kategorii ATC, I-III kwartał 2015
 • Wartość i ilość sprzedaży aptecznej oraz średnia cena leków z importu równoległego w Polsce, 2013-I kwartał 2015
 • Ogólne informacje dotyczące firmy InPharm w Polsce, 2015
 • Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych do Polski przez InPharm w ramach importu równoległego, I-III kwartał 2015
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Delfarma w Polsce, 2015
 • Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych do Polski przez Delfarma w ramach importu równoległego, I-III kwartał 2015
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Pretium Farm w Polsce, 2015
 • Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych do Polski przez Pretium Farm w ramach importu równoległego, I-III kwartał 2015
 • Ogólne informacje dotyczące firmy Forfarm w Polsce, 2015
 • Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych do Polski przez Forfarm w ramach importu równoległego, I-III kwartał 2015
 • Ogólne informacje dotyczące firmy PharmaVitae w Polsce, 2015
 • Producenci i kraje pochodzenia leków sprowadzanych do Polski przez PharmaVitae w ramach importu równoległego, I-III kwartał 2015