Budownictwo przemysłowe w Polsce 2014

Prognozy rozwoju na lata 2014-2019

Publikacja ta przedstawia analizę najsilniejszych trendów i ich potencjalnego wpływu na rynek jako całość, a także na jego poszczególne segmenty: obiekty przemysłowe, budownictwo energetyczne, inwestycje gazowe i paliwowe oraz gospodarkę odpadami.

 


Raport bada kluczowe zagadnienia na rynku, szczególnie te nieodzowne dla jego przyszłego rozwoju, w tym prognozy makroekonomiczne, możliwości finansowania nowych projektów oraz przewidywany napływ inwestycji w przedsięwzięciach przemysłowych, zarówno tych dotyczących wznoszenia nowych obiektów, jak i ich renowacji.

 


Raport zawiera także analizę głównych wykonawców specjalizujących się w poszczególnych typach inwestycji przemysłowych w Polsce, wraz z ich danymi finansowymi i planami na nadchodzące lata.

 

Sektor budownictwa przemysłowego wzbudza zainteresowanie gdyż…

 • Nowe i planowane projekty w segmencie energetycznym i segmencie produkcyjnym oferują liczne możliwości inwestycyjne i zarobkowe
 • Projekty z zakresu budownictwa przemysłowego stanowią znaczną część całego rynku budowlanego w Polsce
 • Zagraniczne firmy budowlane są coraz bardziej aktywne w tym obiecującym sektorze.

 

Raport bada kluczowe aspekty polskiego budownictwa przemysłowego...


Od nowych projektów i oczekiwanych inwestycji po ważne trendy i strategie – ten dokument obejmuje zagadnienia rynkowe, które liczą się w działalności biznesowej.

 

 • Dostarcza pełnych prognoz, wzbogaconych o wnikliwe analizy warunków i przyszłych skutków – dane makroekonomiczne, istotne planowane inwestycje, oczekiwane dofinansowania unijne oraz działalność krajowych i zagranicznych inwestorów
 • Prezentuje analizę SWOT polskiego sektora budownictwa przemysłowego
 • Analizuje rynek budownictwa przemysłowego w całości i w podziale na kluczowe segmenty: zakłady przemysłowe, bloki energetyczne i sieci przesyłowe, inwestycje gazowe i paliwowe oraz gospodarka odpadami
 • Zestawia nowe projekty budowlane z przebudową i aktualizacją istniejących obiektów
 • Analizuje nadchodzące projekty pod względem wielkości i zastosowania
 • Zawiera dane na temat wiodących wykonawców przemysłowych działających w Polsce
 • Przeprowadza analizę polskiego budownictwa przemysłowego według segmentów
 • Podaje prognozy liczbowe dla nowych obiektów przemysłowych na lata 2014-2019
 • Oferuje prognozy montażu produkcji budowlano-montażowej do 2019 roku według segmentów.

 

Jasne i rzeczowe odpowiedzi na Twoje pytania...


Doświadczeni specjaliści z PMR znają potrzeby naszych klientów i odpowiadają na wszystkie najczęściej zadawane pytania, takie jak:

 

 • Jaka jest obecna i prognozowana wartość polskiego sektora budownictwa przemysłowego? Jakie są obecne i prognozowane wartości dla poszczególnych segmentów?
 • Które regiony Polski najwięcej zyskają dzięki nowym projektom budowlanym w nadchodzących latach?
 • Jakie są prognozy dotyczące kosztów budowlanych w ciągu następnych kliku lat?
 • Jaka jest kondycja finansowa wiodących firm w sektorze?
 • Które firmy pozyskują największe kontrakty w sektorze?
 • Którzy zagraniczni inwestorzy planują wejść na rynek w ciągu najbliższych kilku lat?

 

Czy wiesz, że...

 • Średnia wartość inwestycji w 1 m² hali produkcyjnej oscyluje wokół 6 tys. zł. Nie jest to jednak wyłącznie koszt budowy obiektu, lecz także wyposażenia, projektu, gruntów etc. Nakłady przeznaczone wyłącznie na budowę obiektu wynoszą średnio ok. 1,7 tys. zł za 1 m² budynku przemysłowo-magazynowego.
 • Realizacja kluczowej inwestycji – terminala LNG (koszt: ok. 3 mld zł) – rozpoczęła się w 2010 r., a oddanie obiektu do użytku najprawdopodobniej nastąpi pod koniec 2014 r. W początkowej fazie będzie mógł on wysłać do sieci gazociągowej 5 mld m3, zaś w przypadku przepowiadanej dalszej rozbudowy obiektu wartość ta wzrośnie do 7,5 mld m3.
 • Za jedne z najbardziej wiarygodnych uznawane są szacunki przekazane przez PIG w 2012 roku, zgodnie z którymi złoża wynoszą ok. 1,9 bln m3, lecz te nadające się do wydobycia przy uwzględnieniu dostępnych obecnie technologii mieszczą się w przedziale 346-768 mld m3. Mimo dużo niższych, niż pierwotnie zakładano, zasobów, firmy uczestniczące w poszukiwaniach gazu w Polsce szacują, że roczna produkcja ze złóż niekonwencjonalnych może wynieść ok. 30 mld m3.
 • W Polsce do końca 2013 roku zrealizowano zaledwie 52 odwiertów, w których przeprowadzono 21 procesów szczelinowania (13 w otworach pionowych). Na 2014 rok zaplanowano ok. 40 odwiertów (szacunki samych firm są bardziej stonowane i mówią o ok. 30 odwiertach).
 • W 2013 zakontraktowano projekty spalarni odpadów. Dotyczyło to  Krakowa, Bydgoszczy, Olsztyna, Białegostoku, Konina oraz Szczecina. Łączna wartość tych sześciu obiektów wynosi ponad 2,9 mld zł, a wspólnie po zakończeniu realizacji wybudowane spalarnie będą w stanie przetwarzać rocznie 1 mln ton odpadów.

 

Wybrane firmy analizowane w raporcie...

Lotos, PKN Orlen, PGE, ENEA, Energa, Tauron, PSE, Gaz System, Spółka Energetyczna Jastrzebie ,Kulczyk Investemt, Grupa Azoty, ZAK, Katowicki Holding Weglowy , Lubelski Wegiel Bogdanka , Cergia (EDF), GDF Suez, EDF, KGHM, Fortum Power and Heat Polska, PGNiG, USG Energy, Eni Polska Sp. z o.o., ExxonMobil Exploration and Production Poland Sp. z o.o., Orlen Upstream Sp. z o.o., Liesa Energy Sp. z o.o., San Leon Wschowa Sp. z o.o., San Leon Rawicz Sp. z o.o., Gora Energy Resources Sp. z o.o, Baltic Oil & Gas Sp. z o.o. (dawniej: Talisman Energy Polska Sp. z o.o.), Saponis Inwestments Sp. z o.o., Marathon Oil Poland Sp. z o.o., Chevron Polska Energy Resources Sp. z o.o., Lane Energy Poland Sp. z o.o., Cuadrilla Poland Sp. z o.o., South Prabuty LLP Spółka osobowa z o.o.

 

Ta publikacja będzie stanowić wsparcie w następujących sytuacjach...

 • Pozyskiwanie nowych zleceń na rynku budownictwa przemysłowego (jako wykonawca, podwykonawca lub dostawca sprzętu)
 • Przygotowanie do wejścia na polski rynek budownictwa przemysłowego
 • Prowadzenie fuzji lub przejęcia na tym rynku
 • Budowanie nowej strategii dla firmy
 • Ocena możliwości inwestycyjnych w dziedzinie budownictwa przemysłowego
 • Obserwacja i analiza działalności konkurentów na rynku
 • Ocena udziału firmy w rynku
 • Prognozowanie popytu na materiały budowlane w przedsięwzięciach budowlanych
 • Przygotowanie analiz dla udziałowców i zarządu.

 

Klienci, którzy regularnie używają tego raportu to...

 • Firmy wykonawcze realizujące inwestycje przemysłowe w Polsce
 • Producenci i dystrybutorzy materiałów budowlanych aktywni w sektorze przemysłowym
 • Producenci maszyn budowlanych i technologii dla sektora przemysłowego
 • Zagraniczne przedsiębiorstwa zainteresowane inwestycjami w polski sektor przemysłowy
 • Firmy zajmujące się tworzeniem i zarządzaniem projektami
 • Konsultanci, badacze i analitycy świadczący usługi klientom zainteresowanym sektorem budownictwa przemysłowego
 • Ambasady, agencje rządowe, instytuty akademickie i badawcze
 • Izby handlowe, specjaliści z dziedziny mediów i PR
 • Organizacje handlowe i branżowe
 • Dostawcy usług finansowych – domy maklerskie, banki i fundusze inwestycyjne.

Extract from this report

 • W związku z dużym sukcesem gospodarczym, do jakiego przyczyniły się specjalne strefy ekonomiczne, w końcu 2013 roku przyjęto rozwiązanie przedłużające okres funkcjonowania stref do 2026 roku. Z planowanych obecnie inwestycji prawie połowę stanowią inwestycje branży samochodowej − ich wartość wynosi ponad 3 mld zł. Pozostałe ważne dla stref branże to farmaceutyczna i chemiczna.
 • Udzielone w ciągu ostatnich pięciu lat zezwolenia budowlane przyczyniły się do powstania ok. 5 tys. nowych budynków przemysłowych oraz ok. 10 tys. obiektów magazynowych. Rozbudowano ok. 3-3,5 tys. obiektów obydwu typów łącznie. Przewidujemy, że pomimo wzrostu produkcji budowlano-montażowej w stosunku do lat ubiegłych, indeks oddawanych powierzchni magazynowo-przemysłowych będzie niższy, m.in. z uwagi na wyższe koszty budowy. Prognozujemy, iż w latach 2014-2016 na rynek może trafić nawet 12 mln m² powierzchni przemysłowo-magazynowych.
 • W związku z rozbudową źródeł energii w Polsce koniecznością stały się także inwestycje w sieci przesyłowe. PSE – operator linii energetycznych − stał się w ostatnich latach bardzo aktywnym zamawiającym i w organizowanych przetargach skupił kolejną liczną grupę wykonawców. Udzielone w przebiegu przetargów kontrakty w 2012 roku miały wartość 1,7 mld zł, zaś w roku 2013 ta wartość podwoiła się i wyniosła ponad 3,8 mld zł. Głównymi oferentami w przetargach były przede wszystkim polskie firmy, które uzyskiwały kontrakty o wartości od kilkudziesięciu do kilkuset milionów złotych.

Market commentary by expert

 

Branża przemysłowa znajduje się obecnie na fali wzrostowej jeśli chodzi o rozwój infrastruktury. Podpisanie umów na realizację kilku bloków energetycznych będzie stanowić solidny przyczółek dla rozwoju powiązanych przedsięwzięć liniowych- linii energetycznych ale także gazociągów oraz coraz bardziej prawdopodobnej dalszej rozbudowy powstającego dopiero terminala LNG w Świnoujściu.  Bardzo perspektywiczną – choć na razie jeszcze nie do końca pewną wizją jest rozwój wydobycia gazu z łupków. Póki co firmy skupiają się na poszukiwaniu i badaniu dostępności złóż. Szansę na rozwój wykorzystują także pomniejsi przedsiębiorcy którzy korzystają z korzystnych warunków rozwoju w Specjalnych Sterfach Ekonomicznych. To ich inwestycje przede wszystkim stanowią o sukcesie budownictwa przemysłowego w Polsce.

 

Katarzyna Bednarz, Analityk Rynku Budowlanego

Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA

Spis treści

 1. Metodologia      9
 2. Streszczenie menedżerskie      11
 3. Rynek budownictwa przemysłowego w Polsce      15
  1. Wartość rynku      17
  2. Budynki przemysłowe i magazynowe      19
  3. Trendy cenowe na rynku budownictwa przemysłowego      22
 4. Planowane inwestycje przemysłowe w Polsce      25
  1. Inwestycje branży energetycznej      25
   1. Inwestycje w moce wytwórcze      25
   2. Inwestycje w sieci przesyłowe      31
   3. Inwestycje transgraniczne w zakresie linii energetycznych      35
  2. Inwestycje gazowe w Polsce      37
  3. Inwestycje w wydobycie gazu łupkowego w Polsce      42
   1. Zasoby gazu łupkowego w Polsce      42
   2. Odwierty poszukiwawcze gazu łupkowego      43
   3. Potencjalni wydobywcy gazu łupkowego w Polsce      44
   4. Planowane uwarunkowania prawne      49
  4. Inwestycje branży paliwowej      50
  5. Inwestycje w spalarnie odpadów      52
  6. Budowa zakładów produkcyjnych      57
 5. Prognozy rozwoju budownictwa przemysłowego na lata 2014-2019      63
 6. Otoczenie makroekonomiczne      63
  1. Rok 2013      63
  2. Rok 2014       64
  3. Perspektywa średniookresowa: 2015-2019       64
 7. Pozwolenia budowlane na nowe budynki przemysłowe oraz oddane obiekty      67
 8. Prognozy produkcji budowlano-montażowej      68
 9. Nakłady finansowe największych inwestorów przemysłowych      70
 10. Analiza SWOT branży budownictwa przemysłowego w Polsce      72
 11. Otoczenie konkurencyjne w budownictwie przemysłowym      73
  1. Budownictwo energetyczne      73
 12. Profile czterech najaktywniejszych wykonawców inwestycji przemysłowych      81
  1. Rafako      81
  2. Grupa Polimex-Mostostal      83
  3. Grupa Mostostal Warszawa      85
  4. Elektrobudowa      87
 13. Spis grafik      89
 14. Spis tabel      91
 15. Informacja o PMR      93

 
 

Spis grafik

 1. Produkcja budowlana z tytułu budownictwa przemysłowego w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (%), 2005-2019      13
 2. Struktura rynku budownictwa przemysłowego w Polsce, według głównych grup obiektów budowlanych (mld zł i %), 2013      17
 3. Wartość produkcji budowlanej z tytułu budownictwa przemysłowego w Polsce według głównych grup obiektów budowlanych (mld zł), 2005-2013      18
 4. Udział robót inwestycyjnych w poszczególnych segmentach rynku budownictwa przemysłowego w Polsce (%), 2005-2013      19
 5. Powierzchnia ukończonych budynków przemysłowo-magazynowych oraz budynków, na które zostały wydane pozwolenia w Polsce (m²), 2005-2012      21
 6. Dynamika cen produkcji budowlanej w budownictwie przemysłowym w Polsce (%, r/r), 2006-2013      22
 7. Średni koszt budowy 1 m² obiektu przemysłowo-magazynowego w Polsce (zł/m²) i dynamika zmian (%, r/r), 2005-2013      23
 8. Ceny stali na rynku hurtowym w Polsce (zł), 2006-2014      23
 9. Wartość realizowanych i planowanych inwestycji energetycznych w Polsce (mln zł), 2014-2024      26
 10. Nakłady inwestycyjne PSE w Polsce (mln zł) i dynamika zmian (%), 2009-2017      32
 11. Istniejące i planowane energetyczne połączenia transgraniczne Polski, 2012-2020      36
 12. Struktura wiekowa gazociągów przesyłowych w Polsce, 2013      37
 13. Planowana sieć gazociągów przesyłowych w Polsce w 2023 r.       41
 14. Szacunki dotyczące zasobów łupkowego gazu ziemnego w Polsce (mln m³), 2014      42
 15. Szacunki dotyczące zasobów ropy łupkowej w Polsce (mln ton), 2014      43
 16. Liczba odwiertów poszukiwawczych gazu łupkowego w Polsce, 2010-2014      43
 17. Mapa koncesji oraz wykonywanych odwiertów w Polsce, styczeń 2014      44
 18. Podział wykonanych i będących w trakcie realizacji odwiertów poszukiwawczych gazu łupkowego w Polsce, styczeń 2014      48
 19. Struktura hipotetycznych przyszłych przychodów spalarni o przerobie 220 Mg/rok, 2014      52
 20. Podział sposobów unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Polsce w 2011 roku (%)      53
 21. Mapa budowanych i planowanych spalarni odpadów w Polsce, 2014      56
 22. Udział wartościowy poszczególnych branż w planowanych i realizowanych inwestycjach w SSE w Polsce (mln zł, %), 2014      61
 23. Liczba i powierzchnia (tys. m²) budynków przemysłowo-magazynowych, na których budowę wydano pozwolenia w Polsce, 2000-2013      67
 24. Powierzchnie przemysłowo-magazynowe oddawane do użytku w Polsce (m²), 2005-2019      68
 25. Produkcja budowlana z tytułu budownictwa przemysłowego w Polsce (mld zł) i dynamika zmian (%), 2005-2019      69
 26. Struktura rynku budownictwa przemysłowego w Polsce według rodzaju obiektów budowlanych (%), 2005-2019      70
 27. Planowane nakłady finansowe na rozwój sieci dystrybucyjnych pięciu operatorów sieci dystrybucyjnych (mln zł), 2014-2019      71

 

Spis tabel

 

 1. Budownictwo przemysłowe w Polsce na tle Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, 2014      16
 2. Liczba i powierzchnia budynków przemysłowych i magazynowych oddanych do użytkowania w Polsce, 2005-2012      20
 3. Powierzchnia budynków przemysłowych i magazynowych oddanych do użytkowania w Polsce według województw, 2012      21
 4. Największe inwestycje energetyczne w Polsce w budowie, 2014      27
 5. Największe inwestycje energetyczne w Polsce w fazie przetargowej, 2014      28
 6. Największe inwestycje energetyczne w Polsce w fazie przygotowania, 2014      29
 7. Największe wstrzymane inwestycje energetyczne w Polsce, 2014      30
 8. Zestawienie najważniejszych przetargów na roboty budowlane dla PSE rozstrzygniętych lub do rozstrzygnięcia w 2013 roku      33-34
 9. Projekty polskich gazowych połączeń międzysystemowych znajdujące się na etapie analiz, 2014      38
 10. Zakładana struktura pochodzenia gazu w Polsce w 2012 r. oraz po przeprowadzeniu inwestycji międzysystemowych, 2014      39
 11. Realizowane i planowane inwestycje gazowe w Polsce, 2009-2023      39-40
 12. Zestawienie udzielonych koncesji na poszukiwanie złóż gazu łupkowego w Polsce, luty 2014      45-47
 13. Bariery dla wydobycia gazu łupkowego w Polsce, 2014      50
 14. Realizowane i planowane inwestycje paliwowe w Polsce, 2009-2014      51
 15. Zbiór oraz przetwarzanie odpadów komunalnych w Polsce (tys. ton), 2007-2011       53
 16. Planowane spalarnie odpadów w Polsce, 2011-2015      54-55
 17. Zalety i wady budowy termicznych zakładów przetwarzania odpadów w Polsce      56
 18. Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych w Polsce, 2006-2013      57
 19. Planowane i realizowane zakłady produkcyjne w Polsce, 2013-2017      58-60
 20. Porównanie aktywności inwestycyjnej poszczególnych stref przemysłowych w Polsce, 2014       62
 21. Prognozy głównych wskaźników ekonomicznych w Polsce, 2010-2019      66
 22. Analiza SWOT branży budownictwa przemysłowego w Polsce, 2014      72
 23. Firmy uczestniczące w przetargach na nowe moce wytwórcze w Polsce w odniesieniu do inwestycji będących już w budowie oraz w zaawansowanej fazie przetargowej, 2014      74-77
 24. Najaktywniejsze firmy w przetargach na liniową infrastrukturę energetyczną w Polsce, 2013      78
 25. Dane finansowe 20 największych wykonawców budowlanych w Polsce (mln zł), 2008-I poł. 2013      80
 26. Podstawowe dane finansowe Rafako, 2008-I poł. 2013      81
 27. Kontrakty przemysłowe realizowane przez Grupę Rafako od 2012 roku      82
 28. Podstawowe dane finansowe Grupy Polimex-Mostostal, 2008 – I-III kw. 2013      83
 29. Główne kontrakty przemysłowe realizowane przez Grupę Polimex-Mostostal od 2012 roku      84
 30. Podstawowe dane finansowe Grupy Mostostal Warszawa, 2008-I poł. 2013      85
 31. Kontrakty przemysłowe realizowane przez Grupę Mostostal Warszawa od 2012 roku      86
 32. Podstawowe dane finansowe Elektrobudowy, 2008-I poł. 2013      87
 33. Kontrakty przemysłowe realizowane przez Grupę Elektrobudowa od 2012 roku      88