Budownictwo energetyczne w Polsce 2014 - segment energii odnawialnej

Prognozy rozwoju i planowane inwestycje

Publikacja to wyczerpujące studium planów inwestycyjnych w zakresie budownictwa energetycznego w segmencie energii odnawialnej. W raporcie analizujemy wszystkie nowe projekty w podziale na poszczególne źródła energii, w tym, energię wiatrową, wodną, słoneczną, z biogazu, z biomasy i geotermalną.

 

Raport to kompleksowe źródło informacji o źródłach finansowania nowych projektów inwestycyjnych. Analitycy rynkowi przygotowali staranną analizę możliwości finansowania projektów z środków unijnych, krajowych, z Funduszy Norweskich, czy z systemów wsparcia NFOŚiGW.

 

Tematyka raportu…

 • Analiza zaplanowanych inwestycji OZE w Polsce w podziale na poszczególne kategorie źródeł energii
 • Ocena potencjału rozwoju  poszczególnych segmentów tego rynku w Polsce
 • Analiza polityki inwestycyjnej głównych graczy aktywnych w tym segmencie budownictwa
 • Analiza SWOT branży budownictwa energetycznego w Polsce w segmencie energii odnawialnej
 • Analiza kosztów budowy poszczególnych instalacji w każdym z segmentów budownictwa energetycznego
 • Studium ustawy o odnawialnych źródłach energii w Polsce i jej wpływu na realizację nowych projektów inwestycyjnych
 • Analiza trendów na rynku budownictwa energetycznego w segmencie OZE.

 

W raporcie znajdują się odpowiedzi na pytania…

 • Jakie inwestycje będą realizowane na przestrzeni kolejnych lat?
 • Jakie lokalizacje zaplanowanych instalacji są najbardziej popularne wśród inwestorów?
 • Jak są rozlokowane istniejące instalacje odnawialnych źródeł energii w Polsce pod względem mocy?
 • Jaka jest struktura kosztów prowadzenia farmy solarnej w Polsce?
 • Które regiony w Polsce są najbardziej aktywne pod względem wykorzystania biomasy do produkcji energii w Polsce?
 • Jaka jest struktura nakładów inwestycyjnych dla przykładowej biogazowi w Polsce?
 • Jakie są udziały w rynku największych producentów turbin wiatrowych w Polsce?
 • Jak kształtuje się alokacja środków przyznawanych jako dopłaty do kolektorów słonecznych oraz jaki jest poziom wykorzystania alokacji (%) w ujęciu rocznym?
 • Jak są rozlokowane instalacje odnawialnych źródeł energii w Polsce pod względem mocy?
 • Jaka jest wysokość opłaty zastępczej oraz średnie ceny zielonych certyfikatów na TGE w Polsce?

 

Czy wiesz, że...

 • Budowa obiektu wiatrowego o mocy 1 MW to wydatek rzędu 6-7 mln zł, z czego blisko 80% tej kwoty związane jest z zakupem turbiny wiatrowej.
 • W Polsce nie powstały jeszcze żadne obiekty typu offshore, pomimo wieloletnich przygotowań. Obecnie szacowany czas dla powstania pierwszych morskich farm wiatrowych to 2020 rok.
 • Szacuje się, że obecnie 51 z 55 polskich elektrowni systemowych posiada koncesję na współspalanie biomasy.
 • W obecnej sytuacji najbardziej cierpią małe i średnie przedsiębiorstwa, które nie są w stanie czekać tak długo na uchwalenie nowej ustawy o OZE, zyskują zaś wielkie przedsiębiorstwa.
 • Blisko 85% instalacji w Polsce pracuje w oparciu o biogaz ze składowisk lub oczyszczalni ścieków.
 • Potencjał rozwoju biogazowni i mikrobiogazowni rolniczych w Polsce wynosi od 3 000 do nawet 4 000 MW.

 

Wybrane firmy analizowane w raporcie...

Kulczyk Investment, PGE, Energa, ENEA, Turon, GSG Towers, Siemens , Nordex, Stocznia Crist , Stocznia Goleniów, LM Wind Power, Vest-Fiber ApS, ABB, ISD Huta Częstochowa, KK Electronics, Tele-Fonica Kable, Energomontaż Gdynia i Mostostal Chojnice, Elektromontaż Północ Gdynia, Vistal Gdynia, Energi, Aluship Technology.

 

Raport jest polecany dla…

 • Producenci i dystrybutorzy maszyn budowlanych
 • Wykonawcze firmy budowlane
 • Inwestorzy zainteresowani tym segmentem rynku
 • Biznes zaangażowany w produkcję elementów instalacji OZE
 • Agendy rządowe i organizacje branżowe
 • Instytucje finansowe i izby handlowe.

 

Publikacja sprawdzi się w następujących sytuacjach biznesowych…

 • Wchodząc na rynek budownictwa energetycznego
 • Analizując potencjał inwestycyjny na tym rynku
 • Szacując udziały rynkowe poszczególnych graczy
 • Poszukując partnerów biznesowych i kontrahentów
 • Planując strategię korporacyjną
 • Monitorując działalność konkurencji.

Extract from this report

 • Całkowita wartość zainstalowanych mocy OZE na koniec 2013 roku wynosiła 5,5 GW, z czego ponad 60% przypadało na instalacje generujące energię z wiatru. Kolejny znaczący wkład na poziomie 17-18% każdy stanowiły hydroelektrownie i kotły przeznaczone do spalania biomasy.
 • Instalacje wiatrowe jako jedne z najtańszych w budowie i utrzymaniu zyskały sporą przewagę nad innymi technologiami i obecnie stanowią najpopularniejszy kierunek inwestycyjny w zakresie projektów energetycznych. Roczna dynamika wzrostu zainstalowanych mocy wytwórczych w 2013 r. wyniosła 36%.

 

Market commentary by expert

 

Najważniejszym czynnikiem, który wpłynie na kształt rynku OZE w Polsce, będzie obecnie opracowywana ustawa o odnawialnych źródłach energii. W najbliższych miesiącach dostrzegamy szansę, że wraz z opracowaniem i uchwaleniem nowych regulacji, część wstrzymanych inwestycji w energetyce odnawialnej może ponownie trafić do fazy realizacji.

 

Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego w PMR

 

Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement

Spis treści

 1. Metodologia      9
 2. Streszczenie menedżerskie      11
 3. Struktura polskich źródeł OZE      17
  1. Lokalizacje inwestycji OZE w Polsce      21
  2. Przyłączenia do sieci źródeł OZE      22
  3. Finansowanie inwestycji w OZE      25
   1. Systemy wsparcia OZE przygotowane przez NFOŚiGW      25
   2. Środki unijne      28
   3. Środki krajowe      29
   4. Fundusze norweskie      30
  4. Nowa ustawa o OZE      30
   1. Zmiany w systemie zielonych certyfikatów      31
   2. Podstawowe założenia nowego systemu wspierania      32
  5. Analiza SWOT branży OZE      34
 4. Energia wiatrowa w Polsce      37
  1. Zainstalowane moce wiatrowe      37
  2. Koszty budowy i utrzymania instalacji wiatrowych      39
  3. Potencjał rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce      40
  4. Zmiana zasad dofinansowania projektów wiatrowych w Polsce      41
  5. Rozwój morskiej energetyki wiatrowej w Polsce      42
  6. Produkcja turbin i wież wiatrowych      44
  7. Główne projekty wiatrowe realizowane w Polsce      45
 5. Energia wodna w Polsce      53
  1. Główne projekty z dziedziny hydroenergetyki realizowane w Polsce      57
  2. Koszty budowy elektrowni wodnych w Polsce      58
 6. Energia z biogazu w Polsce      61
  1. Biogazownie w nowym projekcie ustawy o OZE      65
  2. Koszty i przygotowanie do budowy biogazowni      66
  3. Projekty instalacji biogazowych w Polsce      71 
 7. Energia z biomasy w Polsce      75
  1. Nowe regulacje prawne dotyczące biomasy      80
  2. Główne projekty spalania biomasy realizowane w Polsce      82
 8. Energia słoneczna w Polsce      85
  1. Koszty farm solarnych      90
  2. Prawne uwarunkowania budowy farm solarnych w Polsce      92
  3. Główne projekty solarne realizowane w Polsce      94
 9. Energia geotermalna w Polsce      97
  1. Potencjał inwestycji geotermalnych w Polsce      97
  2. Główne projekty geotermalne realizowane w Polsce      99
 10. Spis grafik      103
 11. Spis tabel      105
 12. Informacja o PMR      106

 

Spis grafik

 1. Struktura produkcji energii w Polsce (%), ze względu na źródło, 2013      11
 2. Struktura zainstalowanych mocy OZE w Polsce (%), 2013      12
 3. Struktura produkcji energii w Polsce (%), ze względu na źródło, 2013      17
 4. Struktura zainstalowanych mocy OZE w Polsce (%), 2013      18
 5. Struktura zainstalowanych instalacji OZE w Polsce (%), pod względem ich liczby, 2013      19
 6. Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie, elektroenergetyce oraz transporcie w Polsce (%), 2010-2020      20
 7. Zainstalowana moc z odnawialnych źródeł energii w Polsce (MW) i dynamika zmian (%), 2005-2013      20
 8. Rozlokowanie instalacji odnawialnych źródeł energii w Polsce (%), pod względem mocy, 2013      21
 9. Zasięg terytorialny głównych grup sieci dystrybucyjnych w Polsce, 2013      23
 10. Wysokość programowego dofinansowania w formie pożyczki i dotacji (mln zł) w ramach GIS w Polsce, 2013       26
 11. Podpisane umowy na dofinansowanie unijne w projektach w ramach Priorytetu 9 (mln zł), 2013      28
 12. Alokacja środków (tys. zł) przyznawanych jako dopłaty do kolektorów słonecznych oraz poziom wykorzystania alokacji (%) w ujęciu rocznym w Polsce, 2010-2015      29
 13. Rozwój energetyki wiatrowej (MW) w Polsce i dynamika (%), 2005-2013      37
 14. Lokalizacje farm wiatrowych w Polsce (%), 2013      38
 15. Zainstalowana moc elektrowni wiatrowych w Polsce (MW), 2007-2015      39
 16. Podział kosztów budowy farmy wiatrowej w Polsce (%), 2012      39
 17. Koszty bieżące utrzymania farm wiatrowych w Polsce (%), 2012      40
 18. Podział poszczególnych typów farm wiatrowych w 2020 r. (%), według planu rządowego w Polsce      43
 19. Udziały w rynku największych producentów turbin wiatrowych w Polsce (%), 2013      44
 20. Podział elektrowni wodnych w Polsce pod względem liczby jednostek i mocy wytwórczych (%), 2013      54
 21. Zainstalowana moc (MW) hydroelektrowni przepływowych w Polsce i dynamika (%), 2005-2013      55
 22. Lokalizacja elektrowni wodnych w Polsce pod względem zainstalowanej mocy (MW), 2013      56
 23. Struktura kosztów budowy hydroelektrowni (%) w Polsce      58
 24. Podział biogazowni w Polsce pod względem liczby i mocy wytwórczych (%), 2013      62
 25. Rozwój instalacji biogazowych w Polsce według zainstalowanych mocy (MW) i dynamika (%, r/r), 2005-IX 2013      62
 26. Rozlokowanie instalacji biogazowych w Polsce pod względem mocy (MW), 2013      63
 27. Struktura nakładów inwestycyjnych dla przykładowej biogazowni w Polsce (%), 2011      66
 28. Kategorie kosztów operacyjnych biogazowni w Polsce (bez amortyzacji), 2013      67
 29. Krajowi i zagraniczni producenci urządzeń dla biogazowni na polskim rynku (%), 2012      70
 30. Podział liczby oraz zainstalowanej mocy kotłów na biomasę ze względu typ paliwa w Polsce (%), 2013      76
 31. Rozwój instalacji biomasowych w Polsce (jednostki na biomasę) i dynamika (%), 2005-2013      77
 32. Obszary najaktywniejsze pod względem wykorzystania biomasy do produkcji energii w Polsce, według zainstalowanych źródeł (MW), 2013      78
 33. Główne bloki w Polsce stosujące technologię współspalania według inwestora oraz ich średni wiek, 2013      79
 34. Roczne sumy  promieniowania słonecznego na m2 powierzchni w Polsce      86
 35. Powierzchnia paneli słonecznych w Polsce (tys. m2), 2000-2012      87
 36. Rozmieszczenie instalowanych kolektorów słonecznych w ramach programu NFOŚiGW w Polsce, 2013      88
 37. Rozwój instalacji fotowoltaicznych w Polsce (MW), 2008-2013      89
 38. Średnie współczynniki wykorzystania mocy przez różne technologie wytwarzania energii elektrycznej w Polsce (%), 2013      90
 39. Struktura kosztów prowadzenia farmy solarnej w Polsce (%), 2013      91
 40. Struktura nakładów inwestycyjnych na farmy solarne w Polsce (%), 2013      91
 41. Szacunkowa liczba instalowanych pomp ciepła w Polsce i dynamika (%), 2005-2012      99

Spis tabel

 1. Dostępne moce przyłączeniowe źródeł w Polsce (MW), 2013      23
 2. Konstrukcja ceny referencyjnej według nowego projektu ustawy o OZE      32
 3. Analiza SWOT branży OZE      34-35
 4. Istniejące elektrownie wiatrowe w Polsce, 2014      46-47
 5. Elektrownie wiatrowe w budowie w Polsce, 2014      48
 6. Planowane elektrownie wiatrowe w Polsce, 2014      49-51
 7. Wykaz funkcjonujących w Polsce rolniczych biogazowni, styczeń 2014      68-69
 8. Współczynniki korekcyjne dla poszczególnych typów instalacji biogazowych w Polsce, 2013-2017      71
 9. Planowane inwestycje w biogazownie rolnicze w Polsce, 2014      72-73