About us

Browse products

Rynek produktów dla dzieci na fali wzrostu

August 2018

Rynek produktów dla dzieci w Polsce osiągnął wartość 11,55 mld zł w 2017 roku, co stanowiło wzrost o 4,9% w porównaniu z rokiem poprzednim, wynika z analizy PMR, zawartej w raporcie „Handel detaliczny produktami dla dzieci w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. Handel detaliczny produktami dla dzieci w Polsce 2018 . Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Subscribe to receive full versions of PMR press releases:

Privacy Policy

view complete list of retail & fmcg press releases »