About us

Browse products

Rynek restauracyjny dużych miast w Polsce oczami klientów

June 2018

Mieszkańcy dużych miast Polski pozytywnie oceniają zarówno liczbę, jak i różnorodność zaplecza sektora HoReCa w swoich miastach, choć wyniki dla poszczególnych lokalizacji różnią się między sobą, wynika z badania przeprowadzonego w lutym 2018 r. przez PMR na potrzeby raportu „Rynek HoReCa w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. Rynek Horeca w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Subscribe to receive full versions of PMR press releases:

Privacy Policy

view complete list of retail & fmcg press releases »