About us

Browse products

Drogi wciąż głównym podsektorem budownictwa inżynieryjnego. Wysokie nakłady w planach na kolejne lata

June 2018

Po 2016 r., który okazał się okresem zastoju inwestycyjnego, zdecydowana poprawa sytuacji wystąpiła w roku ubiegłym. Wzrosty rynku budowlanego przyszły nieco później i, co więcej, z nawiązką nadrobiły miesiące spowolnienia. Liczne czynniki oddziałujące pozytywnie na sektor budowlany w końcu realnie wpłynęły na sytuację rynkową. Sektor inżynieryjny jako jedyny odnotował w 2017 r. dwucyfrowy wzrost produkcji budowlanej, po, również dwucyfrowym, spadku rok wcześniej. Budownictwo drogowe natomiast osiągnęło wzrost o prawie 20% r/r.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. Sektor budowlany w Polsce - I połowa 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Subscribe to receive full versions of PMR press releases:

Privacy Policy

view complete list of construction press releases »