About us

Browse products

Rynek chemii budowlanej w Polsce w 2015 r. wzrośnie o 5%

February 2015"Według najnowszego raportu firmy badawczej PMR zatytułowanego “Rynek chemii budowlanej w Polsce 2015 – Prognozy rozwoju na lata 2015-2020”, po spadkowych dla branży chemii budowlanej latach 2013-2014, w latach kolejnych oczekiwane jest ponowne przyspieszenie w tym sektorze. Analitycy PMR oczekują, że w latach 2015-2016 rynek będzie rósł w tempie 4-5% rocznie i ustabilizuje się na poziomie ok. 4,2 mln ton w latach 2017-2018."

"Przeprowadzane przez firmę PMR badanie dogłębnie bada także wiodące marki na rynku chemii budowlanej."view complete list of construction articles in media »