Duża konkurencja barierą rozwoju rynku suplementów diety w Polsce

W bieżącej edycji badania znacznie wzrósł po raz kolejny odsetek respondentów wskazujących na problemy z dystrybucją suplementów diety w hurtowniach i aptekach (szczególnie sieciowych) – wzrost z 2% w 2015 r. i 9% w 2016 r. do 19%.
To open the FULL free article/document, please sign up.

*required
*Email:
To make sure you receive the requested information, add info@pmrcorporate.com to your company trusted emails. Contact your IT department for details.
I accept Privacy Policy
SEND


Free e-letters