Budownictwo kolejowe w Polsce 2014

Prognozy rozwoju na lata 2014-2019

Ten dokument przedstawia wiodących wykonawców prac kolejowych działających obecnie na polskim rynku, a także oferuje wgląd w ich kondycję finansową i plany przyszłego rozwoju.

 

Raport bada zarówno cały sektor budownictwa, jak i jego kluczowe segmenty, takie jak stacje kolejowe, trasy linie kolejowe, linie metra, linie tramwajowe oraz inne dominujące elementy polskiej infrastruktury.

 

Przy tworzeniu nowych prognoz dla działalności tego sektora w latach 2014-2019 wzięte pod uwagę zostały dane makroekonomiczne, oczekiwane poziomy inwestycji i możliwości finansowania nowych projektów.

 

Najważniejsze tematy tej publikacji to…

 

 • Analiza SWOT budownictwa kolejowego w Polsce, wraz z dokładną analizą najbardziej wpływowych wydarzeń na rynku
 • Przewidywane zmiany w wartości rynku budownictwa kolejowego
 • Podsumowanie wartości i udziałów rynkowych wiodących firm budowlanych działających w sektorze kolejowym
 • Ocena nadchodzących inwestycji kolejowym w prognozowanym okresie.

 

Skorzystaj z dokładnej analizy złożonych zagadnień branżowych…

 

 • Wpływ sytuacji makroekonomicznej w Polsce oraz innych aspektów, na przykład prawnych, na polski sektor kolejowy, w tym wydatków PKP PLK (Polskich Linii Kolejowych), Narodowego Funduszu Kolejowego, jak również poziomu dofinansowań unijnych w latach 2014-2020
 • Analiza sytuacji rynkowej oraz kluczowych segmentów budownictwa kolejowego -  inwestycje w stacje i tory, linie tramwajowe, ERTMS (Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym) i inne
 • System inwestycji publiczno-prywatnych w Polsce w odniesieniu do kolei
 • Nadchodzące zmiany i obecne kwestie regulacyjne wpływające na proces inwestycyjny
 • Analiza dużych projektów kolejowych jakie niedługo mają się rozpocząć
 • Szczegółowe omówienie dziesięciu najbardziej aktywnych wykonawców prac kolejowych w Polsce – zarobki, umowy i konsorcja.

 

Poznaj odpowiedzi na następujące pytania…

 

 • Jaka część funduszy unijnych na lata 2014-2020 jest do dyspozycji PKP PLK? Czy zostanie w pełni wykorzystana na projekty budownictwa kolejowego do 2020 roku?
 • Ile wart jest obecnie sektor polskiego budownictwa kolejowego? Ile wyniesie jego wartość w 2019 roku?
 • Jaka część istniejącej w Polsce infrastruktury kolejowej zostanie zmodernizowana w latach 2014-2019?
 • Jak ewoluować będą ceny materiałów budowlanych w prognozowanym okresie (2014-2019)?
 • Dla których spośród głównych stacji kolejowych w Polsce przewiduje się projekty modernizacyjne do roku 2019?
 • Jakie warunki i kwestie najmocniej wpływać będą na rozwój budownictwa kolejowego w następnych sześciu latach?
 • Które firmy budowlane znajdują się wśród dziesięciu największych w Polsce? Jaka jest ich kondycja finansowa i największe kontrakty?

 

Czy wiesz, że...

 • W związku z koniecznością wykorzystania maksymalnej liczby funduszy unijnych, władze polskie wynegocjowały podwyższenie progu dofinansowania poszczególnych projektów oraz możliwość relokacji środków pomiędzy nimi.
 • W ramach przyszłego programu Infrastruktura i Środowisko, wstępnie w planie jest budowa 6 zupełnie nowych odcinków kolejowych.
 • Koszty budowy nowych odcinków różnicują się mocno w zależności od ich całkowitej długości (inaczej rozkładają się koszty stałe budowy) oraz warunków środowiskowych w jakich powstają. Najdroższym przedsięwzięciem wg. planu jest dalsza rozbudowa węzła kolejowego w Łodzi. Za 1 km trasy uwzględniającej także podziemny tunel trzeba będzie zapłacić ponad 400 mln zł.
 • W trakcie prac projektowych jest dalsza rozbudowa II linii warszawskiego metra. Powstająca własnie nowa linia ma zostać wydłużona o kolejne 3 przystanki w kierunku Woli oraz 3 w kierunku Targówka.
 • Obecnie w Polsce funkcjonuje 14 sieci tramwajowych, obsługiwanych przez 16 przedsiębiorstw. W budowie zaś znajduje się piętnasta tego typu sieć (w Olsztynie).

 

Wybrane firmy analizowane w raporcie...

 

Trakcja SA, Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA we Wrocławiu Feroco SA, PNI Sp. z o.o. – w upadłości układowej, Torpol Sp. z o.o., Grupa ZUE, Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA, PKP Energetyka SA, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych DOM  w Poznaniu Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o., Astaldi, Gulermak, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ze Świecia i TOR-KAR-SSON, Skanska, Balzola Polska Sp. z o.o., NDI SA, Construcciones y Promociones Balzola Saciedad Anonima, Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK”, Budimex, Mota Engil, Mosty-Łódź,  TCHAS spol. s.r.o., TCHAS Polska Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o., Leonhard Weiss GmbH & Co. KG.

 

Ten raport będzie przydatny w następujących sytuacjach biznesowych…

 

 • Rozpoczynanie działalności na polskim rynku budownictwa kolejowego
 • Planowanie udanej strategii biznesowej na rynku
 • Poszukiwanie potencjalnych partnerów do fuzji i przejęć
 • Ocena potencjalnych inwestycji na polskim rynku budowlanym
 • Ocena działań konkurencji na rynku
 • Ocena zapotrzebowania na materiały budowlane w tym sektorze
 • Obliczania udziału rynkowego firmy
 • Tworzenie raportów na potrzeby zarządu i udziałowców.

 

Ta publikacja to lektura obowiązkowa dla...


Zarządu, działów marketingu oraz specjalistów szczebla menadżerskiego zajmujących się:

 

 • Wykonawstwem produktów z zakresu budownictwa kolejowego w polskim sektorze
 • Produkcją i/lub dystrybucją sprzętu i materiałów używanych w budownictwie kolejowym
 • Tworzeniem i zarządzaniem planami inwestycyjnymi dla tego sektora
 • Rozpoczynaniem nowej działalności w polskiej branży budownictwa kolejowego
 • Dostarczaniem usług doradczych, badawczych i analitycznych dla tego rynku
 • Działalnością naukową, rządową i badawczą
 • Działalnością z dziedziny PR i mediów, promocją branży i działalnością komercyjną
 • Działalnością finansową taką jak bankowość, działalność maklerska oraz inwestycje związane z budownictwem kolejowym w Polsce.

 

Extract from this report

 • Pomimo, że kolej uchodzi za jedną z bardziej niedomagających gałęzi budownictwa, to kolejne dwa lata powinny poprawić wyniki produkcji budowlano-montażowej. Według prognoz stan zaawansowania finansowego tylko największych projektów (powyżej 1 mld zł), na początku 2014 roku nie przekraczał 40%. Oznacza to że kolejne dwa lata- ostatnie w jakch można będzie realizować i rozliczać projekty finansowane przez UE będą musiały zanotować znaczny wzrost przerobu na placach budów, zaś na rozpoczęcie będą czekać już nowe projekty których środki będą pochodzić już z nowego budżetu, zatem wartość rocznych przerobów powinna ustabilizować się na dość wysokim poziomie.
 • Plany na kolejną perspektywę finansową zakładają bardzo ambitnie dużą liczbę projektów. Ok. 60% z nich dotyczyć będą rewitalizacji poszczególnych linii co związane jest z mniejszą liczbą wymaganych formalności ale także z odpowiednio niższymi nakładami finansowymi. Szacunkowo wartość robót tego typu dla 1km torów wynosi 4 mln zł co jest wartością ponad 10 krotnie niższą niż w przypadku budowy zupełnie nowego odcinka.
   

Market commentary by expert

 

Branża kolejowa znajduje się na przededniu wzrostu już od kilku lat i póki co nie radziła sobie z pełnym wypełnieniem tego planu. Ciągłe opóźnienia i problemy realizacyjne powodowały, że przeroby na budowach nadal były dalekie od oczekiwanych. Branża poniekąd została postawiona pod ścianą którą w tym przypadku obrała formę daty 31 grudnia 2015 roku tj. termin do którego zrealizowane i rozliczone powinny być inwestycje finansowej perspektywy unijnej 2007-2013. PKP będzie próbowało zatem uskutecznić ten plan i jednoczenie rozpocząć sprawnie projekty z nowego budżetu. Wstępnie przygotowywanych jest kilkadziesiąt projektów, które wpłyną pozytywnie zarówno na wykresy produkcji budowlano-montażowej ale także przede wszystkim na stan infrastruktury kolejowej.

 

Katarzyna Bednarz, Analityk rynku budowlanego

 

PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry

Spis treści

 1. Metodologia      9
 2. Streszczenie menedżerskie      11
 3. Polski rynek budownictwa kolejowego      15
  1. Wielkość rynku kolejowego w Polsce      15
  2. Stan infrastruktury kolejowej w Polsce      17
  3. Uwarunkowania środowiskowe dla rozwoju kolei w Polsce      22
  4. Wyłączenia linii kolejowych      23
  5. Systemy przetargowe w Polsce      26
  6. System zaprojektuj i wybuduj      29
  7. Struktura kosztów w budownictwie kolejowym      31
 4. Realizowane i planowane inwestycje kolejowe      35
  1. Europejskie systemy zarządzania ruchem      35
  2. Koleje Dużych Prędkości      39
  3. Budowa warszawskiego metra      41
  4. Budowa linii tramwajowych w Polsce      43
  5. Najważniejsze realizowane kontrakty kolejowe      50
  6. Zaawansowanie finansowe projektów z perspektywy 2007-2013      55
  7. Inwestycje budżetu 2014-2020      59
  8. Inwestycje bez udziału Unii Europejskiej      66
  9. Inwestycje w dworce kolejowe w Polsce      68
 5. Prognozy rozwoju na lata 2014-2019      71
  1. Prognozy makroekonomiczne      71
  2. Wieloletni Plan Inwestycji Kolejowych       72
   1. Rozbieżność pomiędzy poprzednim a nowym programem inwestycyjnym      75
   2. Nakłady inwestycyjne WPIK 2013-2015      77
  3. Rozkład środków z perspektywy unijnej 2014-2020      78
  4. Finansowanie inwestycji kolejowych w Polsce      80
   1. Finansowanie z Funduszu Kolejowego      80
   2. Finansowanie z budżetu państwa      82
  5. Prognozy dla produkcji budowlano-montażowej       82
  6. Analiza SWOT branży kolejowej w Polsce      85
 6. Otoczenie konkurencyjne rynku budownictwa kolejowego w Polsce      87
  1. Główni wykonawcy      87
   1. Trakcja SA      87
   2. Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA we Wrocławiu      88
   3. Feroco SA      89
   4. PNI Sp. z o.o. – w upadłości układowej      90
   5. Torpol Sp. z o.o.       92
   6. Grupa ZUE, Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA      93
   7. PKP Energetyka SA      95
   8. Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.      96
   9. Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o.      97
   10. Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.      98
  2. Konkurencja na rynku infrastruktury kolejowej      99
  3. Główne firmy projektowe      101
 7. Spis grafik      105
 8. Spis tabel      107
 9. Informacja o PMR      109

 
 

 

Spis grafik

 1. Struktura linii kolejowych w Polsce według dopuszczalnej prędkości pociągów (%), 2011 i 2013      12
 2. Nakłady finansowe na kolejowe roboty budowlane w Polsce według rodzaju robót (mln zł za km), 2014       12
 3. Produkcja budowlano-montażowa z tytułu budownictwa kolejowego w Polsce (mln zł), 2005-2022      14
 4. Udział budownictwa kolejowego w rynku budowlanym w Polsce (%), 2012      16
 5. Stan infrastruktury kolejowej w Polsce (%), 2011 i 2013      18
 6. Struktura linii kolejowych w Polsce według dopuszczalnej prędkości pociągów (%), 2011 i 2013      18
 7. Wymiana torów (km) realizowana przez PKP PLK w latach 2001-2011      19
 8. Wymiana rozjazdów (szt.) przez PKP PLK w Polsce w latach 2002-2011      20
 9. Struktura wiekowo-jakościowa elementów elektrycznych układów torowych w Polsce (%), 2013      20
 10. Struktura jakościowa urządzeń SRK w Polsce (%), 2013      21
 11. Udział poszczególnych gałęzi w pracy przewozowej lądowego transportu towarowego w Polsce (%), 2000-2012      22
 12. Długość eksploatowanych linii kolejowych w Polsce (tys. km), 1990-2014      23
 13. Nakłady finansowe na kolejowe roboty budowlane w Polsce według rodzaju robót (mln zł za km), 2014       31
 14. Nakłady finansowe na kolejowe roboty budowlane w Polsce, nowe trasy kolejowe (mln zł za km), 2014      32
 15. Nakłady finansowe na kolejowe roboty budowlane w Polsce, modernizacje (mln zł za km), 2014      33
 16. Nakłady finansowe na kolejowe roboty budowlane w Polsce, rewitalizacje (mln zł za km), 2014      33
 17. Struktura kosztów firm specjalizujących się we wznoszeniu budynków w Polsce (%), 2012      34
 18. Struktura kosztów firm specjalizujących się w budownictwie transportowym w Polsce (%), 2012      34
 19. Mapa wdrażania systemu ETCS w Polsce, 2007-2023      38
 20. Planowy przebieg linii Kolei Dużych Prędkości w Polsce, 2013      39
 21. Prawdopodobny harmonogram realizacji inwestycji KDP w Polsce, 2011-2028      40
 22. Plan budowy linii metra w Warszawie – I i II linia, 2013      42
 23. Zaawansowanie finansowe projektów kolejowych pod względem wartości przedsięwzięć w Polsce (%), lipiec 2013       58
 24. Mapa modernizowanych dworców kolejowych w Polsce, 2012      69
 25. Zakres rzeczowy WPIK 2013-2015 w podziale na poszczególne podgrupy infrastruktury kolejowej w Polsce      74
 26. Rezultaty WPIK 2013-2015 dotyczące parametrów infrastruktury torowej w Polsce      75
 27. Zestawienie nakładów finansowych według nowego WPIK 2013-2015 i poprzedniego WPIK 2011-2013 oraz produkcja budowlano-montażowa w Polsce (mld zł), 2010-2015      76
 28. Struktura nakładów inwestycyjnych w Polsce (tys. zł, %), według typu robót, 2007-2015      77
 29. Struktura torokilometrów w ramach poszczególnych typów prac w projektach objętych WPIK 2013-2015      77
 30. Nakłady inwestycyjne na infrastrukturę kolejową w Polsce, według typu robót (mln zł), 2007-2015      78
 31. Przewidywany rozkład przetargowy głównych inwestycji kolejowych w Polsce, wartość przetargów (mln zł) i długość linii (km), 2014-2020      79
 32. Potencjalne wydatki na inwestycje kolejowe w Polsce (mln zł), 2014-2021      79
 33. Struktura źródeł finansowania inwestycji kolejowych w Polsce (%), 2013-2015      80
 34. Budżet Funduszu Kolejowego i nakłady na inwestycje w Polsce (mln zł), 2012-2019      81
 35. Struktura wydatków z budżetu Funduszu Kolejowego w Polsce (%), 2013      81
 36. Wydatki budżetu państwa z przeznaczeniem na kolej w Polsce (mln zł), 2002-2014      82
 37. Produkcja budowlano-montażowa z tytułu budownictwa kolejowego w Polsce (mln zł), 2005-2022      83
 38. Uśredniona wersja prognozy produkcji budowlano-montażowej dla robót kolejowych w Polsce (mln zł) i dynamika (%, r/r), 2005-2022      84

 

Spis tabel

 1. Zestawienie głównych inwestycji kolejowych uwzględnionych w Dokumencie Implementacyjnym przewidzianych do realizacji w Polsce, 2014-2020      13
 2. Gęstość sieci kolejowej w Polsce (km/100 km2), 2013      17
 3. Wykaz linii planowanych do wstępnego wyłączenia z eksploatacji w Polsce w 2013      24
 4. Wykaz linii planowanych do definitywnego wyłączenia z eksploatacji w Polsce w 2013      25
 5. Zalety i wady formuły zaprojektuj i wybuduj, 2013      30
 6. Porównanie systemów ERTMS – ETCS i GSM-R      36
 7. Harmonogram wdrażania systemu ETCS w Polsce, 2007-2023      37
 8. Analiza SWOT dla budowy linii Y w Polsce      41
 9. Zestawienie odcinków II linii metra w Warszawie – stan realizacyjny      42
 10. Zestawienie miast posiadających aktywne linie tramwajowe w Polsce, 2014      43
 11. Zestawienie bieżących i planowanych inwestycji tramwajowych w Polsce, 2014      45-49
 12. Wykaz znaczących kontraktów kolejowych zawartych w Polsce, XI 2007-XII 2013      51-54
 13. Zaawansowanie finansowe dużych inwestycji kolejowych w Polsce o wartości powyżej 1 mld zł (%), lipiec 2013      56
 14. Zaawansowanie finansowe toczących się projektów kolejowych o wartości z przedziału 500 mln-1 mld zł w Polsce (%), lipiec 2013      57
 15. Zestawienie głównych inwestycji kolejowych realizowanych w ramach budżetu unijnego w Polsce, 2014-2020      60-62
 16. Zestawienie inwestycji kolejowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, 2014-2020      63
 17. Zestawienie projektów kolejowych, które najprawdopodobniej trafią do realizacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, 2014-2020      64-65
 18. Wykaz inwestycji kolejowych w Polsce realizowanych bez udziału UE, 2014      66-67
 19. Modernizacje dworców Polsce w oparciu o formułę PPP, 2014      70
 20. Prognoza głównych wskaźników makroekonomicznych w Polsce, 2008-2017      72
 21. Zakres obiektów infrastruktury kolejowej do wykonania w Polsce według WPIK 2011-2013 i WPIK 2013-2015      73
 22. Wartość produkcji budowlano-montażowej oraz średni roczny przerób w trzech wariantach prognozy dla budownictwa kolejowego w Polsce w latach 2005-2022      83
 23. Analiza SWOT branży kolejowej w Polsce, 2014      85-86
 24. Podstawowe dane finansowe spółki Trakcja SA, 2008-2013      87
 25. Wybrane realizacje spółki Trakcja SA      88
 26. Podstawowe dane finansowe spółki Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA we Wrocławiu, 2007-2013      88
 27. Wybrane realizacje spółki Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych SA we Wrocławiu      89
 28. Podstawowe dane finansowe spółki Feroco SA, 2007-2012      89
 29. Wybrane realizacje spółki Feroco SA      90
 30. Podstawowe dane finansowe spółki PNI Sp. z .o.o., 2007-2012      90
 31. Wybrane realizacje spółki PNI Sp. z .o.o.      91
 32. Podstawowe dane finansowe spółki Torpol Sp. z o.o., 2007-2013      92
 33. Wybrane realizacje spółki Torpol Sp. z o.o.      93
 34. Podstawowe dane finansowe spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA, 2007-2012      93
 35. Wybrane realizacje spółki Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA      94
 36. Podstawowe dane finansowe spółki PKP Energetyka SA, 2007-2012      95
 37. Wybrane realizacje spółki PKP Energetyka SA      95
 38. Podstawowe dane finansowe spółki Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o., 2007-2012      96
 39. Wybrane realizacje spółki Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.      96
 40. Podstawowe dane finansowe spółki Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o., 2007-2012      97
 41. Wybrane realizacje spółki Zakład Robót Komunikacyjnych DOM w Poznaniu Sp. z o.o.      97
 42. Podstawowe dane finansowe spółki Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o., 2007-2012      98
 43. Wybrane realizacje spółki Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.      98
 44. Zestawienie większych kontraktów pozyskanych przez firmy spoza grupy głównych graczy rynkowych w Polsce, 2012-2013      100
 45. Główne firmy projektowe w sferze budownictwa kolejowego i ich najważniejsze realizacje, 2011      102-103