About us

Browse products

PMR: Rynek pokryć dachowych w Polsce wzrośnie o 5% r/r w 2015 r.

November 2014

- Wartość rynku pokryć dachowych w Polsce - po spadkowym ub. roku - utrzyma się na poziomie ok. 1,7 mld zł w bieżącym roku. W latach 2015-2016 spodziewane jest natomiast rynkowe przyspieszenie, przy czym w przyszłym wzrost sięgnie 5% r/r, wynika z raportu PMR ?Rynek pokryć dachowych w Polsce 2014 - Prognozy rozwoju na lata 2014-2020".

(...)

Także w segmencie dachów spadzistych w latach 2015-2016 analitycy PMR oczekują przyspieszenia. Jest to wynik zarówno obecnej poprawy koniunktury wśród inwestorów indywidualnych, jak i oczekiwanego przyspieszenia inwestycyjnego spowodowanego brakiem konieczności zdobywania pozwoleń budowlanych dla osób fizycznych. Według PMR, w perspektywie długoterminowej, możliwa jest stabilizacja rynku pokryć dachowych na poziomie nieco powyżej 60 mln m2, a na brak dalszego ożywienia wpłynąć mogą postępujące obostrzenia na rynku kredytów hipotecznych oraz spowolnienie po boomie inwestycyjnym w strefach ekonomicznych.

(...)

Źródło: http://finanse.wp.pl/kat,1040357,title,PMR-Rynek-pokryc-dachowych-w-Polsce-wzrosnie-o-5-rr-w-2015-r,wid,17062176,wiadomosc.html?ticaid=113e9f&_ticrsn=3

view complete list of construction articles in media »