About us

Browse products

W 2015 r. rynek apteczny przyspieszy w stosunku do roku 2014 , kiedy to wzrost wartości sprzedaży wyniósł tylko 2,7 proc.

July 2015"Prognozujemy, że w 2015 r. rynek apteczny przyspieszy w stosunku do roku 2014 , kiedy to wzrost wartości sprzedaży wyniósł tylko 2,7 proc. W naszej opinii w kolejnych latach rynek ustabilizuje się w stosunku do sytuacji z poprzednich lat. Poprzez stabilizację rozumiem tu umiarkowany wzrost powyżej 5 proc., jednak nie więcej niż 10 proc. W 2015 r. wzrost może sięgnąć 5,5 proc., do wartości 30,1 mld zł. W kolejnych latach dynamika ta będzie łagodnie wzrastać, co jest wynikiem właśnie rosnącej stabilizacji po wprowadzeniu w 2012 r. nowej ustawy refundacyjnej i faktu, że nie będzie po raz kolejny, ani w tym roku, ani w następnych latach, obniżana już marża hurtowa na leki refundowane."view complete list of pharma & healthcare articles in media »