Your basket:

Order form for COMPANY purchases only.
If you make a purchase as an individual / consumer, CLICK HERE >

Products:

1.

II Branżowe Forum Budownictwo w Polsce 2018

II Branżowe Forum Budownictwo w Polsce 2018

Uczestnictwo: dla 1 osoby, Język: polski, Sposób dostarczenia: Spotkanie biznesowe
1,195


Total net cost: 1,195

Polish clients will be invoiced in PLN (based on the NBP exchange quoted on the day preceding the invoice date) and need to add VAT tax according to binding regulations.
Foreign clients will be invoiced in EUR.Warunki uczestnictwa:

Warunki udziału w Forum PMR Budownictwo 2018
12 października 2017 r., Warszawa

 1. Warunkiem udziału w Forum Budownictwo 2018 jest:
  a) rejestracja uczestnictwa i wniesienie opłaty za udział w Forum wynoszącej:
  • w okresie do 31 maja 2017 r.:
   • dla jednej osoby z firmy: 995 Euro + 23% VAT
   • dla drugiej osoby z firmy: 795 Euro + 23% VAT
   • dla trzeciej i kolejnej osoby z firmy: 695 Euro + 23% VAT,
  •  w okresie po 31 maja 2017 r.:
   •  dla jednej osoby z firmy: 1195 Euro + 23% VAT
   •  dla drugiej osoby z firmy: 995 Euro + 23% VAT
   •  dla  trzeciej i kolejnej osoby z firmy: 895 Euro + 23% VAT

lub
b) rejestracja uczestnictwa i wniesienie stosownej opłaty za pakiet:
    udział w Forum Budownictwo 2018 oraz raport „Sektor budowlany w Polsce - II połowa.    Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022
(w licencji STANDARD) wynoszącej:

 • w okresie do 31 maja 2017 r.:  3805 Euro + 23% VAT  dla jednej osoby z firmy
 • w okresie po po 31 maja 2017 r.: 4005 Euro + 23% VAT dla jednej osoby z firmy

 

2. Zakup w/w pakietu dla jednej osoby z firmy klienta, upoważnia do uzyskania specjalnych cen uczestnictwa dla kolejnych osób z firmy, wynoszących:

 • w okresie do 31 maja 2017 r.:
 • 495 Euro + 23% VAT - dla drugiej osoby z firmy:
 • 295 Euro + 23% VAT- dla trzeciej i kolejnej osoby z firmy

 

 • w okresie po 31 maja 2017 r.:
 • 595 Euro + 23% VAT - dla drugiej osoby z firmy
 • 395 Euro + 23% VAT- dla trzeciej i kolejnej osoby z firmy.
 1.  Opłata za uczestnictwo w Forum obejmuje:
  •  prelekcje i dyskusje panelowe
  •  materiały konferencyjne
  •  udział w sesji pytań i odpowiedzi
  •  przerwy kawowe i lunch
 2. Płatności należy dokonać w ciągu 14 dni od wystawienia faktury, na konto podane
  na fakturze.
 3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej.
 4. W przypadku zgłoszeń dokonanych do dnia 15 czerwca 2017 r.,  bezkosztowego anulowania zgłoszenia można dokonać do dnia 23 czerwca 2017 r. Jednocześnie Organizator zobowiązuje się do przesłania zarejestrowanym uczestnikom Forum pełnej agendy Forum do dnia 15 czerwca 2017 r.
 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum do dnia 9 września 2017 r., Zgłaszający obowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 250 Euro + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie.
 6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Forum po 9 września 2016, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami uczestnictwa na podstawie wystawionej faktury i nie przysługuje mu zwrot żadnych kosztów.
 7. W przypadku nieobecności w Forum, a także braku pisemnej rezygnacji z udziału w Forum, Zgłaszający obowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 8. Rezygnacji z udziału w spotkaniu należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres PMR Sp. z o.o. lub pod adres mailowy: events@pmrcorporate.com
 9. W przypadku chęci zmiany osoby zgłoszonej w celu uczestnictwa w spotkaniu, należy o tym niezwłocznie poinformować Organizatora.
 10. W przypadku odwołania spotkania z winy organizatora, opłata za uczestnictwo w spotkaniu zostanie zwrócona w ciągu 14 dni od daty planowanego spotkania.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie spotkania.
 12. Organizator zastrzega, że korzystanie z przekazywanych informacji odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko klienta. Wszelkie ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem tych informacji ponosi klient. PMR nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec klientów lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp. informacji udostępnianych przez PMR.


Please fill this form to complete order:

Payment method:

Bank transfer
Payment card    
(American Express)
Payment card    
(Visa / Mastercard / Maestro)


Mr Mrs Ms

E-mail:
In order to make sure you receive our information, please add our email address: pmr@pmrpublications.com to the list of safe sources in your company. Please contact your network administrator for details. Thank you.
First name:
Last name:
Job title:
Fully qualified company name:
Legal address
(for invoicing purposes):
City:
Area code/postal code:
Country:
Phone:
E-mail/Phone to accounting:
Correspondence address:
(only if different than legal address)
Notes to the order:
(PO number if applicable etc.)
VAT EU Number (only EU clients):
NIP (only Polish clients):

Choose invoice type:

E-invoice
I accept and agree to only receive an electronic version (PDF file) of the invoice delivered to the e-mail address provided during the order process.

Paper invoice
I accept and agree to only receive a paper version of the invoice.

 
I authorise PMR Ltd. Sp. z o.o. to invoice me without my signature.
I accept the Terms and Conditions of purchase of Products and Services offered by PMR Ltd. Sp. z o.o. and agree to use my personal and company details according to the Terms and Conditions.

       Print