About us

Browse products

INFOGRAFIKA: Rynek suplementów diety w Polsce 2018

August 2018

Sytuacja na rynku suplementów diety oceniana jest przed producentów i dystrybutorów dość pozytywnie, choć taka odpowiedź wskazywana przez mniejszy odsetek respondentów niż w 2015 i 2016 r. (o 20 i 10 p.p.). Przyczyną większego optymizmu w latach był w naszej opinii wysoki, w porównaniu do kilku wcześniejszych lat, wzrost sprzedaży suplementów diety – w 2015 i 2016 r. W 2017 r. wzrost rynku nie był już tak spektakularny.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. Rynek suplementów diety w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Subscribe to receive full versions of PMR press releases:

Privacy Policy

view complete list of pharma & healthcare press releases »