Browse products

Polski rynek telefonii komórkowej: czas na usługi dodane

February 2009

Wartość rynku usług dodanych w telefonii komórkowej w Polsce w 2009 r. przekroczy 1 mld zł. Najdynamiczniejszy rozwój wykażą sektory: mobilnych płatności, mobilnej telewizji oraz mobilnego marketingu.

 

Według szacunków firmy analitycznej PMR, zawartych w raporcie „Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2009. Prognozy rozwoju na lata 2009-2012”, wartość rynku usług dodanych w telefonii komórkowej w Polsce na koniec 2008 r. wyniosła ok. 930 mln zł. Oznacza to wzrost w porównaniu do roku 2007 o prawie 22%. W latach 2009-2012 analitycy spodziewają się dalszego dynamicznego rozwoju rynku. Będzie to związane przede wszystkim z wprowadzeniem na szerszą skalę nowych usług dodanych, poszerzających możliwości zastosowania telefonów komórkowych – mobilnych płatności, mobilnej telewizji oraz aplikacji wykorzystywanych w kampaniach marketingu mobilnego.

 
Wartość (mln zł) i dynamika (%) rynku usług dodanych w telefonii komórkowej w Polsce, 2005-2009
 

Zdaniem PMR, detaliczny rynek usług dodanych w telefonii komórkowej w dalszym ciągu zdominowany jest przez media i wyspecjalizowanych dostawców usług. Operatorzy komórkowi natomiast, czerpią przychody głównie z udostępniania infrastruktury telekomunikacyjnej. Sytuacja ta zmienia się wraz z rozwojem nowych usług dodanych, wymagających znacznych nakładów inwestycyjnych oraz współpracy z innymi podmiotami, często nie związanymi z branżą telekomunikacyjną. Operatorzy z racji skali swojej działalności dysponują znaczną siłą przetargową, a także środkami inwestycyjnymi. Co więcej, są gotowi do współpracy w celu rywalizacji ze spółkami z innych branż.

Mobilna telewizja

Pod koniec 2008 r. czterej polscy MNO wspólnie przystąpili do konkursu na operatora mobilnej telewizji. Utworzona przez nich spółka Mobile TV będzie rywalizowała w przetargu z operatorem radiodyfuzyjnym INFO TV-FM. Operatorzy szacują, że liczba klientów mobilnej telewizji w Polsce po roku od komercyjnego startu usługi wyniesie ok. 100 tys. osób. Docelowo w przeciągu kilku lat z mobile TV będzie korzystać ok. 1 mln użytkowników. Jeśli chodzi natomiast o rodzaj oferowanych treści, to według badania przeprowadzonego przez PMR Research wśród przedstawicieli 100 firm telekomunikacyjnych w Polsce największe szanse zaistnienia w telewizji mobilnej ma kontent zawierający informacje i newsy. Na dalszych pozycjach w rankingu znalazły się sport (53% wskazań), muzyka (48%), erotyka (43%) i rozrywka interaktywna (39%). Co piąty respondent wskazał także na kontent tworzony przez użytkowników, a 13% na filmy, seriale i kontent na żądanie.

 
Jaki kontent telewizji mobilnej ma największe szanse na zyskanie popularności w Polsce?
 

Mobilne płatności

Innym obszarem, w którym operatorzy telefonii komórkowej deklarują chęć współpracy są płatności mobilne. Trwają prace nad stworzeniem jednolitego standardu płatności przez telefon komórkowy. Wspólny standard ma stanowić aplikacja pozwalająca na stosowanie różnych sposobów m-płatności. Ma to przede wszystkim na celu umożliwienie użytkownikowi dokonywanie płatności przy pomocy telefonu bez względu na rodzaj operatora i formę dokonywania płatności. Niezależnie od podjętej kooperacji Polkomtel, P4 oraz mBank mobile świadczą usługi płatności mobilnych w oparciu o rozwiązania spółki mPay. PTK Centertel oraz PTC natomiast, pracują nad wdrożeniem płatności zbliżeniowych (NFC).

Marketing mobilny

Wykorzystywanie kanału mobilnego do komunikacji marketingowej w Polsce jest stosunkowo mało popularne. Jednak ze względu na rosnącą penetrację telefonii komórkowej, a także możliwość wystosowania precyzyjnego przekazu do konkretnych profili użytkowników nabiera coraz większego znaczenia.

 
Przykładowe rodzaje kampanii marketingu mobilnego
 

Kampanie marketingu mobilnego podobnie jak standardowe kampanie marketingowe dzielą się na kampanie typu "pull" i "push". Marketing typu "push" sprowadza się głównie do przesyłania różnego rodzaju form reklamowych lub ewentualnie form, umożliwiających skorzystanie z promocji sprzedaży. "Pull" z kolei ma miejsce wtedy, gdy odbiorca jest zachęcany do wysłania SMS-a, lub wykonania innej czynności (np. pobrania gry, zeskanowania fotokodu) w celu wzięcia udziału w konkursie, programie lojalnościowym lub uzyskania dokładniejszych informacji. W Polsce głównie ze względu na regulacje prawne, dotyczące konieczności wyrażania zgody na otrzymywanie form reklamowych na telefony komórkowe, zdecydowanie dominują formy "pull". Głównymi graczami na rynku marketingu mobilnego w Polsce są agencje marketingowe oraz wyspecjalizowani dostawcy usług. Coraz większe zainteresowanie tematem wykazują także operatorzy komórkowi. Polkomtel, w sieci 36,6 oferuje możliwość doładowania konta pre-paid w zamian za odsłuchanie pakietu reklam. Uruchomienie podobnych usług rozważają również pozostali operatorzy.

 
  
 
Więcej informacji na temat raportu:

Dział marketingu:
tel. /48/ 12 618 90 00

E-mail: marketing@pmrcorporate.com
 
 
 
O firmie PMR
 
PMR Publications
 

PMR Publications www.pmrpublications.com jest działem firmy PMR, specjalizującej się w dostarczaniu wysokiej jakości informacji rynkowych oraz usług firmom zainteresowanym krajami Europy Środkowo-Wschodniej i innymi rynkami wschodzącymi. Do głównych obszarów działalności PMR należy wydawanie publikacji biznesowych (PMR Publications), świadczenie usług konsultingowych (PMR Consulting) i badania rynku (PMR Research). Obecna na rynku od ponad trzynastu lat i posiadająca jedne z najczęściej odwiedzanych portali informacyjnych, PMR jest jedną z największych firm w swojej branży w Europie Środkowo-Wschodniej.

 
 
PMR
ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków, Poland
tel. /48/ 12 618 90 00, fax /48/ 12 618 90 08
www.pmrcorporate.com
 

 

 


view complete list of pharma & healthcare press releases »