Budownictwo drogowe w Polsce 2017 Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Budownictwo drogowe w Polsce 2017

Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022

Raport dotyczący polskiego rynku budownictwa drogowego, który wydawany jest przez PMR już od kilku lat. Jednak w najnowszej edycji na potrzeby raportu przeprowadzone zostało także badanie wśród 150 największych drogowych firm wykonawczych, dzięki któremu zdiagnozowana została realna kondycja polskiego rynku drogowego. Raport jest niezwykle pomocny przy budowaniu strategii, budżetowaniu, czy analizie strategii największych firm wykonawczych w budownictwie drogowym. Przedstawione w raporcie 5-letnie autorskie prognozy bazują na modelach ekonometrycznych, rozkładzie największych planowanych inwestycji analizowanych w serwisie PMR Inwestycje oraz na wiedzy i doświadczeniu ekspertów PMR. 

 

Jakie informacje zawiera raport?

 

Trendy:

 

 • zaawansowanie realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych
   
 • zaawansowanie realizacji Programu Przebudowy Dróg Lokalnych
   
 • analiza postępów inwestycyjnych wśród 16 Zarządów Dróg Wojewódzkich
   
 • postępy w wykorzystaniu środków unijnych na drogi, zarówno przez agencje rządowe jak i przez samorządy

 

Specyfika rynku:

 

Aktualne trendy na rynku budownictwa drogowego często różnią się w poszczególnych segmentach rynku, tj. drogach krajowych, wojewódzkich czy samorządowych. Raport PMR diagnozuje obecną oraz oczekiwaną w najbliższych latach sytuację rynkową w poszczególnych segmentach rynku.

 

Dane i statystyki z raportu:

 

 • produkcja budowlano-montażowa, ogółem oraz dla firm zatrudniających powyżej 9 pracowników
   
 • pozwolenia na realizację inwestycji drogowych
   
 • obiekty drogowe oddane do użytkowania
   
 • liczebność firm wykonawczych w branży drogowej
   
 • wyniki finansowe największych firm wykonawczych
   
 • środki UE na budowę dróg
   
 • wartość i dynamika PKB
   
 • źródła finansowania inwestycji drogowych

 

Kanały, podsektory ujęte w raporcie:

 

 • budownictwo drogowe, ogółem oraz w podziale na drogi krajowe, wojewódzkie i samorządowe
   
 • budownictwo drogowe ogółem oraz w podziale na nowe drogi oraz modernizacje
   
 • drogi w podziale na nawierzchnie asfaltowe i betonowe

 

Dane historyczne oraz autorskie 5-letnie prognozy wartości i dynamiki produkcji budowlano-montażowej z tytułu budowy dróg

5-letnie prognozy makroekonomiczne dla polskiej gospodarki, takie jak: dynamika PKB i jego składowych, demografia, wynagrodzenia.

 

Kto skorzysta z tej analizy? 

 

 • Producenci cementu, betonu, kruszyw i asfaltów
   
 • Firmy wykonawcze w budownictwie drogowym
   
 • Producenci elementów dla bezpieczeństwa na drogach (bariery, oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe)
   
 • Firmy projektowe w budownictwie drogowym
   
 • Dostawcy sprzętu budowlanego
   
 • Firmy badawcze, consultingowe i doradcze
   
 • Instytucje finansowe
   
 • Firmy logistyczne
   
 • Organy administracji państwowej i samorządowej
   
 • Organizacje handlowe, PR i branżowe

 

Dlaczego warto kupić ten raport? 

 

Raport „Budownictwo drogowe 2017” stanowi:

 

 • Unikalne źródło wiedzy, pomocne przy budowaniu strategii
   
 • Kompleksową ocenę głównych szans i zagrożeń dla polskiej branży drogowej w najbliższych latach
   
 • Przegląd obecnej sytuacji i nastrojów w branży wraz z kalkulacją wskaźnika koniunktury w branży drogowej
   
 • Narzędzie do monitoringu konkurencji i zbudowania analizy SWOT
   
 • Unikalne badanie przeprowadzone wśród 150 firm wykonawczych w budownictwie drogowym
   
 • Kompleksową analizę statystyczną sektora drogowego w podziale na drogi krajowe, wojewódzkie i samorządowe, która wspiera budżetowanie
   
 • Unikalną wiedzę o wartości i dynamice rynku oraz 5-letnie autorskie prognozy rozwoju branży drogowej stanowiące bazę do planowania krótko i długoterminowej strategii
   
 • Analizę otoczenia konkurencyjnego w budownictwie drogowym
   
 • Zestawienie najważniejszych planowanych inwestycji w podziale na typ inwestora (GDDKiA, ZDW, Samorządy)

 

 

Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement