About us

Browse products

Prywatne firmy medyczne w Polsce inwestują w szpitale i opiekę nad seniorami

May 2015

(...)

Chociaż segment opieki nad osobami starszymi w Polsce jest problematyczny ze względu na brak odpowiednich regulacji prawnych i niskie finansowanie z NFZ, ostatnio jest on popularnym kierunkiem inwestycyjnym prywatnych firm medycznych. W ocenie PMR jest to niezwykle atrakcyjny segment rynku, ze względu na starzenie się społeczeństwa i wydłużanie się oczekiwanej długości życia.

(...)

Dlatego też w ocenie PMR sytuacja w Polsce będzie podążać w kierunku tej obserwowanej w krajach Europy Zachodniej, gdzie przeciętny odsetek seniorów mieszkających w domach opieki wynosi ponad 7%.

(...)

Źródło: http://www.wyposazeniemedyczne.pl/wiadomosci-i-komunikaty/prywatne-firmy-medyczne-w-polsce-inwestuja-w-szpitale-i-opieke-nad-seniorami-89510-10

view complete list of pharma & healthcare articles in media »