Budownictwo energetyczne w Polsce 2014 - segment energii konwencjonalnej

Prognozy rozwoju i planowane inwestycje

Raport jest rzetelnym źródłem informacji na temat najważniejszych inwestycji budowlanych w segmencie energii konwencjonalnej w Polsce zaplanowanych na najbliższe lata.

 

Dokument prezentuje dane w podziale na następujące kategorie źródeł energii: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny oraz atom.

 

W analizie rynkowej opublikowaliśmy najbardziej aktualne profile graczy rynkowych liczących się na polskim rynku aktywnych w tym segmencie.

 

Tematyka raportu

 • Analiza SWOT rynku budownictwa energetycznego w segmencie energii konwencjonalnej
 • Szczegóły najważniejszych projektów inwestycyjnych w tym: inwestycje w sieci elektroenergetyczne, energetykę konwencjonalną i energetykę atomową.
 • Prognozy realizacji zaplanowanych inwestycji w energetykę konwencjonalną
 • Najważniejsze informacje o możliwościach finansowania inwestycji energetycznych w Polsce
 • Profile korporacyjne najważniejszych inwestorów na polskim rynku budowlanym w segmencie energii konwencjonalnej.

 

Czy wiesz, że...

 • W polskim systemie przesyłowym ponad 30 lat ma 80% linii 220 kV, 23% linii 400 kV i 38% transformatorów.
 • Na modernizację sieci, których wiek wynosi ponad 30 lat i które wymagają wymiany, trzeba wydać około 55 mld zł.
 • W 2013 roku nakłady inwestycyjne na sieć dystrybucyjną znacznie przekroczyły 6 mld zł.
 • Obecnie w fazie budowy znajduje się dziewięć znaczących inwestycji o wartości ponad 19 mld zł netto, z czego za połowę wartości odpowiada inwestycja grupy PGE w Opolu.
 • Planowana moc pierwszej elektrowni atomowej w Polsce to ok. 3 tys. MW.
 • Do 2025 roku PSE wyłoży na inwestycje ok. 23 mld zł. Około 40% wydatków będzie spowodowane podłączeniami i wyprowadzeniem mocy z nowych źródeł.
 • W ciągu minionego półrocza wartość inwestycji będących na etapie przetargu zmalała o 5 mld zł, co wynika zarówno z wstrzymania niektórych inwestycji, jak i przejścia części z nich do fazy budowy.

 

Unikalne informacje opublikowane w raporcie

 

 • W publikacji prezentujemy unikalne dane na temat szczegółów realizacji poszczególnych inwestycji w tym, między innymi: informacje o inwestorach, wartości inwestycji, statusie prac nad jej realizacją i wizualizację projektu.
 • Rzetelna analiza projektów inwestycyjnych pod kątem scenariuszy możliwości realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
 • Ocena potencjału tego segmentu rynku i prognozy jego rozwoju w krótko i długoterminowej perspektywie czasowej.

 

W raporcie eksperci udzielają wyczerpujące odpowiedzi na pytania

 

 • Jaka jest całkowita moc (MW) i wartość (mld zł) inwestycji zaplanowanych na nadchodzące lata w segmencie energii konwencjonalnej?
 • Które z tych inwestycji mają największą szansę na realizację?
 • Jaka jest wartość inwestycji w podziale na poszczególne źródła energii: węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz ziemny, atom?
 • Które lokalizacje w Polsce najbardziej skorzystają na realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych?
 • Jakie regulacje prawne w największym stopniu mają wpływ na poziom realizowanych inwestycji w budownictwo energetyczne w Polsce?

 

Wybrane firmy analizowane w raporcie...

Tauron, Enea, Energa, RWE, EdF, GDF Suez, PKN Orlen, KGHM, CEZ, Fortum, Dalkia, Kulczyk Investments, PGNiG, Alstom, Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa, Abener Energia, Hitachi Power Europe, Elektrobudowa, Introl, Iberdrola.

 

Kiedy profesjonaliści korzystają z tego raportu?

 

 • Opracowując strategię wejścia na rynek budownictwa energetycznego w Polsce
 • Monitorując możliwości inwestycyjne na polskim rynku budownictwa energetycznego
 • Analizując działania konkurencji na tym rynku w Polsce
 • Poszukując nowych kontrahentów lub partnerów w biznesie
 • Szacując potencjał rynku
 • Przygotowując analizy firmowe dla  akcjonariuszy i zarządu.

 

Extract from this report

 • Do końca 2015 roku przedsiębiorstwa dystrybucyjne dokonają inwestycji o łącznej wartości blisko 27 mld zł. Dotyczyć to będzie nie tylko modernizacji istniejącej sieci lub budowy nowych sieci, ale także przyłącza nowych źródeł i odbiorców oraz szeroko rozumianych inwestycji usprawniających prace systemu, takich jak nadzór czy zdalne sterowanie.
 • Projekty w fazie przetargowej odpowiadają za kolejne 32,1 mld zł, w tym jednak niepewna jeszcze Elektrownia Północ, szacowana na 12 mld zł. W ciągu minionego półrocza wartość inwestycji będących na etapie przetargu zmalała o 5 mld zł, co jest wynikiem zarówno wstrzymania niektórych inwestycji, jak i przejścia części z nich do fazy budowy.
   

Market commentary by expert

 

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku wytwarzania energii konwencjonalnej powoduje dużą rotację inwestycji – jedne przechodzą w stan wstrzymania, podczas gdy inne, już zapomniane, wracają do trybu przetargowego. W ogólnym rozrachunku wartość aktywnych inwestycji spadła, choć wciąż są one warte więcej niż 100 mld zł. Co ważne, dzięki rozpoczęciu inwestycji w Opolu wartość inwestycji będących w fazie budowy wzrosła do ponad 19 mld zł, a zaawansowanie wielu przetargów wskazuje na to, że pula zakontraktowanych inwestycji wkrótce wzrośnie.

 

Bartłomiej Sosna, Główny analityk rynku budowlanego w PMR

 

Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA

 

Spis treści

 1. Metodologia      9
 2. Streszczenie menedżerskie      11
 3. Inwestycje w sieci elektroenergetyczne      17
  1. Stan sieci elektroenergetycznej w Polsce      17
  2. Wartość inwestycji w sieci elektroenergetyczne      18
  3. Planowane inwestycje głównych operatorów      20
   1. Enea Operator      20
   2. Energa Operator      21
   3. Polska Grupa Energetyczna      22
   4. RWE Stoen Operator      22
   5. Tauron Dystrybucja      23
   6. PSE (dawniej PSE Operator)      24
  4. Inwestycje transgraniczne w zakresie linii energetycznych      27
  5. Specustawa o korytarzach przesyłowych      29
 4. Inwestycje w energetykę konwencjonalną      33
  1. Inwestycje w budowie      33
   1. Elektrociepłownia Stalowa Wola      33
   2. Instalacja katalitycznego odazotowania oraz odpylania spalin PKN Orlen      35
   3. Elektrownia Kozienice      35
   4. Elektrownia we Włocławku      37
   5. Elektrownia Opole      38
   6. Elektrociepłownia Rzeszów      39
   7. Elektrociepłownia Tychy      40
   8. Elektrociepłownia Zofiówka      41
   9. Elektrociepłownia Gorzów      42
   10. Instalacje odsiarczania spalin w elektrociepłowniach EDF      43
   11. Zakład Wytwarzania Nowa w Dąbrowie Górniczej      44
   12. Instalacja odazotowania w Elektrowni Rybnik      44
  2. Inwestycje w fazie przetargowej      45
   1. Elektrownia Północ      45
   2. Elektrownia Jaworzno III      46
   3. Elektrociepłownia Bydgoszcz      47
   4. Elektrownia w Płocku      48
   5. Elektrownia Pomorzany      48
   6. Elektrociepłownia Olsztyn      49
   7. Elektrownia Puławy      50
   8. Elektrownia Grudziądz      51
   9. Elektrociepłownia Elbląg      52
   10. Elektrociepłownia w Zakładach Azotowych Kędzierzyn      52
  3. Inwestycje w fazie przygotowania i planowania      53
   1. Elektrownia Turów      53
   2. Elektrociepłownia Toruń      54
   3. Elektrownia Łagisza      55
   4. Elektrociepłownia Żerań      55
   5. Elektrownia Kompanii Węglowej w Woli      56
   6. Elektrownia KHW w Katowicach      57
  4. Inwestycje wstrzymane      57
   1. Elektrownia Płock      57
   2. Elektrownia Rybnik      58
   3. Elektrownia Ostrołęka      59
   4. Elektrociepłownia Wrocław      60
   5. Elektrociepłownia Zabrze      60
   6. Elektrociepłownie w Warszawie i Przemyślu      61
   7. Instalacja CCS w Elektrowni Bełchatów      61
   8. Elektrownia Dolna Odra      62
   9. Elektrociepłownia Katowice      62
   10. Elektrownia Blachownia      63
  5. Decyzja KE w sprawie darmowej emisji CO2      63
  6. Prognozy realizacji inwestycji w energetykę konwencjonalną      65
 5. Inwestycje w energetykę atomową      73
  1. Harmonogram budowy bloków atomowych w Polsce      76
  2. Przetargi w ramach budowy elektrowni jądrowej w Polsce      77
  3. Koszty inwestycji w energetykę atomową      79
  4. Udział polskich firm w budowie bloków atomowych      80
  5. Potencjalne lokalizacje elektrowni atomowych w Polsce      81
 6. Profile głównych inwestorów na rynku energetycznym      83
  1. Polska Grupa Energetyczna (PGE)      83
  2. Tauron Polska Energia SA      84
  3. Energa SA      85
  4. Enea SA      86
  5. EDF Polska      87
  6. Grupa RWE Polska      87
  7. GDF Suez Energia Polska SA      88
  8. Elektrownia Północ      88
  9. PKN Orlen      89
  10. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o.      89
  11. Dalkia Polska      90
  12. KGHM Polska Miedź SA      90
  13. CEZ Polska      91
  14. Polskie Sieci Energetyczne      91
 7. Spis wykresów      93
 8. Spis tabel      95
 9. Informacja o PMR      96

 

 

Spis tabel

 1. Zestawienie najważniejszych przetargów na roboty budowlane dla PSE rozstrzygniętych lub do rozstrzygnięcia w 2013 roku      25-26
 2. Zakres sieci przesyłowych o nieuregulowanych kwestiach prawnych w Polsce, 2012      30
 3. Bloki energetyczne, które wstępnie nie otrzymały darmowych pozwoleń na emisję CO2, 2012      64
 4. Zrealizowane największe inwestycje energetyczne w Polsce, 2005-2013      67
 5. Największe inwestycje energetyczne w Polsce w fazie budowy, 2014      68
 6. Największe inwestycje energetyczne w Polsce w fazie przetargowej, 2014      69
 7. Największe inwestycje energetyczne w Polsce w fazie przygotowania, 2014      70
 8. Największe wstrzymane inwestycje energetyczne w Polsce, 2014      71

 

 

Spis wykresów

 1. Wartość realizowanych i planowanych inwestycji energetycznych w Polsce (mln zł), 2014-2024      13
 2. Infrastruktura sieciowa w Polsce według lat pracy (%), 2013      18
 3. Nakłady inwestycyjne głównych operatorów w Polsce na sieci energetyczne (mln zł), 2009-2013      19
 4. Wartość nakładów inwestycyjnych głównych operatorów sieci energetycznych w Polsce (mln zł) i dynamika zmian (%, r/r), 2012-2015      20
 5. Nakłady inwestycyjne PSE Operator w Polsce (mln zł) i dynamika zmian (%), 2009-2017      24
 6. Istniejące i planowane energetyczne połączenia transgraniczne Polski, 2012-2020      28
 7. Poziom kosztów regulacji sytuacji nieruchomości dla OSD i OSP, przed i po wprowadzeniu ustawy o korytarzach przesyłowych w Polsce (mld zł), 2013      30
 8. Podział kosztów uregulowania sytuacji prawnej gruntów w Polsce na podstawie ustawy o korytarzach przesyłowych (%), 2012      31
 9. Wizualizacja nowego bloku w Elektrociepłowni Stalowa Wola      34
 10. Wizualizacja nowego bloku w Elektrowni Kozienice      36
 11. Wizualizacja nowych bloków w Elektrowni Opole      38
 12. Wizualizacja nowego bloku w Elektrociepłowni Zofiówka      41
 13. Wizualizacja nowych bloków w Elektrowni Północ      45
 14. Wizualizacja nowego bloku w Elektrowni Jaworzno III      46
 15. Wizualizacja nowego bloku w Elektrowni Turów      53
 16. Wizualizacja nowego bloku w Elektrowni Rybnik      58
 17. Wizualizacja nowego bloku w Elektrowni Ostrołęka      59
 18. Wartość realizowanych i planowanych inwestycji energetycznych w Polsce (mln zł), 2014-2024      66
 19. Istniejące i planowane elektrownie atomowe do 300 km wokół Polski, 2013      75
 20. Mapa potencjalnych lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce, 2013      82