W 2016 r. nastąpił spadek wartości całkowitych przychodów hurtowych operatorów mobilnych.

Zgodnie z szacunkami PMR, ubiegłoroczna wartość rynku usług operatorskich oraz biznesowych w Polsce wyniosła 15,5 mld zł. Oznacza to wynik o 6% niższy w porównaniu z rokiem 2015, kiedy rynek znalazł się pod wpływem trendów stabilizacyjnych. Na wspomnianą erozję rynku przełożyły się zarówno niższe skumulowane przychody operatorów wypracowane w segmencie hurtowym, jak i z usług skierowanych do klientów z sektora B2B.
To open the FULL free article/document, please sign up.

*required
*Email:
To make sure you receive the requested information, add info@pmrcorporate.com to your company trusted emails. Contact your IT department for details.
I accept Privacy Policy
SEND


Free e-letters