Wyższe przychody z dystrybucji ICT w Polsce w latach 2018-2019

Prezentowana wartość rynku obejmuje przychody czołowych 20 firm zajmujących się głównie dystrybucją sprzętu IT oraz szacunkowe przychody mniejszych graczy obecnych na rynku. Wartość rynku uwzględniająca przychody dystrybutorów IT z eksportu jest odpowiednio wyższa – i tak np. w 2016 r. wyniosła ona prawie 21 mld zł. Oznacza to, że eksport stanowi ponad jedną czwartą przychodów firm zajmujących się dystrybucją rozwiązań ICT w Polsce.
To open the FULL free article/document, please sign up.

*required
*Email:
To make sure you receive the requested information, add info@pmrcorporate.com to your company trusted emails. Contact your IT department for details.
I accept Privacy Policy
SEND


Free e-letters