About us

Browse products

Znaleźć strategię na rynku data center

January 2015"Poszukiwanie wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa ICT i kompleksowych usług w tym zakresie, jak również bardziej zaawansowanych usług zarządzanych czy outsourcingu ICT, wpłynie pozytywnie na rynek CPD. Ważny segment to również usługi disaster recovery. Już teraz większość dostawców oferuje usługi w tym zakresie, zarówno jeśli chodzi o zapasowe CPD, jak i zapasowe powierzchnie biurowe. Uważam, że trend ten jeszcze się umocni, tym bardziej że widać rosnący popyt na tego rodzaju usługi zgłaszany przez duże instytucje krajowe i zagraniczne - mówi Paweł Olszynka, analityk firmy PMR, która jest w trakcie zbierania danych na potrzeby kolejnego raportu o data center."

"Zasoby polskiego rynku według wstępnych szacunków PMR i stanu na koniec 2014 r. przekroczyły 100 tys. m kw. w ujęciu brutto - podaje Olszynka. Wcześniej PMR prognozował, że w 2016 r. rynek centrów danych warty będzie 1,78 mld zł."view complete list of it & telecoms articles in media »