About us

Browse products

Trwa dobra koniunktura na rynku mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce

June 2018

Wartość polskiego rynku mobilnego internetu i mobilnych usług dodanych (VAS) w 2017 r. wzrosła o ponad 7%, do poziomu 6,9 mld zł. Transmisja danych odpowiada już za jedna piąta przychodów operatorów komórkowych.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Subscribe to receive full versions of PMR press releases:

Privacy Policy

view complete list of it & telecoms press releases »