About us

Browse products

INFOGRAFIKA: Rynek pracy i struktura wynagrodzeń IT w Polsce 2018

September 2018

Zarobki pracowników IT są dwukrotnie wyższe niż w całej gospodarce. W 2017 r. szacowana mediana miesięcznych wynagrodzeń IT w Polsce wyniosła 10 359 zł brutto.2. Facts & figures/Market data2.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. Rynek pracy i struktura wynagrodzeń w sektorze IT w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Subscribe to receive full versions of PMR press releases:

Privacy Policy

view complete list of it & telecoms press releases »