Budownictwo kolejowe w Polsce 2015-2020

Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Raport o budownictwie kolejowym w Polsce 2015, wraz z prognozami do roku 2020, jest kolejnym raportem z serii publikacji firmy PMR o rynku budowlanym w Polsce. Najważniejszym wyróżnikiem tej serii jest połączenie przystępnie zaprezentowanych statystyk z dogłębnymi analizami eksperckimi odnoszącymi się tak do samego rynku, jak i do najważniejszych graczy. Każdy z tych raportów wykorzystuje również bogatą wiedzę prezentowaną w bazie inwestycji budowlanych PMR Inwestycje.

 

Publikacja szczegółowo omawia tematy:

 • branżowe dane statystyczne
 • główne podmioty działające na rynku: inwestorzy, projektanci, wykonawcy
 • analiza cen kontraktowych i trendy cenowe
 • planowane, realizowane i wstrzymane inwestycje w budownictwie kolejowym.

 

Główne tematy omówione w raporcie...

 • Kompleksowa analiza danych statystycznych charakteryzujących sektor oraz zestaw kluczowych czynników wpływających na zmiany w sektorze
 • Prognozy produkcji budowlanej oraz liczby kilometrów inwestycji kolejowych do 2020 r.
 • Analiza kluczowych inwestorów na rynku budownictwa kolejowego
 • Analiza kluczowych projektantów na rynku budownictwa kolejowego
 • Analiza kluczowych wykonawców na rynku budownictwa kolejowego
 • Analiza zawartych w ostatnich miesiącach kontraktów i kalkulacja cen za km różnego typu obiektów kolejowych
 • Analiza najważniejszych inwestycji, zarówno tych będących już w fazie budowy, jak i tych planowanych na nadchodzące lata.

 

Unikalne treści, które znajdziesz tylko w tym raporcie...

 • Kompleksowa analiza statystyczna sektora kolejowego
 • Dane o wartości i dynamice rynku oraz prognozy na 5 lat
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego
 • Analiza cen kontraktowych na rynku
 • Analiza podmiotów składających oferty w przetargach
 • Zestawienie najważniejszych planowanych inwestycji na najbliższe lata.

 

Znajdź odpowiedzi na następujące pytania...

 • Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa kolejowego?
 • Jakie są perspektywy rozwoju rynku budownictwa kolejowego na najbliższe 5 lat?
 • Jaka jest struktura rynku w podziale na modernizacje oraz rewitalizacje linii kolejowych?
 • Które firmy wykonawcze mają największe udziały w rynku?
 • Jakie są główne przyczyny niepowodzeń w realizacji inwestycji kolejowych?
 • Jakie ceny za km modernizacji obejmowały kontrakty zawarte na rynku w 2014 r.?
 • Jakie ceny za km rewitalizacji obejmowały kontrakty zawarte na rynku w 2014 r.?
 • Które firmy wykonawcze pozyskały najwięcej zleceń kolejowych w 2014 r.?
 • Które firmy projektowe dominują obecnie na rynku kolejowym?
 • Które firmy wykonawcze prowadzą obecnie najbardziej agresywną politykę cenową?
 • Jakie międzynarodowe firmy wykonawcze zadebiutowały na polskim rynku w 2014 r.?
 • W których latach nastąpi spiętrzenie przygotowywanych obecnie inwestycji kolejowych?
 • Jakie kroki powinni podjąć inwestorzy, projektanci oraz wykonawcy w celu uniknięcia problemów na rynku kolejowym?
 • Jakie są najważniejsze inwestycje na najbliższe lata planowane przez PKP PLK?

 

Co wyróżnia ten raport?

Raporty o budownictwie kolejowym są wydawane przez  PMR od lat. Jednak to wydanie zostało znacząco zmienione w porównaniu do wcześniejszych edycji. Niniejsza publikacja została przygotowana przy wykorzystaniu obszernej bazy inwestycji budowlanych analizowanych i monitorowanych przez ekspertów z PMR – PMR Inwestycje.

Autorzy raportu zadbali również o to, by raport wyróżniał się na tle konkurencyjnych opracowań dostępnych na rynku. I w tym celu m.in.:

 • uzupełniają dane statystyczne eksperckimi komentarzami
 • prezentują trendy rynkowe
 • wskazują prognozy rozwoju
 • analizują działania głównych graczy rynkowych
 • wyjaśniają trendy cenowe zanotowane w zawieranych kontraktach
 • omawiają planowane oraz realizowane inwestycje w budownictwie kolejowym.

 

Raport zawiera wiele ważnych informacjo o rynku budownictwa kolejowego w Polsce...

 • W ostatnim roku budownictwo kolejowe intensywnie nadrabia zaległości w zakresie wykonawczym. Niemniej nadal pozostaje wiele do zrobienia. Warto zwrócić uwagę, że największy wskaźnik realizacji dotyczy prac odtworzeniowych, czyli rewitalizacji, które najpóźniej zostały włączone do finansowania unijnego.
 • W celu eliminacji części przyczyn, m.in. opóźnień administracyjnych, rząd w lipcu 2014 przyjął założenia do projektu nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Propozycja zakłada skrócenie terminu wydawania pozwolenia na budowę inwestycji kolejowych do 45 dni wobec obecnie obowiązujących 65. Kolejnym ułatwieniem ma być możliwość czasowego zajęcia za odszkodowaniem przez PLK oraz samorząd terytorialny nieruchomości, których eksploatacja jest konieczna do przebudowy czy modernizacji infrastruktury kolejowej. Zmiany te powinny pomóc w realizacji kolejnych zamierzeń, do których powoli przymierza się PLK w związku z nowym budżetem unijnym. 

 

Wykorzystuj dane z tego raportu w takich sytuacjach biznesowych, jak… 

 • Ogólny monitoring sytuacji na rynku
 • Opracowywanie prognoz rynkowych na najbliższe 5 lat
 • Ustalenie wiodących projektantów na rynku
 • Ustalenie wiodących wykonawców na rynku
 • Analiza funkcjonowania własnej firmy na tle konkurencji
 • Wejście na polski rynek budownictwa kolejowego
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
 • Ustalenie trendów i ocena czynników wpływających na rynek
 • Analiza perspektyw dla wiodących firm wykonawczych.

 

Kto skorzysta najbardziej z tego raportu?

 • Producenci kruszyw, torów i systemów sterowania
 • Firmy wykonawcze
 • Firmy projektowe
 • Dostawcy sprzętu budowlanego
 • Firmy badawcze i consultingowe
 • Banki, domy maklerskie i inwestorzy zainteresowani tym rynkiem
 • Organizacje handlowe, PR i branżowe.

 

Market commentary by expert

 

Przygotowywane programy wykorzystania budżetu unijnego na lata 2014-2020 obejmują m.in. listę 64 projektów, które mają otrzymać priorytet realizacyjny, o ile poziom przygotowania oraz ostatecznie przyznane finanse pozwolą na ich przeprowadzenie. Zgodnie z zestawieniami to rewitalizacje mają stanowić większość polskich projektów kolejowych. W założeniu będą odpowiadać za ok. 23% ponoszonych kosztów, lecz rzeczowo dotyczą aż 64% torów objętych pracami.

 

Katarzyna Bednarz, Analityk rynku budowlanego

 

Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
 • Perspektywy dla rynku budownictwa kolejowego
  • Prognozy na lata 2015-2020
  • Sektor w ujęciu regionalnym
  • Pozostałe statystyki charakteryzujące sektor
 • Główne podmioty na rynku
  • Inwestorzy
   • Najważniejsze trendy
  • Projektanci
   • Najważniejsze trendy
   • Systra SA
   • Mosty Katowice Sp. z o.o.
   • WYG International Sp. z o.o.
   • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA
   • Safege SA
   • Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o.
   • E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
  • Wykonawcy
   • Najważniejsze trendy
   • Torpol SA
   • Trakcja PRKiI SA
   • ZUE SA
   • Porr Polska SA
   • Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej Dolkom Sp. z o. o.
   • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.
   • Feroco SA
   • Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości układowej
   • Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o.
   • PKP Energetyka SA
   • Astaldi S.p.A. Oddział w Polsce
   • Strabag Sp. z o.o.
   • Skanska SA
   • Dragados SA
   • NDI SA
 • Trendy cenowe
 • Analiza inwestycji
  • Inwestycje w budowie
  • Inwestycje planowane
  • Inwestycje przeniesione na nową perspektywę unijną

Graphs

 • Wartość (mld zł) i dynamika (%, r/r) produkcji budowlano-montażowej w Polsce, budownictwo kolejowe, 2010-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%, r/r) produkcji budowlano-montażowej w Polsce, budownictwo kolejowe, 2010-2020
 • Udział produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa kolejowego w budownictwie inżynieryjnym oraz całym rynku budowlanym w Polsce (%), 2010-2020
 • Podział wydatków na prace przygotowawcze inwestycji kolejowych w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Zakres rzeczowy inwestycji kolejowych w Polsce według województw (km), 2014-2020
 • Długość sieci kolejowej w ujęciu wojewódzkim w Polsce (km) i udział (%), 2014
 • Gęstość sieci kolejowej w Polsce w rozbiciu na województwa (km/100 km²), 2015
 • Nakłady na infrastrukturę kolejową w obrębie dostępu do portów morskich w Polsce (mln zł, %), 2014-2020
 • Długość wymienianych rocznie torów w Polsce (km), 2005-2014
 • Liczba rozjazdów kolejowych wymienianych w Polsce (szt.), 2005-2014
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budownictwo kolejowe, 2010-2014
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budownictwo kolejowe, 2010-2014
 • Nakłady inwestycyjne PKP PLK w Polsce (mln zł) 2005-2016

Tables

 • Rozłożenie w czasie wydatków związanych z pracami budowlanymi w projektach ujętych w Wieloletnim Programie Inwestycji Kolejowych w Polsce (mln zł), 2013-2017
 • Inwestycje kolejowe w perspektywie kolejowej 2014-2020 w Polsce
 • Nakłady finansowe na inwestycje kolejowe w Polsce według województw (mln zł), 2014-2020
 • Struktura kosztów procesu budowlanego w Polsce (%), drogi kołowe i szynowe, 2010-2013
 • Harmonogram przetargowy PKP PLK pod kątem wartości (mld zł) i długości tras (tys. km) w Polsce, 2015-2019
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Systra SA, 2008-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Mosty Katowice Sp. z o.o., 2008-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki WYG International Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego SA, 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Safege SA, 2008-2011
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, 2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Torpol SA, 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Trakcja PRKiI SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki ZUE SA, 2009-2014
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Porr Polska SA, 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej Dolkom Sp. z o. o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Feroco SA, 2008-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. w upadłości układowej, 2008-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe Zakładu Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki PKP Energetyka SA, 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Astaldi S.P.A. SA oddział w Polsce, 2011-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Strabag Sp. z o.o., 2008-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Skanska SA, 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Dragados SA oddział w Polsce, 2006-2010
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki NDI SA, 2008-2013
 • Zestawienie ofert cenowych i budżet inwestorski na program rozjazdowy w Polsce (mln zł), 2015
 • Zestawienie zwycięskich ofert cenowych w wybranych przetargach kolejowych w Polsce (mln zł/km), 2014-2015
 • Stosunek zwycięskich ofert do budżetu inwestora w wybranych przetargach kolejowych w Polsce, 2014-2015
 • Koszt budowy nowych linii kolejowych w Polsce w przeliczeniu na km trasy (mln zł), 2014-2020
 • Koszt modernizacji linii kolejowych w Polsce w przeliczeniu na km trasy (mln zł), 2014-2020
 • Koszt rewitalizacji linii kolejowych w Polsce w przeliczeniu na km trasy (mln zł), 2014-2020
 • Koszt inwestycji kolejowych w ramach Programu Polska Wschodnia (mln zł/km), 2014-2020
 • Wybrane inwestycje w fazie budowy w Polsce, budownictwo kolejowe, 2015
 • Najważniejsze inwestycje w fazie planowania w Polsce, budownictwo kolejowe, 2015-2020
 • Inwestycje kolejowe w Polsce, których dofinansowanie zostało przeniesione na okres 2014-2020