Niskie nasycenie prac remontowych w Polsce – ok. 31% udział w wartości rynku budowlanego.

Infografika prezentuje dane dotyczące polskiego rynku remontów i modernizacji 2017.
To open the FULL free article/document, please sign up.

*required
*Email:
To make sure you receive the requested information, add info@pmrcorporate.com to your company trusted emails. Contact your IT department for details.
I accept Privacy Policy
SEND


Free e-letters