About us

Browse products

Pensje w polskiej branży IT dwuipółkrotnie wyższe niż w całej gospodarce

September 2018

Specjalista IT jest jednym z najlepiej opłacanych zawodów na polskim rynku pracy. W warunkach postępującej cyfryzacji rodzimej gospodarki w połączeniu z korzystną sytuacją makroekonomiczną kraju i bardzo wysokim poziomem kompetencji polskich specjalistów IT rośnie popyt na ich usługi. Równolegle wyraźnie ograniczona podaż informatyków zwiększa presję płacową w branży. Według najnowszego raportu PMR „Rynek pracy i struktura wynagrodzeń w sektorze IT w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023” mediana miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze IT w Polsce w 2017 r. wyniosła blisko 10,4 tys. zł i była wyższa od analogicznej średniej rok wcześniej o przeszło 700 zł (wzrost o 7,4% rok do roku).

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. Rynek pracy i struktura wynagrodzeń w sektorze IT w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Subscribe to receive full versions of PMR press releases:

Privacy Policy

view complete list of it & telecoms press releases »