Perspektywy rozwoju IoT w Polsce – trendy, bariery, prognozy

Jak wynika z badania PMR przeprowadzonego wśród średnich i dużych firm w Polsce, niemal 60% przedsiębiorców nie słyszała o pojęciu internetu rzeczy. Nieco lepiej sytuacja kształtuje się w dużych firmach (zatrudniających powyżej 250 osób), gdzie 45% respondentów zna termin IoT. Co istotne, w żadnej branży wskaźnik ten nie przekroczył 50%. W kontekście tych informacji zupełnie nie zaskakuje fakt, że wśród dorosłych Polaków poziom spontanicznej znajomości pojęcia internet rzeczy/IoT jest dużo niższy – z badań PMR wynika, że w 2016 r. kształtował się on na poziomie 5%.
To open the FULL free article/document, please sign up.

*required
*Email:
To make sure you receive the requested information, add info@pmrcorporate.com to your company trusted emails. Contact your IT department for details.
I accept Privacy Policy
SEND


Free e-letters