About us

Browse products

W 2015 r. rynek budowlany wzrośnie o 8%

October 2014

Przemysł budowlany po spadkach notowanych w latach 2012 oraz 2013 przerywa właśnie negatywny trend. Utrzymanie tempa na obecnych i nowych budowach wg najnowszych prognoz firmy PMR w 2014 roku zakończy się jednocyfrowymi wzrostami.

(...) Według najnowszego raportu firmy badawczej PMR zatytułowanego: „Sektor budowlany w Polsce, II połowa 2014 – prognozy rozwoju na lata 2014-2020”, pomimo schyłkowego okresu budżetowego 2007-2013, którego środki finansowe mają być rozliczane do końca 2015 roku, na polskich placach budów nadal wiele się dzieje.

(...) Indeks Koniunktury Budowlanej PMR przyjął we wrześniu 2014 r. wartość 2,4 pkt zbliżając się do poziomu z 2010 r. Oznacza to, że po panice rynkowej z roku 2012, firmy budowlane w ocenie obecnej i przyszłej sytuacji rynkowej są dużo bardziej optymistyczne. W ocenie analityków PMR, na lepsze postrzeganie sytuacji w branży miały wpływ także takie czynniki jak poprawiająca się sytuacja w polskiej gospodarce oraz wyraźne wzrosty w budownictwie w I połowie 2014 r.view complete list of construction articles in media »