About us

Browse products

Spodziewany rekord oddanych mieszkań deweloperskich mimo pierwszych oznak trudności na rynku

October 2018

Budownictwo mieszkaniowe było tym segmentem budownictwa, w którym w 2016 r. sytuacja wyglądała stosunkowo najlepiej. Świadczył o tym 9% wzrost produkcji budowlanej w ujęciu r/r (dane dla firm zatrudniających ponad 9 pracowników), podczas gdy pozostałe segmenty rynku notowały spadki. W 2017 r. zanotowano dalszy, już dwucyfrowy wzrost produkcji. Zjawiska, które nasiliły się w I poł. 2018 r. sprawiły, że można już jednak powiedzieć o pierwszych sygnałach korekty na rynku mieszkaniowym, a konkretnie w jego części deweloperskiej.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. Sektor budowlany w Polsce - II połowa 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Subscribe to receive full versions of PMR press releases:

Privacy Policy

view complete list of construction press releases »