Rynek ICT w Polsce wzrośnie o 1,2% w 2017

Według najnowszych prognoz PMR, w 2017 r. wartość polskiego rynku ICT, rozumianego jako suma wydatków na rynku telekomunikacyjnym i IT, wzrośnie o 1,2% do 86,7 mld zł. Rynek będzie odrabiał straty z 2016 r., będące przede wszystkim efektem załamania na rynku zamówień publicznych i spadku przychodów operatorów komórkowych.
To open the FULL free article/document, please sign up.

*required
*Email:
To make sure you receive the requested information, add info@pmrcorporate.com to your company trusted emails. Contact your IT department for details.
I accept Privacy Policy
SEND


Free e-letters