Budownictwo kolejowe w Polsce 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Budownictwo kolejowe w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Raport dotyczący polskiego rynku budownictwa kolejowego wydawany jest przez PMR już od kilku lat, zazwyczaj co 2 lata. Raport jest niezwykle pomocny przy budowaniu strategii, budżetowaniu, czy analizie strategii największych firm wykonawczych w budownictwie kolejowym. Przedstawione w raporcie 5-letnie autorskie prognozy bazują na modelach ekonometrycznych, rozkładzie największych planowanych inwestycji analizowanych w serwisie PMR Inwestycje oraz na wiedzy i doświadczeniu ekspertów PMR.

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

Trendy:

 

 • postępy w ogłaszaniu przetargów oraz w kontraktacji inwestycji kolejowych
   
 • zaawansowanie realizacji Krajowego Programu Kolejowego
   
 • zaawansowanie inwestycji tramwajowych w Polsce
   
 • postępy w wykorzystaniu środków unijnych na transport szynowy, zarówno przez PKP PLK jak i przez samorządy

 

Dane i statystyki z raportu:

 

 • produkcja budowlano-montażowa z tytułu dróg szynowych, ogółem oraz dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników
   
 • liczebność firm wykonawczych w branży kolejowej
   
 • wyniki finansowe największych firm wykonawczych
   
 • środki UE na infrastrukturę kolejową
   
 • wartość i dynamika PKB
   
 • źródła finansowania inwestycji kolejowych
   
 • polski rynek budownictwa kolejowego na tle krajów regionu

 

Kanały, podsektory ujęte w raporcie:

 

 • budownictwo kolejowe, ogółem oraz w podziale na województwa
   
 • budownictwo kolejowe ogółem oraz w podziale na nowe linie, modernizacje i rewitalizacje

 

Dane historyczne oraz autorskie 5-letnie prognozy wartości i dynamiki produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa kolejowego

5-letnie prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki, takie jak: dynamika PKB i jego składowych, demografia, wynagrodzenia.

 

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

 • Producenci cementu, betonu, kruszyw, podkładów kolejowych, szyn, rozjazdów, linii energetycznych
   
 • Firmy wykonawcze w budownictwie kolejowym
   
 • Firmy projektowe w budownictwie kolejowym
   
 • Dostawcy sprzętu budowlanego
   
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze
   
 • Instytucje finansowe
   
 • Firmy logistyczne
   
 • Organy administracji państwowej i samorządowej
   
 • Organizacje handlowe, PR i branżowe

 

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

Raport „Budownictwo kolejowe 2017” stanowi:

 

 • Unikalne źródło wiedzy, pomocne przy budowaniu strategii
   
 • Kompleksową ocenę głównych szans i zagrożeń dla polskiej branży kolejowej w najbliższych latach
   
 • Przegląd obecnej sytuacji i nastrojów w branży
   
 • Narzędzie do monitoringu konkurencji i zbudowania analizy SWOT
   
 • Kompleksową analizę statystyczną sektora kolejowego w podziale na nowe linie, modernizacje i rewitalizacje
   
 • Unikalną wiedzę o wartości i dynamice rynku oraz 5-letnie autorskie prognozy rozwoju branży kolejowej stanowiące bazę do planowania krótko i długoterminowej strategii
   
 • Analizę otoczenia konkurencyjnego w budownictwie kolejowym
   
 • Zestawienie najważniejszych planowanych inwestycji
   
 • Analizę rynku polskiego na tle pozostałych krajów regionu

 

 

Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA