About us

Browse products

INFOGRAFIKA: Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2018

June 2018

Zakupy odzieżowe realizowane są najczęściej kilka razy w roku (41%) lub raz na miesiąc (30%). Respondenci do 24. roku życia zdecydowanie częściej od którejkolwiek innej wyodrębnionej kategorii nabywają odzież.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. Handel detaliczny odzieżą i obuwiem w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Subscribe to receive full versions of PMR press releases:

Privacy Policy

view complete list of retail & fmcg press releases »