Budynki hotelowe w Polsce 2015-2020

Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Raport "Budynki hotelowe w Polsce 2015-2020", wraz z prognozami do roku 2020, jest kolejnym raportem z serii publikacji firmy PMR o rynku budowlanym w Polsce. Najważniejszym wyróżnikiem tej serii jest połączenie przystępnie zaprezentowanych statystyk z dogłębnymi analizami eksperckimi odnoszącymi się tak do samego rynku, jak i do najważniejszych graczy. Każdy z tych raportów wykorzystuje również bogatą wiedzę prezentowaną w bazie inwestycji budowlanych PMR Inwestycje.

Publikacja budynki hotelowe składa się z 4 rozdziałów, a każdy z nich jest poświęcony szczegółowemu omówieniu poniższych tematów:

 • branżowe dane statystyczne
 • główne podmioty działające na rynku: inwestorzy, projektanci, wykonawcy
 • analiza cen kontraktowych i trendy cenowe
 • planowane, realizowane i wstrzymane inwestycje w budownictwie hotelowym.

 

Główne tematy omawiane w raporcie...

 • Kompleksowa analiza danych statystycznych charakteryzujących sektor oraz zestaw kluczowych czynników wpływających na zmiany w sektorze
 • Prognozy produkcji budowlanej oraz metrażu nowych hoteli do 2020 r.
 • Analiza kluczowych inwestorów, projektantów i wykonawców  na rynku budownictwa hotelowego
 • Analiza zawartych w ostatnich miesiącach kontraktów i kalkulacja cen za m² obiektów hotelowych
 • Analiza najważniejszych inwestycji, zarówno tych będących już w fazie budowy, jak i tych planowanych na nadchodzące lata.

 

Znajdź odpowiedzi na następujące pytania...

 • Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa hotelowego?
 • Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe 5 lat?
 • Jaka jest struktura rynku w podziale na nowe budynki oraz remonty?
 • Które firmy wykonawcze mają największe udziały w rynku?
 • Jakie są główne przyczyny niepowodzeń w realizacji inwestycji hotelowych?
 • Jakie ceny za m² powierzchni hotelowej obejmowały kontrakty zawarte na rynku w latach 2014-2015?
 • Które firmy wykonawcze pozyskały najwięcej zleceń hotelowych w latach 2014-2015?
 • Które firmy projektowe dominują obecnie na rynku hotelowym?
 • W których latach nastąpić może spiętrzenie przygotowywanych obecnie inwestycji hotelowych?
 • Jakie kroki powinni podjąć inwestorzy, projektanci oraz wykonawcy w celu uniknięcia problemów na rynku hotelowym?
 • Jakie są najważniejsze inwestycje na najbliższe lata planowane przez czołowych deweloperów i sieci hotelowe?
 • W których regionach oczekiwać można największej aktywności inwestycyjnej na w obszarze hoteli?
 • Jakie są perspektywy rozwoju dla branży turystycznej w Polsce?

 

Unikalne treści, które znajdziesz tylko w tym raporcie...

 • Kompleksowa analiza statystyczna sektora hotelowego
 • Dane o wartości i wielkości rynku oraz prognozy na 5 lat
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego
 • Analiza cen kontraktowych na rynku
 • Zestawienie najważniejszych planowanych inwestycji przez największych deweloperów.

 

Wykorzystaj dane z tego raportu w takich sytuacjach jak...

 • Ogólny monitoring sytuacji na rynku
 • Opracowywanie prognoz rynkowych na najbliższe 5 lat
 • Ustalenie wiodących projektantów na rynku
 • Ustalenie wiodących wykonawców na rynku
 • Analiza funkcjonowania własnej firmy na tle konkurencji
 • Wejście na polski rynek budownictwa hotelowego
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
 • Ustalenie trendów i ocena czynników wpływających na rynek
 • Analiza perspektyw dla wiodących firm wykonawczych.

 

Kto skorzysta najbardziej z tego raportu? 

 • Producenci materiałów używanych w budownictwie hotelowym
 • Sieci hotelowe
 • Firmy wykonawcze
 • Firmy projektowe
 • Dostawcy sprzętu budowlanego
 • Firmy badawcze i consultingowe
 • Banki, domy maklerskie i inwestorzy zainteresowani tym rynkiem
 • Organizacje handlowe, PR i branżowe.

Market commentary by expert

 

Pomimo słabych dla budownictwa hotelowego lat 2013-2014, rynek hotelowy utrzymuje umiarkowanie pozytywną prognozę na najbliższe pięć lat. Polska nadal wykazuje niedobory miejsc noclegowych a popularyzacja tego typu usług oraz podnoszenie stopy życiowej Polaków powoduje, że liczba klientów stabilnie rośnie. Na polskim rynku rosnąć będzie znaczenie ustandaryzowanych sieci hotelowych, natomiast na znaczeniu tracić będzie segment hoteli budowanych przez inwestorów indywidualnych.

 

Katarzyna Grabarz, Analityk w PMR

 

W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement

 1. Metodologia
  1. Definicja sektora 
  2. Źródła danych w raporcie 
  3. Metodologia prognoz
 2. Streszczenie menedżerskie
  1. Perspektywy dla rynku 
  2. Główne podmioty na rynku
  3. Trendy cenowe
  4. Analiza inwestycji
 3. Perspektywy dla rynku 
  1. Prognozy na lata 2015-2020
  2. Sektor w ujęciu regionalnym
  3. Pozostałe statystyki charakteryzujące sektor
 4. Główne podmioty na rynku
  1. Inwestorzy
   1. Najważniejsze trendy
   2. Profile firm
  2. Projektanci
   1. Najważniejsze trendy
   2. Profile firm
  3. Wykonawcy
   1. Najważniejsze trendy
   2. Profile firm
 5. Trendy cenowe
  1. Najniższe jednostkowe ceny kontraktowe
  2. Średnie jednostkowe ceny kontraktowe
  3. Najwyższe jednostkowe ceny kontraktowe
 6. Analiza inwestycji
  1. Inwestycje w budowie
  2. Inwestycje planowane
  3. Inwestycje wstrzymane
 7. Spis grafik
 8. Spis tabel
 9. Informacja o PMR

Graphs

 • Wartość (mln zł) i dynamika (%, r/r) produkcji budowlano-montażowej w Polsce, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, 2010-2020
 • Wartość (mln zł) i dynamika (%, r/r) produkcji budowlano-montażowej w Polsce, hotele i budynki zakwaterowania turystycznego, 2010-2020
 • Udział produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa hotelowego w budownictwie niemieszkaniowym oraz całym rynku budowlanym w Polsce (%), 2010-2020
 • Pozwolenia budowlane i ukończone hotele i budynki zakwaterowania turystycznego w Polsce (tys. m²), 2006-2015
 • Struktura inwestycji hotelowych w fazie planowania i budowy w Polsce (%), według liczby pokoi, III kw. 2015
 • Liczba hoteli działających w Polsce, 2000-2014
 • Roczna podaż nowych hoteli w Polsce, 2001-2014
 • Liczba działających hoteli w największych miastach Polski, 2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budynki hotelowe i zakwaterowania turystycznego, 2005-2014
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budynki hotelowe i zakwaterowania turystycznego, 2005-2014
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych budynków hotelowych i zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2014
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2014

Tables

 • Czołowe 25 powiatów pod względem powierzchni użytkowej hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (m²), I-II kw. 2011 – I-II kw. 2015
 • Czołowe 25 powiatów pod względem liczby hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (liczba budynków), I-II kw. 2011 – I-II kw. 2015
 • Liczba spotkań i wydarzeń w polskich miastach, według kategorii, 2014
 • Podstawowe dane o działających w Polsce hotelach, według kategorii, 2015
 • Pozwolenia budowlane w sektorze hoteli i budynków zakwaterowania turystycznego w Polsce, liczba pozwoleń, liczba budynków oraz powierzchnia budynków, I-II kw. 2011 – I-II kw. 2015
 • Liczba spotkań i wydarzeń organizowanych w Polsce, według rodzaju obiektu, 2013-2014
 • Struktura kosztów procesu budowlanego w Polsce (%), wznoszenie budynków, 2010-2014
 • Największe sieci hotelowe w Polsce, 2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Orbis SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki B&B Hotels Polska Sp. z o.o., 2012-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Puro Hotels Sp. z o.o., 2012-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Hotele Diament SA, 2007-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Condohotels Group Sp. z o.o., 2011-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Focus Hotels SA, 2012-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Louvre Hotels Group Sp. z o. o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Qubus Hotel Management Sp. z o. o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki AGK Architekci AW Sp. z o.o., 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Grupa 5 Architekci Sp. z o.o., 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Grupa Projektowo-Inwestycyjna Bass Sp. z o.o., 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Arch-Deco Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Biuro Projektów Lewicki Łatak Sp. z o.o. SK, 2011-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Sud Architekt Polska Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki JEMS Architekci Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Iliard Sp. z o.o. i Wspólnicy SK, 2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Erbud SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Porr Polska Construction SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Eiffage Polska Budownictwo SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Warbud SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Skanska SA, 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki CFE Polska Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki NDI SA, 2009-2014
 • Najważniejsze inwestycje hotelowe w fazie budowy w Polsce, listopad 2015
 • Najważniejsze inwestycje hotelowe w fazie planowania w Polsce, 2016-2020