About us

Browse products

VOD bardziej komplementarny niż substytucyjny wobec usług płatnej telewizji w Polsce

June 2018

Płatna telewizja ma w Polsce ugruntowaną pozycję. W najbliższych latach presja ze strony serwisów VOD/OTT będzie wzrastać, ale usługi tego typu będą stanowić bardziej uzupełnienie i rozszerzenie oferty dostępnej na rynku, a nie czysty substytut klasycznych usług telewizyjnych.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. Rynek płatnej telewizji i VOD w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Subscribe to receive full versions of PMR press releases:

Privacy Policy

view complete list of it & telecoms press releases »