About us

Browse products

283 mln zł wart jest rynek leczenia niepłodności w Polsce

March 2015

(...)

Firma PMR, która zajmuje się analizami rynku medycznego w Polsce, policzyła, że rynek leczenia niepłodności wyniósł w ubiegłym roku 283 mln zł. To pierwszy pełny rok obowiązywania rządowego programu wsparcia in vitro. Pod tą kwotą kryją się zarówno wydatki z budżetu, jak i to, ile pary musiały na leczenie niepłodności wyłożyć z własnej kieszeni. Nie tylko na zabiegi in vitro, ale na wszelkie metody leczenia niepłodności stosowane w prywatnych klinikach.
Jak rozkładają się te kwoty i ile wynoszą wydatki prywatne, a ile refundacja? W rządowym dokumencie zapisano, że koszt realizacji programu w 2014 roku miał wynieść 82,6 mln zł. Można zatem oszacować, że prywatne wydatki na leczenie bezpłodności wynoszą w Polsce ok. 200 mln zł rocznie. Łączna wartość rynku leczenia niepłodności w Polsce w 2016 roku ma się zbliżyć do 400 mln zł.
Dane są zbieżne z tym, co prognozował rząd - w sumie na wsparcie zarezerwowano 247 mln zł. To, co będzie powyżej tej kwoty, to już wydatki prywatne. Według PMR dzieje się tak dlatego, że pary, które rozpoczęły leczenie w ramach dofinansowanych świadczeń, często kontynuują leczenie z prywatnych środków.
Jak podaje PMR, do października 2014 r. w programie zarejestrowało się blisko 14 900 par, z czego ponad 11 400 zostało zakwalifikowanych. Z tego leczenie rozpoczęło 10 487 par. Na świat przyszło już 677 dzieci. To oznacza, że wyczerpują się limity, bo według założeń z refundowanej procedury miało skorzystać 15 tys. par.

(...)

Źródło: http://wyborcza.biz/biznes/1,100896,17581307,283_mln_zl_wart_jest_rynek_leczenia_nieplodnosci_w.html

view complete list of pharma & healthcare articles in media »