About us

Browse products

Duże przetargi o łącznej wartości prawie 0,5 mld zł unieważnione od początku 2018 r.

March 2018

Najwięksi zamawiający chwalą się rekordowymi budżetami na inwestycje zarówno w sektorze infrastruktury, jak i mieszkalnictwa. Obecne uwarunkowania rynkowe, wśród których najbardziej uwypuklane w debacie są czynniki takie jak rosnące ceny i brak dostępnej siły roboczej oraz mocy produkcyjnych, skłaniają do głębszej refleksji nad tym, czy uda się zrealizować założone plany.

Subscribe to receive full versions of PMR press releases:

Privacy Policy

view complete list of construction press releases »