Budownictwo drogowe w Polsce 2015-2020

Inwestycje - Firmy - Statystyki - Prognozy - Ceny

Raport o budownictwie drogowym w Polsce 2015, wraz z prognozami do roku 2020, otwiera nową serię publikacji firmy PMR o rynku budowlanym w Polsce. Najważniejszym wyróżnikiem tej serii jest połączenie przystępnie zaprezentowanych statystyk z dogłębnymi analizami eksperckimi odnoszącymi się tak do samego rynku, jak i do najważniejszych graczy. Każdy z tych raportów wykorzystuje również bogatą wiedzę prezentowaną w bazie inwestycji budowlanych PMR Inwestycje.

Publikacja o budownictwie drogowym składa się z 4 rozdziałów, a każdy z nich jest poświęcony szczegółowemu omówieniu poniższych tematów:

 • branżowe dane statystyczne
 • główne podmioty działające na rynku: inwestorzy, projektanci, wykonawcy
 • analiza cen kontraktowych i trendy cenowe
 • planowane, realizowane i wstrzymane inwestycje drogowe.

Infografika nt. budownictwa drogowego w Polsce, na podstawie tego raportu.

 

Główne tematy omówione w raporcie...

 • Kompleksowa analiza danych statystycznych charakteryzujących sektor oraz zestaw kluczowych czynników wpływających na zmiany w sektorze
 • Prognozy produkcji budowlanej oraz liczby kilometrów nowych dróg do 2020 r.
 • Analiza kluczowych inwestorów, projektantów i wykonawców na rynku budownictwa drogowego
 • Analiza kontraktów zawartych w ostatnich miesiącach i kalkulacja cen za km różnego typu obiektów drogowych
 • Analiza najważniejszych inwestycji, zarówno tych będących już w fazie budowy, jak i tych planowanych na nadchodzące lata.

 

Unikalne treści, które znajdziesz tylko w tym raporcie...

 • Kompleksowa analiza statystyczna sektora drogowego
 • Dane o wartości i dynamice rynku oraz prognozy na 5 lat
 • Analiza otoczenia konkurencyjnego
 • Analiza cen kontraktowych na rynku
 • Analiza podmiotów składających oferty w przetargach
 • Zestawienie najważniejszych planowanych inwestycji w rozbiciu na różnych inwestorów (GDDKiA, ZDW, Samorządy).

 

Znajdź odpowiedzi na następujące pytania...

 • Jaka jest obecna wartość rynku budownictwa drogowego?
 • Jakie są perspektywy rozwoju rynku na najbliższe 5 lat?
 • Jaka jest struktura rynku w podziale na nowe drogi oraz remonty?
 • Które firmy wykonawcze mają największe udziały w rynku?
 • Jakie są główne przyczyny niepowodzeń w realizacji inwestycji drogowych?
 • Jakie ceny za km drogi ekspresowej obejmowały kontrakty zawarte na rynku w 2014 r.?
 • Jakie ceny za km drogi lokalnej obejmowały kontrakty zawarte na rynku w 2014 r.?
 • Które firmy wykonawcze pozyskały najwięcej zleceń drogowych w 2014 r.?
 • Które firmy projektowe dominują obecnie na rynku drogowym?
 • Które firmy wykonawcze prowadzą obecnie najbardziej agresywną politykę cenową?
 • Jakie międzynarodowe firmy wykonawcze zadebiutowały na polskim rynku w 2014 r.?
 • W których latach nastąpi spiętrzenie przygotowywanych obecnie inwestycji drogowych?
 • Czy w branży budownictwa drogowego może powtórzyć się scenariusz gwałtownego wzrostu cen asfaltów i kruszyw?
 • Jakie kroki powinni podjąć inwestorzy, projektanci oraz wykonawcy w celu uniknięcia problemów notowanych na rynku drogowym?
 • Jakie są najważniejsze inwestycje na najbliższe lata planowane przez GDDKiA?
 • Jakie są najważniejsze inwestycje na najbliższe lata planowane przez 16 oddziałów Zarządów Dróg Wojewódzkich?
 • Jakie są najważniejsze inwestycje na najbliższe lata planowane przez największe polskie aglomeracje?
 • Jaka jest przyszłość Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych?

 

Co wyróżnia ten raport?

 

Raporty o budownictwie drogowym są wydawane przez  PMR od lat. Jednak to wydanie zostało znacząco zmienione w porównaniu do wcześniejszych edycji. Niniejsza publikacja została przygotowana przy wykorzystaniu obszernej bazy inwestycji budowlanych analizowanych i monitorowanych przez ekspertów z PMR – PMR Inwestycje.

Autorzy raportu zadbali również o to, by raport wyróżniał się na tle konkurencyjnych opracowań dostępnych na rynku. I w tym celu m.in.:

 • uzupełniają dane statystyczne eksperckimi komentarzami
 • prezentują trendy rynkowe
 • wskazują prognozy rozwoju
 • analizują działania głównych graczy rynkowych
 • wyjaśniają trendy cenowe zanotowane w zawieranych kontraktach
 • omawiają planowane oraz realizowane inwestycje drogowe.

 

Raport zawiera wiele ważnych informacjo o rynku budownictwa drogowego w Polsce...

 • Na rynku w dalszym ciągu pojawiają się nowi zagraniczni wykonawcy a konkurencja się nasila.
 • W obliczu przyspieszenia inwestycyjnego, niewiadomą pozostają ceny materiałów budowlanych, zwłaszcza kruszyw i asfaltu. Jest obawa, że ceny ponownie pójdą w górę, tak jak przed Euro 2012.
 • Sytuacja finansowa wykonawców pomału się poprawia, firmy są bardziej ostrożne w konkurowaniu ceną, więc możliwe, że nie powtórzy się fala upadłości na rynku drogowym.

 

Czy wiesz, że...

 • W 2015 r. oczekujemy 10% wzrostu produkcji budowlano-montażowej w budownictwie drogowym.
 • W 2014 r. w dużych postępowaniach przetargowych GDDKiA aktywnych było ok. 90 firm budowlanych.
 • Według stanu na początek 2015 r., w toku było ok. 900 km postępowań przetargowych na budowę tras szybkiego ruchu, które jeszcze w 2015 r. powinny trafić do puli tras w realizacji.
 • Za drugi największy (ponad 15% udział) składnik kosztów firm drogowych odpowiadają sprzęt i transport technologiczny, z czego znaczną część stanowią koszty paliwa.
 • Rok 2014 dla producentów kruszyw wykorzystywanych do budowy m.in. dróg zakończył się 9% wzrostem do poziomu 240 mln ton.
 • W perspektywie długoterminowej najlepsze perspektywy dla budownictwa drogowego występują we wschodniej części kraju (Podlasie, Lubelszczyzna i Podkarpacie) oraz w woj. zachodniopomorskim. 

 

Wybrane firmy analizowane w raporcie...

 

Aldesa, Arcadis, Astaldi, Berger Bau, Bilfinger, Budimex, Bunte, Dragados, Energopol Szczecin, Erbedim, Eurovia, Ferrovial Agroman, Gotowski, Heilit+Woerner, Intercor, Jacobs Polska, Kobylarnia, Lafrentz, Max Boegl, Mirbud, Mosty Katowice, Mosty-Łódź, Mota-Engil, OHL, PBDiM, Polaqua, Pont-Projekt, PORR, Pracownia Projektowa Dróg i Mostów, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, Rubau, Salini, Sener, Skanska, Strabag, Tebodin, Todini, Trakt, Transprojekt Gdański, Transprojekt Warszawa, Vianini Lavori, Warbud, WBP Zabrze

 

Wykorzystuj dane z tego raportu w takich sytuacjach biznesowych, jak… 

 • Ogólny monitoring sytuacji na rynku
 • Opracowywanie prognoz rynkowych na najbliższe 5 lat
 • Ustalenie wiodących projektantów na rynku
 • Ustalenie wiodących wykonawców na rynku
 • Analiza funkcjonowania własnej firmy na tle konkurencji
 • Wejście na polski rynek budownictwa drogowego
 • Poszukiwanie podmiotów do przejęcia lub współpracy
 • Ustalenie trendów i ocena czynników wpływających na rynek
 • Ocena perspektyw dla wiodących firm wykonawczych.

 

Kto skorzysta najbardziej z tego raportu?

 • Producenci kruszyw i asfaltów
 • Firmy wykonawcze
 • Firmy projektowe
 • Dostawcy sprzętu budowlanego
 • Firmy badawcze i consultingowe
 • Banki, domy maklerskie i inwestorzy zainteresowani tym rynkiem
 • Organizacje handlowe, PR i branżowe.

Extract from this report

 • W naszej ocenie, najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest przesunięcie realizacji wielu inwestycji na lata 2021-2022, co wpłynie na znaczne spłaszczenie wskaźnika kilometrażu tras w budowie. Uważamy, że taki scenariusz byłby dla branży budowlanej dużo korzystniejszy.
 • Dzięki mniejszym zakresowo oraz kwotowo zleceniom GDDKiA, dostęp do przetargów uzyskało wiele firm z polskim kapitałem, które dotychczas mogły występować jedynie w roli podwykonawcy lub konsorcjanta. Przykładem są spółki Mirbud i Erbedim, które zdołały zdobyć dwa duże kontrakty. 

Market commentary by expert

 

Po okresie spowolnienia, branża drogowa szykuje się do kolejnego skoku inwestycyjnego, który obejmie ponad 1 tys. km nowych odcinków dróg szybkiego ruchu. Pomoże w tym dostęp do kolejnej puli środków unijnych, z których w latach 2014-2020 na drogi przypadnie ponad 40 mld zł. W rezultacie, w latach 2015-2017 branża drogowa ponownie doświadczyć powinna dwucyfrowego tempa wzrostu. Jednakże, wielkość przerobu z 2011 r. nie zostanie powtórzona.

 

Katarzyna Bednarz, Analityk rynku budowlanego

 

W naszej ocenie zespół PMR, zarówno analitycy rynku jak i specjaliści ds. sprzedaży, odznaczają się wysokim profesjonalizmem, są bardzo pomocni i wsłuchują się w nasze sugestie. Doceniamy możliwość współpracy z partnerem takim jak PMR. Managing Director, Schueco International Poland
Informacje przekazywane przez PMR są aktualne i pozwalają nam trzymać rękę na pulsie. Będziemy polecać PMR jako partnera dostarczającego wszelkich informacji potrzebnych do podjęcia różnego rodzaju decyzji. Wyrazy uznania za Waszą pracę. Development Manager, GVA Grimley
Schueco International Poland pragnie zarekomendować PMR Publications jako godne zaufania źródło informacji rynkowych. Szczególnie warte uznania są sporządzone przez PMR prognozy na temat rynku budowlanego. Są one wiarygodne i właściwie opracowane, a dzięki nim nasza firma może planować dalszy rozwój działalności. Managing Director, Schueco International Poland
Obsługa ze strony PMR - perfekcyjna. Kierownik ds. badań marketingowych, Eurocash Cash&Carry
We would like to highlight the work of specialists who are ready to provide a full range of services for the analysis of the market situation in the selected country. If you want to get the real market research, the PMR agency is one of the best providers which can help you. Marketing Manager, URSA Eurasia LLC - URALITA
Analitycy PMR dobrze rozumieją nasze potrzeby, a poziom usług świadczonych przez PMR zawsze w pełni odpowiada naszym oczekiwaniom. Zamierzamy współpracować z PMR także w przyszłości. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
Jesteśmy firmą z Londynu, a swoją działalnością obejmujemy rynki zagraniczne. Szukaliśmy najlepszego w swojej klasie dostawcy informacji rynkowych. PMR dostarczył nam wysokiej jakości raporty, dzięki którym wzbogaciliśmy naszą wiedzę na temat rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Development Manager, GVA Grimley
Korzystamy z usług PMR ze względu na duże doświadczenie analityków tej firmy w dziedzinie analiz rynkowych, wysoką jakość usług oraz poziom zaangażowania firmy w prowadzone dla nas badania rynku. Uważamy PMR za kompetentną i profesjonalną firmę i możemy ją polecić jako wiarygodnego partnera w dziedzinie informacji ekonomicznej i analiz rynku. Senior Trade and Investment Adviser, British Embassy in Warsaw
PMR dostarcza usługi wysokiej jakości i jest zawsze otwarty na dyskusję. Wszystkie raporty są dobrze skonstruowane i przekazywane terminowo. Member of the Managment Board, SCA Hygiene Products
Jestem bardzo zadowolony z usług PMR. W naszej działalności potrzebujemy aktualnych informacji, ponieważ dzięki temu możemy wykorzystywać wszelkie możliwości pojawiające się na dynamicznie rozwijających się rynkach, na których jesteśmy obecni. Development Director, Baltika Group
Raporty PMR w istotny sposób przyczyniają się do poznania rynku, z jednej strony kierując naszą uwagę na najważniejsze wydarzenia w branży, a z drugiej przedstawiając zarówno ogólne jak i odnoszące się do danego rynku wskaźniki. Wszystkie te elementy stanowią podstawę sporządzania prognoz rozwoju rynku budowlanego i wspierają proces planowania sprzedaży. Market Analyst, Alpha Cement
Wszystkie istotne informacje o rynkach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji otrzymuję z jednego źródła, wraz z analizami rynkowymi PMR. Mogę polecić PMR wszystkim firmom pragnącym prowadzić działalność w tym regionie na profesjonalnym poziomie. Development Director, Baltika Group

 • Metodologia
 • Streszczenie menedżerskie
  • Perspektywy dla rynku budownictwa drogowego
  • Główne podmioty na rynku
  • Trendy cenowe
  • Analiza inwestycji
 • Perspektywy dla rynku budownictwa drogowego
  • Prognozy na lata 2015-2020
  • Sektor w ujęciu regionalnym
  • Pozostałe statystyki charakteryzujące sektor
 • Główne podmioty na rynku
  • Inwestorzy
   • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
   • Samorządy
  • Projektanci
   • Arcadis Sp. z o.o.
   • WBP Zabrze Sp. z o.o.
   • Mosty Katowice Sp. z o.o.
   • Lafrentz-Polska Sp. z o.o.
   • Pracownia Projektowa Dróg i Mostów DIM Ryszard Kowalski
   • Trakt Sp. z o.o. Sp.k
   • Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
   • Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.
  • Wykonawcy
   • Strabag Sp. z o.o.
   • Skanska SA
   • Budimex SA
   • Mota-Engil Central Europe SA
   • Eurovia Polska SA
   • Bilfinger Infrastructure SA
   • Dragados SA
   • PBDiM Erbedim Sp. z o.o.
   • Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.
   • Mirbud SA
   • Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-Łódź Sp. z o.o.
   • Energopol-Szczecin SA
   • Salini Polska Sp. z o.o.
   • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
   • Astaldi S.p.A. Oddział w Polsce
 • Trendy cenowe
  • Najniższe jednostkowe ceny kontraktowe
   • Projekty o najniższych cenach jednostkowych
  • Średnie jednostkowe ceny kontraktowe
   • Najwyższe jednostkowe ceny kontraktowe
   • Projekty o najwyższych cenach jednostkowych
 • Analiza inwestycji
  • Główne obszary inwestycyjne
  • Inwestycje w budowie
  • Inwestycje planowane

Graphs

 • Długość tras szybkiego ruchu w budowie w Polsce (km), stan na koniec roku, 2005-2020
 • Wartość (mld zł) i dynamika (%, r/r) produkcji budowlano-montażowej w Polsce, budownictwo drogowe, 2010-2020
 • Udział produkcji budowlano-montażowej z tytułu budownictwa drogowego w budownictwie inżynieryjnym oraz całym rynku budowlanym w Polsce, 2010-2020
 • Dynamika produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%, r/r), budownictwo drogowe, 2010-2015
 • Struktura produkcji budowlano-montażowej według typu robót w Polsce (%), budownictwo drogowe, 2010-2015
 • Liczba i dynamika (%) obiektów drogowych, na budowę których wydano pozwolenia w Polsce, 2010-2015
 • Nakłady inwestycyjne GDDKiA w Polsce (mld zł) i dynamika (%, r/r), 2007-2015
 • Struktura własności dróg w Polsce (%), stan na koniec 2013
 • Najczęściej pojawiające się firmy w przetargach na drogi szybkiego ruchu w Polsce, 2014
 • Skuteczność przetargowa firm budowlanych w nowej puli przetargów na drogi ekspresowe w Polsce (%), 2014
 • Najniższe ceny ofertowe w stosunku do budżetu inwestorskiego w przetargach na budowę tras szybkiego ruchu w Polsce (%), 2014
 • Średnie ceny ofertowe w stosunku do budżetu inwestorskiego w przetargach na budowę tras szybkiego ruchu w Polsce (%), 2014
 • Najwyższe ceny ofertowe w stosunku do budżetu inwestorskiego w przetargach na budowę tras szybkiego ruchu w Polsce (%), 2014
 • Średni koszt netto budowy trasy szybkiego ruchu uzyskany w najniższych, średnich oraz najwyższych ofertach cenowych w przetargach na budowę tras szybkiego ruchu w Polsce (mln zł/km), 2014
 • Bieżące i planowane zaawansowanie realizacji tras szybkiego ruchu w Polsce (%), 2015 i 2020

Tables

 • Zezwolenia na realizację inwestycji drogowych wraz z liczbą obiektów infrastrukturalnych w Polsce, w podziale na województwa, 2010-I poł. 2014
 • Długość dróg ekspresowych oraz autostrad mających powstać w poszczególnych województwach w Polsce (km), 2015-2020
 • Obwodnice miejskie według województw, zaplanowane do realizacji w Polsce w latach 2015-2020
 • Rezerwowe obwodnice miejskie według województw, możliwe do realizacji w Polsce w latach 2015-2020
 • Struktura kosztów procesu budowlanego w Polsce (%), drogi kołowe i szynowe, 2010-2013
 • Inwestycje w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych według województw w Polsce, 2015
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Strabag Sp. z o.o., 2008-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Skanska SA, 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Budimex SA, 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Mota-Engil Central Europe SA, 2008-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Eurovia Polska SA, 2008-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Bilfinger Infrastructure SA, 2008-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Dragados SA oddział w Polsce, 2006-2010
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Erbedim Sp. z o.o., 2008-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o., 2008-2012
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Mirbud SA, 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty Łódź Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Energopol-Szczecin SA, 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Salini Polska Sp. z o.o., 2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., 2008-2013
 • Wybrane wskaźniki finansowe spółki Astaldi S.P.A. SA oddział w Polsce, 2011-2013
 • Różnica pomiędzy średnią i najniższą ceną ofertową w przetargach na budowę tras szybkiego ruchu w Polsce (mln zł/km), 2014
 • Różnica procentowa oraz wartościowa (mln zł/km) pomiędzy najwyższą i najniższą ofertą w przetargach na budowę tras szybkiego ruchu w Polsce, 2014
 • Eksploatowane i planowane do rozbudowy odcinki w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych w Polsce (km), 2015-2020
 • Najważniejsze inwestycje drogowe w fazie budowy w Polsce, 2015
 • Najważniejsze inwestycje drogowe w fazie planowania w Polsce, 2015-2020