About us

Browse products

INFOGRAFIKA: Rynek mobilnego internetu i usług dodanych (VAS) w Polsce 2018.

June 2018

Jednym z wniosków płynących z najnowszego raportu PMR "Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023" jest to, że rozwiązanie direct billing stwarza realną szansę na dalszą, mocną pozycję operatorów komórkowych w rynku mikrotransakcji w warunkach tracących z czasem na znaczeniu wiadomości SMS. Rosnące wykorzystanie usługi direct billing pozytywnie rzutuje na całą wartość rynku mobilnych usług dodanych w Polsce.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. Rynek mobilnego internetu i usług dodanych w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023

Subscribe to receive full versions of PMR press releases:

Privacy Policy

view complete list of it & telecoms press releases »