Budynki handlowe w Polsce 2015-2020

Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Raport Budynki handlowe w Polsce 2015, wraz z prognozami do roku 2020, jest kolejnym raportem z serii publikacji firmy PMR o rynku budowlanym w Polsce. Najważniejszym wyróżnikiem tej serii jest połączenie przystępnie zaprezentowanych statystyk z dogłębnymi analizami eksperckimi odnoszącymi się tak do samego rynku, jak i do najważniejszych graczy. Każdy z tych raportów wykorzystuje również bogatą wiedzę prezentowaną w bazie inwestycji budowlanych PMR Inwestycje.

Publikacja Budynki handlowe w Polsce 2015 składa się z 4 rozdziałów, a każdy z nich jest poświęcony szczegółowemu omówieniu poniższych tematów:

 • branżowe dane statystyczne
 • główne podmioty działające na rynku: inwestorzy, projektanci, wykonawcy
 • analiza cen kontraktowych i trendy cenowe
 • planowane, realizowane i wstrzymane inwestycje budynków handlowych.

 

Główne tematy omawiane w raporcie...

 • Kompleksowa analiza danych statystycznych charakteryzujących sektor oraz zestaw kluczowych czynników wpływających na zmiany w sektorze
 • Prognozy produkcji budowlanej oraz metrażu nowych budynków handlowych do 2020 r.
 • Analiza kluczowych inwestorów na rynku budownictwa handlowego
 • Analiza kluczowych projektantów na rynku budownictwa handlowego
 • Analiza kluczowych wykonawców na rynku budownictwa handlowego
 • Analiza zawartych w ostatnich miesiącach kontraktów i kalkulacja cen za m² obiektów handlowych
 • Analiza najważniejszych inwestycji, zarówno tych będących już w fazie budowy, jak i tych planowanych na nadchodzące lata.

 

Znajdź odpowiedzi na następujące pytania...

 • Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa handlowo-usługowego?
 • Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe 5 lat?
 • Jaka jest struktura rynku w podziale na nowe budynki oraz remonty?
 • Które firmy wykonawcze mają największe udziały w rynku?
 • Jakie są główne przyczyny niepowodzeń w realizacji inwestycji handlowych?
 • Jakie ceny za m² powierzchni handlowej obejmowały kontrakty zawarte na rynku w latach 2014-2015?
 • Które firmy wykonawcze pozyskały najwięcej zleceń na budowę obiektów handlowydh w latach 2014-2015?
 • Które firmy projektowe dominują obecnie na rynku handlowo-usługowym?
 • W których latach nastąpić może spiętrzenie przygotowywanych obecnie inwestycji handlowych?
 • Jakie kroki powinni podjąć inwestorzy, projektanci oraz wykonawcy w celu uniknięcia problemów na rynku handlowo-usługowym?
 • Jakie są najważniejsze inwestycje na najbliższe lata planowane przez czołowych deweloperów i?
 • W których regionach oczekiwać można największej aktywności inwestycyjnej na w obszarze centrów handlowych?
 • Jakie są perspektywy rozwoju dla branży handlowej w Polsce?

 

Unikalne treści, które znajdziesz tylko w tym raporcie...

 • Kompleksowa analiza statystyczna sektora centrów handlowych
 • Dane o wartości i wielkości rynku oraz prognozy na 5 lat
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego
 • Analiza cen kontraktowych na rynku
 • Zestawienie najważniejszych planowanych inwestycji przez największych deweloperów.

 

Wykorzystaj dane z tego raportu w takich sytuacjach jak...

 • Ogólny monitoring sytuacji na rynku
 • Opracowywanie prognoz rynkowych na najbliższe 5 lat
 • Ustalenie wiodących projektantów na rynku
 • Ustalenie wiodących wykonawców na rynku
 • Analiza funkcjonowania własnej firmy na tle konkurencji
 • Wejście na polski rynek budownictwa handlowo-usługowego
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
 • Ustalenie trendów i ocena czynników wpływających na rynek
 • Analiza perspektyw dla wiodących firm wykonawczych.

 

Kto skorzysta najbardziej z tego raportu? 

 • Producenci materiałów używanych w budownictwie handlowym
 • Firmy wykonawcze
 • Firmy projektowe
 • Dostawcy sprzętu budowlanego
 • Firmy badawcze i consultingowe
 • Banki, domy maklerskie i inwestorzy zainteresowani tym rynkiem
 • Organizacje handlowe, PR i branżowe.

Market commentary by expert

 

Przyszłość centrów handlowych w Polsce wydaje się podążać stabilną ścieżką, lecz z oczywistych względów wraz z przybywającymi nowymi projektami handlowymi zmniejszać się będzie zapotrzebowanie na kolejne centra. Zatem w przyszłości naturalną konsekwencją będzie zmiana struktury produkcji budowlanej – z obecnie dominującej części inwestycyjnej na prace modernizacyjno-remontowe. Nie zabraknie jednak także nowych spektakularnych inwestycji. Oczekujemy, że coraz częściej obiekty handlowe będą powstawać w zabudowie mieszanej, głównie z budownictwem biurowym i mieszkaniowym.

 

Katarzyna Grabarz, Analityk w PMR

 

Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry

 1. Metodologia
  1. Definicja sektora 
  2. Źródła danych w raporcie 
  3. Metodologia prognoz
 2. Streszczenie menedżerskie
  1. Perspektywy dla rynku 
  2. Główne podmioty na rynku
  3. Trendy cenowe
  4. Analiza inwestycji
 3. Perspektywy dla rynku 
  1. Prognozy na lata 2015-2020
  2. Sektor w ujęciu regionalnym
  3. Pozostałe statystyki charakteryzujące sektor
 4. Główne podmioty na rynku
  1. Inwestorzy
   1. Najważniejsze trendy
   2. Profile firm
  2. Projektanci
   1. Najważniejsze trendy
   2. Profile firm
  3. Wykonawcy
   1. Najważniejsze trendy
   2. Profile firm
 5. Trendy cenowe
  1. Najniższe jednostkowe ceny kontraktowe
  2. Średnie jednostkowe ceny kontraktowe
  3. Najwyższe jednostkowe ceny kontraktowe
 6. Analiza inwestycji
  1. Inwestycje w budowie
  2. Inwestycje planowane
  3. Inwestycje wstrzymane
 7. Spis grafik
 8. Spis tabel
 9. Informacja o PMR

Graphs

 • Pozwolenia budowlane, ukończone budynki oraz roczna podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce (tys. m²), 2006-2015
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%, r/r) produkcji budowlano-montażowej w Polsce, budownictwo handlowo-usługowe, 2010-2020
 • Udział produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa handlowo-usługowego w budownictwie niemieszkaniowym oraz całym rynku budowlanym w Polsce (%), 2010-2020
 • Pozwolenia budowlane, ukończone budynki oraz roczna podaż nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce (tys. m²), 2006-2015
 • Udział nowoczesnej powierzchni handlowej w całkowitej ukończonej powierzchni budynków handlowo-usługowych w Polsce (%), 2006-2015
 • Wskaźnik pustostanów na rynku handlowym w Warszawie i miastach regionalnych (%), I poł. 2015
 • Wskaźnik nasycenia powierzchnią handlową w Warszawie i miastach regionalnych (m2 GLA na 1 000 mieszkańców), I poł. 2015
 • Liczba centrów handlowych w Warszawie i miastach regionalnych, I poł. 2015
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budownictwo handlowo-usługowe, 2005-2014
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budownictwo handlowo-usługowe, 2005-2014
 • Liczba nowych oraz rozbudowywanych budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2014
 • Powierzchnia użytkowa nowych oraz rozbudowywanych budynków handlowo-usługowych oddanych do użytkowania w Polsce (tys. m²), 2005-2014

Tables

 • Zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Polsce (mln m²), I poł. 2015
 • Struktura nowoczesnej powierzchni handlowej w polskich miastach, według typu obiektu (%), 2015
 • Zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Warszawie i miastach regionalnych (tys. m²), 2012-2014
 • Nowoczesna powierzchnia handlowa w fazie realizacji w Warszawie i miastach regionalnych (m²), stan na koniec okresu, 2012-2015
 • Czołowe 25 powiatów pod względem powierzchni użytkowej budynków handlowo-usługowych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce (m²), I-II kw. 2011 – I-II kw. 2015
 • Pozwolenia budowlane w budownictwie handlowo-usługowym w Polsce, liczba pozwoleń, liczba budynków oraz powierzchnia budynków, I-II kw. 2011 – I-II kw. 2015
 • Struktura kosztów procesu budowlanego w Polsce (%), wznoszenie budynków, 2010-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Echo Investment SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Globe Trade Centre SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Immofinanz Polska Sp. z o.o., 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki IKEA Centres Polska SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Rank Progress SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Apsys Polska SA, 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki BBI Development SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Liebrecht & wooD Sp. z o.o., 2009-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Gemini Holding Sp. z o.o., 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Unibail-Rodamco Polska Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Polski Holding Nieruchomości SA, 2011-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Ghelamco Poland Sp. z o.o. Sp. k., 2008-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Helical Poland Sp. z o.o., 2010-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Neinver Polska Sp. z o.o., 2007-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Sud Architekt Polska Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki APA Wojciechowski Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki MWM Architekci Sp. z o.o., 2007-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Kuryłowicz & Associates Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki IMB Asymetria Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki HRA Architekci Sp. z o.o. Sp. k., 2009-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Arch-Deco Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Erbud SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Porr Polska Construction SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Budimex SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Unibep SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Warbud SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Strabag Sp. z o.o., 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Eiffage Polska Budownictwo SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Mirbud SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Dekpol SA, 2009-2014
 • Najważniejsze inwestycje handlowe w fazie budowy w Polsce, październik 2015
 • Najważniejsze inwestycje handlowe w fazie planowania w Polsce, 2016-2020