About us

Browse products

Rynek pracy IT – najwyższy wzrost zarobków poza Warszawą

September 2018

Bezpośrednio rosnące zapotrzebowanie i jednocześnie ograniczona podaż specjalistów IT powoduje narastającą presję płacową w branży. Pensje pracowników IT są dwukrotnie wyższe niż w całej gospodarce i z roku na rok notują coraz wyższe wzrosty. Pomimo tego, że najwyżej wynagradzani są specjaliści pracujący w Warszawie, szybciej niż w stolicy rosną wynagrodzenia informatyków w innych miastach.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. Rynek pracy i struktura wynagrodzeń w sektorze IT w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Subscribe to receive full versions of PMR press releases:

Privacy Policy

view complete list of it & telecoms press releases »