About us

Browse products

Około 60% laboratoriów analitycznych w Polsce to podmioty prywatne

June 2018

Jak wynika z najnowszego raportu firmy badawczej PMR pt. „Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018. Analiza rynku i perspektywy rozwoju” w lutym 2018 r. w Polsce działało około 2 tys. laboratoriów diagnostycznych, zarówno jedno- jak i wielospecjalistycznych. Potencjał rynku jest duży, gdyż jak wynika z badań PMR, w 2017 r. ponad połowa Polaków wykonała badanie laboratoryjne.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. Rynek usług diagnostyki laboratoryjnej w Polsce 2018. Analiza rynku i perspektywy rozwoju

Subscribe to receive full versions of PMR press releases:

Privacy Policy

view complete list of pharma & healthcare press releases »