Budynki użyteczności publicznej w Polsce 2015-2020

Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Raport Budynki użyteczności publicznej w Polsce 2015, wraz z prognozami do roku 2020, jest kolejnym raportem z serii publikacji firmy PMR o rynku budowlanym w Polsce. Najważniejszym wyróżnikiem tej serii jest połączenie przystępnie zaprezentowanych statystyk z dogłębnymi analizami eksperckimi odnoszącymi się tak do samego rynku, jak i do najważniejszych graczy. Każdy z tych raportów wykorzystuje również bogatą wiedzę prezentowaną w bazie inwestycji budowlanych PMR Inwestycje.

Publikacja o budynkach publicznych składa się z 4 rozdziałów, a każdy z nich jest poświęcony szczegółowemu omówieniu poniższych tematów:

 • branżowe dane statystyczne
 • główne podmioty działające na rynku: inwestorzy, projektanci, wykonawcy
 • analiza cen kontraktowych i trendy cenowe
 • planowane, realizowane i wstrzymane inwestycje budynków użyteczności publicznej w Polsce. 

 

Główne tematy omawiane w raporcie...

 • Kompleksowa analiza danych statystycznych charakteryzujących sektor oraz zestaw kluczowych czynników wpływających na zmiany w sektorze.
 • Prognozy produkcji budowlanej oraz metrażu nowych budynków publicznych do 2020 r.
 • Analiza kluczowych inwestorów, projektantów i wykonawców na rynku budownictwa publicznego
 • Analiza zawartych w ostatnich miesiącach kontraktów i kalkulacja cen za m² obiektów publicznych
 • Analiza najważniejszych inwestycji, zarówno tych będących już w fazie budowy, jak i tych planowanych na nadchodzące lata.

 

Znajdź odpowiedzi na następujące pytania...

 • Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa publicznego?
 • Jakie są perspektywy rynku na najbliższe 5 lat?
 • Jaka jest struktura rynku w podziale na nowe budynki oraz remonty?
 • Które firmy wykonawcze mają największe udziały w rynku?
 • Jakie są główne przyczyny niepowodzeń w realizacji inwestycji publicznych?
 • Jakie ceny za m² powierzchni publicznej obejmowały kontrakty zawarte na rynku w latach 2014-2015?
 • Które firmy wykonawcze pozyskały najwięcej zleceń na budynki publiczne w latach 2014-2015.?
 • Które firmy projektowe dominują obecnie na rynku budynków publicznych?
 • W których latach nastąpić może spiętrzenie przygotowywanych obecnie inwestycji publicznych?
 • Jakie kroki powinni podjąć inwestorzy, projektanci oraz wykonawcy w celu uniknięcia problemów na rynku budynków publicznych?
 • Jakie są najważniejsze inwestycje na najbliższe lata planowane przez czołowych inwestorów (uczelnie, szpitale, samorządy)?
 • W których regionach oczekiwać można największej aktywności inwestycyjnej na w obszarze budynków publicznych?
 • Czy wysoki poziom zadłużenia samorządów będzie barierą dla dalszego rozwoju sektora budynków publicznych?

 

Unikalne treści, które znajdziesz tylko w tym raporcie...

 • Kompleksowa analiza statystyczna sektora budynków publicznych
 • Dane o wartości i wielkości rynku oraz prognozy na 5 lat
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego
 • Analiza cen kontraktowych na rynku
 • Zestawienie najważniejszych planowanych inwestycji.

 

Wykorzystaj dane z tego raportu w takich sytuacjach jak...

 • Ogólny monitoring sytuacji na rynku
 • Opracowywanie prognoz rynkowych na najbliższe 5 lat
 • Ustalenie wiodących projektantów na rynku
 • Ustalenie wiodących wykonawców na rynku
 • Analiza funkcjonowania własnej firmy na tle konkurencji
 • Wejście na polski rynek budownictwa publicznego
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
 • Ustalenie trendów i ocena czynników wpływających na rynek
 • Analiza perspektyw dla wiodących firm wykonawczych.

 

Kto skorzysta najbardziej z tego raportu? 

 • Producenci materiałów używanych w budownictwie publicznym
 • Firmy wykonawcze
 • Firmy projektowe
 • Dostawcy sprzętu budowlanego
 • Firmy badawcze i consultingowe
 • Banki, domy maklerskie i inwestorzy zainteresowani tym rynkiem
 • Organizacje handlowe, PR i branżowe.

Market commentary by expert

 

Wraz z nowym budżetem UE, oczekiwania wobec segmentu budynków publicznych ponownie wzrastają. Większość planowanych nowych przedsięwzięć znajduje się jeszcze w fazie koncepcji. Jednakże, w związku z nową polityką unijną w zakresie przyznawania dofinansowania pewna część proponowanych nowych obiektów nie doczeka się przyznania środków, więc ich wykonanie, o ile w ogóle dojdzie do rozpoczęcia prac, będzie musiało być finansowane ze środków samorządowych. Poziom zadłużenia jednostek nie wróży jednak dobrze dla projektów, których realizacja nie będzie koniecznością.

 

Katarzyna Grabarz, Analityk w PMR

Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Perspektywy dla rynku budownictwa użyteczności publicznej
  • Prognozy na lata 2015-2020
  • Sektor w ujęciu regionalnym
  • Pozostałe statystyki charakteryzujące sektor
 • Główne podmioty na rynku
  • Inwestorzy
  • Projektanci
   • Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o.
   • Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o.o.
   • Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o.
   • Dedeco Sp. z o.o.
   • Zespół Projektowo-Inwestycyjny Kontrapunkt V-projekt
   • Nizio Design International
   • Apa Czech Duliński Wróbel Agencja Projektowa Architektura Sp. z o.o.
   • Schick Architekci
  • Wykonawcy
   • Skanska SA
   • Budimex SA
   • Erbud SA
   • Warbud SA
   • Strabag Sp. z o.o.
   • Mostostal Warszawa SA
   • Aldesa Construcciones SA
   • Porr Polska Construction SA
   • Hochtief Polska SA
 • Trendy cenowe
  • Najniższe jednostkowe ceny kontraktowe
   • Projekty o najniższych cenach jednostkowych
  • Średnie jednostkowe ceny kontraktowe
  • Najwyższe jednostkowe ceny kontraktowe
   • Projekty o najwyższych cenach jednostkowych
 • Analiza inwestycji
  • Inwestycje w budowie
   • Budynki edukacyjne
   • Budynki kulturalne
   • Budynki sportowe
   • Budynki służby zdrowia
   • Najważniejsze inwestycje
  • Inwestycje planowane
   • Budynki edukacyjne
   • Budynki kulturalne
   • Budynki sportowe
   • Budynki służby zdrowia
   • Najważniejsze inwestycje

Graphs

 • Wartość (mld zł) i dynamika (%, r/r) produkcji budowlano-montażowej w Polsce, budynki użyteczności publicznej, 2010-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%, r/r) produkcji budowlano-montażowej w Polsce, budynki użyteczności publicznej, 2010-2020
 • Udział produkcji budowlano-montażowej z tytułu budynków użyteczności publicznej w budownictwie niemieszkaniowym oraz całym rynku budowlanym w Polsce (%), 2010-2020
 • Pozwolenia budowlane i ukończone budynki użyteczności publicznej w Polsce (tys. m²), 2006-2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budynki użyteczności publicznej, 2005-2014
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budynki użyteczności publicznej, 2005-2014
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych budynków użyteczności publicznej oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2014
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych budynków użyteczności publicznej oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2014
 • Liczba szkół działających w Polsce (tys.), 2015
 • 20 największych polskich uczelni pod względem liczby studentów (tys.), 2014
 • Liczba jednostek naukowych w Polsce, według typu, 2015

Tables

 • Czołowe 25 powiatów pod względem powierzchni użytkowej budynków użyteczności publicznej, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (m²), I-III kw. 2011 – I-III kw. 2015
 • Czołowe 25 powiatów pod względem powierzchni użytkowej budynków użyteczności publicznej, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (liczba budynków), I-III kw. 2011 – I-III kw. 2015
 • Inwestycje w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce (mln zł), według specjalizacji, 2004-2015
 • Liczba jednostek naukowych w Polsce, w podziale na typ i województwo, 2015
 • Liczba szpitali niepublicznych i łóżek szpitalnych w poszczególnych województwach w Polsce, wrzesień 2015
 • Liczba szpitali publicznych i łóżek szpitalnych w poszczególnych województwach w Polsce, październik 2015
 • Pozwolenia budowlane w budownictwie użyteczności publicznej w Polsce, liczba pozwoleń, liczba budynków oraz powierzchnia budynków, I-III kw. 2011 – I-III kw. 2015
 • Podstawowe dane o budynkach użyteczności publicznej oddanych do użytkowania w Polsce, według segmentu, 2005-2014
 • Struktura kosztów procesu budowlanego w Polsce (%), wznoszenie budynków, 2010-2014
 • Liczba uczelni wyższych w Polsce, 2015
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Maćków Pracownia Projektowa Sp. z o.o., 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Stelmach i Partnerzy Biuro Architektoniczne Sp. z o.o., 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Dedeco Sp. z o.o., 2007-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Skanska SA, 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Budimex SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Erbud SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Warbud SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Strabag Sp. z o.o., 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Mostostal Warszawa SA, 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Aldesa Construcciones SA, 2011-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Porr Polska Construction SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Hochtief Polska SA, 2009-2014
 • Najważniejsze inwestycje edukacyjne w fazie budowy w Polsce, grudzień 2015
 • Najważniejsze inwestycje kulturalne w fazie budowy w Polsce, grudzień 2015
 • Najważniejsze inwestycje sportowe w fazie budowy w Polsce, grudzień 2015
 • Najważniejsze inwestycje służby zdrowia w fazie budowy w Polsce, grudzień 2015
 • Najważniejsze inwestycje edukacyjne w fazie planowania w Polsce, 2016-2020
 • Najważniejsze inwestycje kulturalne w fazie planowania w Polsce, 2016-2020
 • Najważniejsze inwestycje sportowe w fazie planowania w Polsce, 2016-2020
 • Najważniejsze inwestycje służby zdrowia w fazie planowania w Polsce, 2016-2020