Dobra koniunktura na rynku budownictwa niemieszkaniowego utrzymuje się

Rekordowy wolumen powierzchni biurowej w trakcie realizacji, duża liczba projektów biurowych na etapie planowania oraz niska baza porównawcza z 2016 r. pozwalają prognozować, że rok 2017 zakończy się zwyżką w budownictwie biurowym. Rynek powinien ustabilizować się na poziomie ponad 4,1 mld zł rocznie.
To open the FULL free article/document, please sign up.

*required
*Email:
To make sure you receive the requested information, add info@pmrcorporate.com to your company trusted emails. Contact your IT department for details.
I accept Privacy Policy
SEND


Free e-letters