Polityka cytowania PMR Ltd. Sp. z o.o.

1. Priorytetem PMR jest dostarczanie usług najwyższej jakości. Zadanie to jest realizowane zgodnie z najwyższymi standardami profesjonalnymi, przy ciągłym doskonaleniu metodologii, narzędzi i usług. Ustawiczny rozwój gwarantuje wysoki standard usług PMR.

2. Aktualizacja Polityki cytowania – zapisy Polityki cytowania mogą od czasu do czasu ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aktualna wersja Polityki cytowania znajduje się zawsze na portalach internetowych PMR. PMR zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wyników swoich badań, włącznie z prawem odmowy publikacji tych informacji przez osoby trzecie.

3. PMR zezwala na kopiowanie i przedruk bezpłatnych informacji, jakie publikowane są na portalach internetowych PMR z wyłączeniem treści, które dostępne są po zostawieniu danych kontaktowych lub wypełnieniu formularza rejestracyjnego, kontaktowego lub zamówienia. Dozwolone jest wyłącznie następujące korzystanie z poszczególnych rodzajów publikowanych informacji:
4. Autoryzowane użycie – powoływanie się na PMR powinno odbywać się według następujących zasad:
Powołując się na dane PMR dostępne w sieci Internet, prosimy o dołączenie logotypu firmy wraz z linkiem do strony internetowej PMR, jak niżej:PMR Corporate<a href="http://www.pmrpublications.com/" target="_blank" style="border: none">

<img src="http://www.pmrpublications.com/_i/photo/PMR_Corporate_small.gif" alt="PMR Corporate" style="width: 250; height: 66px; border: none">
</a>

5. Wykorzystanie komercyjne – komercyjne wykorzystanie treści autorstwa PMR jest zabronione bez wcześniejszej, pisemnej zgody PMR. Wykorzystanie danych i analiz innych niż te wymienione w Polityce cytowania lub chęć powołania się na PMR w reklamie, informacji prasowej, prezentacjach lub innych materiałach informacyjnych, handlowych lub marketingowych, wymaga każdorazowej zgody PMR. Na każde zapytanie dotyczące wykorzystania naszych danych PMR odpowiada w ciągu 2 dni roboczych.

6. Ograniczenie odpowiedzialności – PMR nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy i uchybienia oraz skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych na Portalach internetowych PMR, w Produktach (w tym w Serwisie PMR Online), newsach, analizach i innych materiałach. PMR gwarantuje, iż informacje te powstają na podstawie analiz i wyników badań przeprowadzanych przez PMR samodzielnie oraz w oparciu o rzetelne i niezależne źródła danych.

PMR Ltd. Sp. z o.o.
ul. Mogilska 65
31-545 Kraków
Polska

tel.: +48 12 340 51 00
fax: +48 12 340 51 08
e-mail: marketing@pmrcorporate.com